Diversiteit en inclusie

Accountants Achtergronden Avond: 'Maak rolmodellen meer zichtbaar'

Wat betekent het hebben van andere roots of een afwijkende geaardheid voor de uitoefening van je werk? Twintig accountants die niet aan het doorsnee profiel van een accountant voldoen - man, wit, middelbare leeftijd - kwamen op 5 september tijdens de eerste Accountants Achtergronden Avond bij elkaar, om ervaringen en ideeën uit te wisselen. "Alles staat of valt met authenticiteit."

Peter Steeman

Hoe ervaren mensen de cultuur binnen hun organisatie? En wat kan de NBA daarin betekenen? Het vormde de rode draad in het gesprek waarvoor de Community diversiteit en inclusie een kleurrijke groep accountants had uitgenodigd. Ze kwamen vanuit het hele land en met heel verschillende achtergronden. Niemand kende elkaar. De opzet was eenvoudig. Eerst een kennismaking waarin ieder iets over zichzelf en zijn of haar drijfveren vertelde om naar deze avond te komen. Daarna werd in wisselende groepjes over stellingen gediscussieerd als 'Waarom blijf je of ben je juist vertrokken bij een organisatie?' en 'Hoe denk je over rolmodellen?'

Foto: groepsfoto deelnemers

Conservatief

"Vroeger was het hebben van een diverse achtergrond echt een nadeel", vindt een deelnemer. "Vijftien jaar geleden lieten ze je niet zo snel met klanten in contact komen en werd je werk ook meer gereviewd. Je kon geen partner worden. Dat is veranderd. Organisaties willen diverser zijn. Er is meer bewustzijn dat bepaalde uitspraken niet kunnen en dat teams complementair moeten zijn." Al blijven er genoeg vooroordelen springlevend, merkt een andere deelnemer op. "Als homoseksuele man voel ik mij vaak niet geaccepteerd binnen mijn beroepsgroep. Het lijkt of we minder vertegenwoordigd zijn binnen de accountancy. De groep die het meest actief is binnen de NBA, is overwegend conservatief."

'Je moet veel uithoudingsvermogen en aanpassingsvermogen hebben.'

Het is lastig je doel te bereiken als je niet aan het stereotiepe beeld voldoet, daarover is iedereen het eens. "Je moet veel uithoudingsvermogen en aanpassingsvermogen hebben." Wat vanuit de top wordt gecommuniceerd, strookt niet altijd met wat er achter de schermen gebeurt. Een vrouwelijke accountant vertelt dat ze zich altijd moest aanpassen aan een groepje mannen toen ze bij een big four-kantoor werkte. "Daarom koos ik ervoor als zelfstandige accountant verder te gaan."

Voorwaarde om je thuis te voelen binnen een kantoor is een organisatie die mensen in hun waarde laat. Die professionaliteit van je verlangt, maar dat combineert met een veilige werksfeer waarin aandacht is voor je ontwikkeling. Een vrouwelijke leidinggevende of een partner met een andere culturele achtergrond maakt een wereld van verschil, wordt opgemerkt. "Zo iemand wordt een rolmodel waarin je jezelf herkent." "Alleen een andere kleur is niet voldoende", vindt een deelnemer. "Het is ook een kwestie van normen en waarden." Wat ook helpt is een mentor die je steunt in je loopbaan.

Afspiegeling

Gevraagd naar wat er binnen de beroepsgroep bereikt is op het gebied van inclusie en diversiteit, overheerst een dubbel gevoel. "De instroom is veel diverser. Ik zie steeds meer studenten en trainees van kleur", observeert een deelnemer. Tegelijkertijd gaan veel accountants met een andere culturele achtergrond zelfstandig verder na het behalen van de titel. Op die manier hoef je al die obstakels niet te overwinnen. Doet de NBA genoeg? Het diversiteitsconvenant is een stap op de goede weg, vindt een deelnemer. "Maar alles staat of valt met authenticiteit. Als je het alleen voor de b├╝hne doet of op die manier een tekort aan accountants hoopt op te vullen, werkt het niet. Je moet er echt mee aan de slag en rolmodellen meer zichtbaar maken."

'Een bescheiden begin'

De uitspraken van de accountants die deelnamen aan de avond zijn geanonimiseerd. Twee van de deelnemers stemden er mee in om zich met naam en toenaam na afloop te laten interviewen. Hoe kijken ze terug op de bijeenkomst?

"De avond is mij beter bevallen dan ik had gedacht", aldus Stacy Purperhart, senior associate bij PwC. "Normaal ga ik niet zo snel naar een bijeenkomst, maar deze uitnodiging was persoonlijk aan mij gericht. Dat gaf de doorslag om te gaan. Veel van wat ik hoorde herkende ik. Sommige verhalen zetten je aan het denken. Een deelnemer die gay was vertelde waarmee hij worstelde als accountant en hoe lastig hij het vond om zijn geaardheid te delen met zijn collega's. Ik ben een heteroman, maar die angst dat je niet als een serieuze accountant overkomt als je gewoon jezelf bent, herken ik wel. Je probeert aan bepaalde maatstaven te voldoen. Ik denk dat diversiteit inclusie voedt. Naarmate er meer accountants met een gevarieerde culturele achtergrond komen, ga je je meer thuis voelen. Maar dat proces gaat langzaam. Ik vond de avond positief, maar er moet daadwerkelijk wat gebeuren. Laat zien dat je het serieus neemt. Dit is een bescheiden begin."

"Het was verfrissend om te merken dat ik niet de enige ben met deze ervaringen", aldus Auatif Misri, senior manager bij Deloitte. "Inclusie en diversiteit zijn onderwerpen die mij aan het hart gaan. Wat mij echter stoort is dat het altijd in verband wordt gebracht met etnische minderheden. Voor mij gaat het er veel meer om dat je wordt geaccepteerd zoals je bent. Mag je bijvoorbeeld als accountant ook introvert zijn? Ik denk van wel. Als je iedereen in hetzelfde keurslijf stopt, krijg je een team met alleen maar doelverdedigers. Je wilt juist gebruikmaken van ieders unieke eigenschappen. Daarop moet je ook letten bij de inhuur van nieuwe mensen. Als je zelf geen doorsnee achtergrond hebt, kijk je anders naar sollicitanten. Ik zie snel welk talent iemand heeft. Ik hoop overigens dat er voor een volgende avond over inclusie en diversiteit ook accountants in opleiding en studenten worden uitgenodigd. Die groep wil je niet verliezen."

Met voldoening kijkt ambassadeur Ilona Van Grimbergen-Louwers terug op de door de Community diversiteit en inclusie georganiseerde avond.

"Ons doel was het net op te halen binnen de beroepsgroep. Het was mooi om te zien dat mensen zich durfden uit te spreken. Het voelde veilig. Dat is onlosmakelijk met inclusie verbonden. Als mensen zich durven open te stellen, is er ruimte om te groeien. Deze avond krijgt zeker een vervolg. Ik hoop dat er dan ook meer accountants bij zijn die wel aan het klassieke profiel voldoen. Je hebt een kruisbestuiving nodig, zodat mensen inclusie en diversiteit in hun eigen organisatie gaan uitdragen. Alleen zo kun je een cultuurverandering tot stand brengen. We moeten het samen doen."

Peter Steeman is tekstschrijver en eigenaar van bureau Tweetekst.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.