Accountant in beeld

'Jonge accountants gaan ons vak weer glans geven'

Tijdens zijn studie zag Mitchell de Caluwe de accountancy transformeren van een gesloten naar een open professie, met oog voor de dialoog. Als manager assurance van EY en host en bestuurder van de BusySeasonTalks zoekt hij nog nadrukkelijker de maatschappelijke verbinding. "Ook al hebben we het niet geleerd, we moeten ons uitspreken over maatschappelijke thema's."

Henk Vlaming

"Vroeger wilde ik automonteur worden", biecht Mitchell de Caluwe op. Als jongen met een leerachterstand kwam hij nooit op het idee dat studeren binnen zijn mogelijkheden lag. Toch is dat wel wat hij ging doen. Tegenwoordig werkt hij bij EY als manager assurance. "Het besef dat ik mij verder kon ontwikkelen, ontstond pas op de middelbare school. Ik heb veel hulp gehad om dat zelfvertrouwen te krijgen. Deze steun wil ik teruggeven aan de maatschappij."

MitchelldeCaluwe_1_900x590.jpg

Buiten EY kennen accountants hem als host van de BusySeasonTalks, waar hij ook bestuurder is. "Ik ben daar ingestapt om mijzelf te verbreden als accountant. Tijdens de BusySeasonTalks spreek ik mensen van binnen en buiten de accountancy. Vooral van niet-accountants is het interessant om te horen hoe zij tegen ons beroep aankijken. Wil je weten wat er leeft in de samenleving, treed dan buiten je bubbel, want daar doe je andere kennis op."

'Wil je weten wat er leeft in de samenleving, treed dan buiten je bubbel, want daar doe je andere kennis op.'

Die frisse blik van buiten helpt de accountancy aansluiting te vinden bij de maatschappij, stelt Mitchell. "Dat betekent dat we ons ook moeten uitspreken over maatschappelijke thema's als duurzaamheid en digitalisering. Op de opleiding leerden we dat niet zozeer, daar ligt het accent op het controleren van de jaarrekening en het vervullen van de poortwachtersrol. Maar willen we maatschappelijke waarde laten zien, dan moeten we daar ook een visie op ontwikkelen en verandering tot stand brengen."

Verbinder

Steeds meer laat Mitchell zich zien als verbinder van de accountancy met de maatschappij. Afgelopen najaar sprak hij met Europarlementariërs over de CSRD-richtlijn en ook bij de Raad van State ging hij het gesprek aan over het vak. Op Accountant.nl brak hij een lans voor diversiteit in het accountantsberoep. Met reden, zo geeft hij aan. "Omdat ik zelf ervaren heb hoe het voelt om buitengesloten te worden. In mijn kindertijd ging ik naar het speciaal onderwijs, omdat ik me niet goed kon uitdrukken, een gevolg van neurologische aandoeningen en gedragsproblemen. Spreken deed ik bijna niet. Ik vond het een zware periode, waarin ik moeilijk contacten kon leggen. De school was ver van huis, echte vriendjes maakte ik niet, mijn zelfvertrouwen was laag."

"Maar ik wilde altijd mijn best blijven doen om weer aan te haken op de gewone basisschool. Dankzij intensieve begeleiding is dat gelukt. Daarna ging ik naar het vwo. Leren ging me daar gemakkelijk af. Hoe moeilijk ik mijn kindertijd ook vond, die heeft me gemaakt tot wie ik ben. Met genoeg aandacht en begeleiding kan iedereen meer bereiken dan gedacht. Daarom probeer ik in mijn eigen teams altijd aandacht te hebben voor persoonlijke ontwikkeling van collega's. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is om te verbinden en te blijven ontwikkelen, dat is waarom ik deze ervaring over mijn jeugd wil delen."

Geen aangeboren liefde

Dat Mitchell terechtkwam in de accountancy kwam niet door aangeboren liefde. Hij ging met een vriend mee naar een open dag van EY. "Die wilde graag accountant worden. De combinatie van werken bij een accountantskantoor en tegelijk een studie volgen sprak mij aan, dus ging ik mee. Ook omdat ik iets had met financiën. Als opgroeiende jongen was ik vaak bezig met handeltjes. Zo kocht ik in China oortjes en goedkope MP3-spelers die ik hier weer verkocht."

