Diversiteit

Diversiteitsconvenant: 'Je wilt toch weten hoe je het doet als organisatie?'

Maak je organisatie diverser en inclusiever en laat zien welke voortgang je boekt. Dat is het doel van het NBA-convenant diversiteit & inclusie. Vorig jaar leverden de eerste accountantskantoren hun data aan voor de monitor die bij dat convenant hoort. NBA-bestuurslid Carla Slotema hoopt dat veel kantoren hun voorbeeld volgen voor de komende tweede monitor.

Peter Steeman

Uit de aangeleverde data voor de eerste monitor blijkt dat  de accountantspopulatie (inclusief accountants in opleiding) binnen de kantoren voor 28 procent uit vrouwen bestaat. Slechts vier van de 26 kantoren hebben een min of meer gelijke man/vrouwverdeling qua accountants. Vrouwelijke accountants stromen vaker uit en groeien minder door van de subtop naar de top, aldus Carla Slotema.

Foto: Carla Slotema

Wat vind je van de uitslag van de eerste monitor?
"Er is duidelijk werk aan de winkel. Daarom is het convenant belangrijk. Het is een van de middelen om inclusie en diversiteit te bevorderen. Het brengt de boel in beweging. Let wel, in mijn ogen gaat het bij diversiteit en inclusie om meer dan de man/vrouwverhouding.

'Diversiteit helpt je als accountant. In dit vak heb je behoefte aan andersdenkenden.'

Als kantoor wil je een afspiegeling van de samenleving zijn. Accountants zijn immers de vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. Daarvoor is een juiste mix nodig. Dat moet je breed zien. Het gaat over gender, verschillende culturen, maar evengoed over mensen met een andere opleiding en ervaringen. Diversiteit helpt je als accountant. In dit vak heb je behoefte aan andersdenkenden. Met een verschillende blik op een onderwerp voorkom je tunnelvisie. Op die manier kom je tot nieuwe inzichten. Met een inclusieve cultuur stimuleer je een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Je haalt het beste uit mensen. Je leert van elkaar. Het wordt zichtbaar in de kwaliteit van de organisatie en van de controle. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook voor de toekomst van het accountantsberoep van belang is."

Een aantal kantoren kon bij de eerste monitor nog geen data aanleveren. Waarom is het aanleveren van data belangrijk?
"Inzicht en transparantie is belangrijk. Op die manier kan de buitenwacht zien hoeveel voortgang je boekt als organisatie. Ook de SER maakt de door bedrijven gerapporteerde gegevens in een diversiteitsportal transparant. En accountants houden van meten. Dan is het bijzonder als je dit bij dit onderwerp niet doet. Het is dus goed dat wij als accountants ook inzicht geven in onze cijfers hierover. Het is wel iets waarmee je als kantoor behoedzaam moet omgaan. Je moet rekening houden met privacyaspecten."

'Gedrag wat tien jaar geleden normaal werd gevonden, is nu vaak niet meer gewenst.'

Meten is goed, maar diversiteit en inclusie is meer dan een cijfer, benadrukt Carla Slotema. "Het vraagt vooral ook aandacht voor cultuur en gedrag. Het moet in de haarvaten van je organisatie zitten. Voelen mensen zich gezien en gehoord binnen een organisatie, waardoor ze zichzelf vrij voelen om ook 'anders' te mogen zijn? Binnen de gemeentelijke accountantsorganisatie Den Haag organiseren we sessies over integriteit en sociale veiligheid. We bespreken elkaars morele kompas. Dat is belangrijk, want gedrag wat tien jaar geleden normaal werd gevonden, is nu vaak niet meer gewenst. Verder heb je je medewerkerstevredenheidsonderzoek en de gesprekken met vertrouwenspersonen, maar vooral ook de gesprekken met elkaar. Hoe ga je om met misstanden? Het vraagt ook reflectie op mijn eigen gedrag als directeur. Sta ik zelf ook open voor feedback?"

Convenant

De NBA nam in 2022 het initiatief tot het convenant diversiteit en inclusie.

Accountantskantoren die zich hieraan verbinden, beloven om hun kantoororganisatie op alle niveaus  meer inclusief en divers te maken. De ondertekening is niet vrijblijvend. Onderdeel van het convenant is de toezegging om jaarlijks te rapporteren op een aantal relevante key performance indicatoren informatie beschikbaar te maken voor de NBA-monitor.

Meer over het convenant is te vinden via nba.nl/diversiteit

"Het ondertekenen van het convenant en het aanleveren van data daarvoor is een lerende manier om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Het is net zo iets als de audit quality indicators (AQI's) in het wetsvoorstel voor de accountancysector, waarmee je de kwaliteit van je controle laat zien. Je wilt toch weten hoe je het doet als organisatie?"

Peter Steeman is tekstschrijver en eigenaar van bureau Tweetekst.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.