MitchelldeCaluwe_2_900x590.jpg

Wat hij hoorde bij EY overtrof zijn verwachting: het bezoeken van verschillende bedrijven, in aanraking komen met allerlei mensen en het opdoen van veel verschillende ervaringen. "Wat je vrijdag leert op de opleiding, pas je de volgende week toe in je werk. Het klonk me als muziek in de oren."

'Hoe verder ik kwam in de opleiding, hoe mooier de accountancy werd.'

Bij EY zagen ze wel iets in zijn verhaal over de combinatie van het praktische en het theoretische. Dat hij het verschil niet wist tussen activa en passiva maakte niets uit. "Dat soort dingen leerde ik in het eerste jaar. Hoe verder ik kwam in de opleiding, hoe mooier de accountancy werd. De poortwachtersrol van de accountant, samenwerken in teams en de dynamiek en complexiteit van de regelgeving spraken me aan."

Tijdens de studie zag hij hoe de accountancy transformeerde van een gesloten bolwerk naar een meer maatschappelijk georiënteerde professie. "Vooral de discussies in 2014 over het publiek belang hebben veel impact gehad, net als de aanstelling van de Commissie toekomst accountancysector en de Kwartiermakers. Het belang van de dialoog is groter geworden."

Maatschappelijke kant

Zodra Mitchell zijn RA-titel op zak had, ging hij op zoek naar de maatschappelijke raakpunten van de accountancy. Die vond hij bij de BusySeasonTalks en bij de afdeling Public Policy van EY, een initiatief om de maatschappelijke kant van de accountancy te ontwikkelen. "De behoefte om buiten de eigen kring te kijken neemt overal toe", merkt Mitchell. "Iedereen zoekt naar kennis die nodig is om te blijven ontwikkelen. Dat is de reden waarom steeds meer beleidsmakers willen weten waar de accountant staat in specifieke onderwerpen zoals duurzaamheid en digitalisering."

"Het is aan ons om daarover open te zijn, wat onze regels zijn, welke standaarden we hanteren en wat onze grenzen zijn. Niet elk vraagstuk hoort bij de accountant, niet alles kunnen we oplossen, daar moeten we ook open over zijn. Het is wel belangrijk dat we luisteren naar de behoefte van het maatschappelijke verkeer en daarover in dialoog gaan. Zo houden we onze professie relevant."

Specialisatie

Als een van de grote uitdagingen ziet hij de uitdijende rol van de accountant. Er wordt steeds meer verwacht van de accountant, waardoor ook de regelgeving alsmaar toeneemt. Mitchell pleit voor het doorvoeren van specialisaties in de accountancy, om te voorkomen dat accountants overvoerd raken met informatie. Elke accountant moet dezelfde basiskennis hebben over controle.

'Ik zie dat partners van nu naar ons willen luisteren en op hun beurt kennis en ervaringen willen delen.'

Daarna zijn er specialisaties mogelijk over bijvoorbeeld duurzaamheid of data-analyse. "Net als bij artsen, die zich na hun basisopleiding specialiseren", zegt hij. "Het voordeel is dat je als accountant niet meer alle thema's hoeft te beheersen en dat controleteams multidisciplinair kunnen worden samengesteld, waardoor er een grotere diversiteit aan kennis is. Je hebt bovendien veel meer ruimte om je te ontwikkelen in een bepaalde richting."

Deze insteek van de accountancy vindt hij passen bij de jonge accountant die het vak verder wil brengen. "Jonge accountants bruisen van de energie, ze zijn van de ontwikkeling en de kritische noten. Ze zijn gemotiveerd om het vak weer glans te geven en dat te delen met de buitenwereld. Ik zie dat partners van nu naar ons willen luisteren en op hun beurt kennis en ervaringen willen delen. Het is die verbinding en ontwikkeling waarin ik als kind al geloofde en ook de toekomst voor het accountantsberoep zie. Hiervoor ben ik registeraccountant geworden."

Henk Vlaming is journalist.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.