Arnout van Kempen

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen studeerde accountancy aan Universiteit Nyenrode. Hij is lid van de Information Systems Audit & Control Association en van het Moldaafse accountantsinstituut ACAP. Hij voerde werkzaamheden uit op het gebied van financial- en IT-audit, advisering van bedrijven en legal support voor advocaten. Als medewerker van de Autoriteit Financiële Markten was Arnout nauw betrokken bij het schrijven van de Wet toezicht accountantsorganisaties en bij de opzet van het accountantstoezicht. Bij het NIVRA hield hij zich bezig met public affairs, internationale contacten en diverse 'niet reguliere' projecten binnen Beleid & Innovatie.

Tegenwoordig is Arnout als adviseur werkzaam voor accountants en advocaten met specifieke aandacht voor compliance-vraagstukken, kwaliteitsbeheersing, ethiek, tucht en legal support.

Opinie

Co-creatie

Geruime tijd geleden mochten wij, Wildschutters, een presentatie geven aan de directeur van de NBA i.o. over een ideetje van ons: je zou de kwaliteit van de regelgeving, de acceptatie van nieuwe regelgeving en de betrokkenheid van de leden mogelijk aanzienlijk kunnen verhogen door inzet van wat moderne middelen, zoals een wiki. Om te laten zien hoe zoiets in de praktijk kan werken, voegden we een pagina over XBRL Assurance toe aan wikipedia.

x 11 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

Co-creatie

Geruime tijd geleden mochten wij, Wildschutters, een presentatie geven aan de directeur van de NBA i.o. over een ideetje van ons: je zou de kwaliteit van de regelgeving, de acceptatie van nieuwe regelgeving en de betrokkenheid van de leden mogelijk aanzienlijk kunnen verhogen door inzet van wat moderne middelen, zoals een wiki. Om te laten zien hoe zoiets in de praktijk kan werken, voegden we een pagina over XBRL Assurance toe aan wikipedia.

x 0 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

De Wit en de lessen van Turkish Airlines

Het rapport De Wit is verschenen, en inmiddels al door twee van uw drie vaste bloggers van commentaar voorzien. De commissie meldt onder andere: de accountant "heeft niet zijn maatschappelijke taak kunnen waarmaken om zorg te dragen voor een begrijpelijke en toereikende toelichting op de jaarrekening van financiële instellingen. De beroepsgroep dient samen met de AFM nadere kwaliteitseisen op te stellen waaraan een jaarrekening moet voldoen".

x 6 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

Eeuwige discussies: verhouding accountant en gecontroleerde

Jawel, het is weer zover. De discussie over de verhouding tussen gecontroleerde en accountant wordt weer gevoerd. De voorzitter van het NIVRA laat weten dat nationalisatie van het beroep niets oplost. En volgens oud-AFM-bestuurder Paul Koster, tegenwoordig toezichthouder in Dubai, moet er een soort 'centrale trust' komen die accountantscontrole inkoopt voor de gecontroleerde ondernemingen.

x 3 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

Gouden kansen verzilveren

Voorzitter Helderman spreekt over een gouden kans voor het accountantsberoep. Ik kan hem daarin alleen maar bijvallen. Na de jaren van roepen door Jules Muis over systeemrisico's en de rol van accountants en toezichthouders, na uitspraken van mevrouw Stuiveling op een recente Accountantsdag over het onvermogen van accountants om de rol te spelen die de maatschappij verwacht borrelt het op het NIVRA-bureau al een tijdje rond het thema 'Kennis delen'. Ik hoorde Gert Smit er als eerste over, en was meteen enthousiast. Dit is invulling geven aan de eerste regel van de VGC: Het onderscheidend kenmerk van het accountantsberoep is de verantwoordelijkheid te handelen in het algemeen belang.

x 0 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

Twitter doet mooie dingen

Wie twittert hoort nog eens wat. Een berichtje in de tweet (twitter feed) van Jan Wietsma wees me op het bericht in het NRC die de basis waren voor twee blogs over de voortgang die accountants maken op het gebied van XBRL. Dankzij de tweet van Fouk Tsang en de blogs van beide heren, was niet alleen de discussie zelf goed te volgen, maar was ook het gesprek op de achtergrond prima te volgen. Tweets zijn immers, normaal gezien, openbaar.

x 0 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

Verantwoordelijkheid nemen vergt lef

In het Financieele Dagblad van vandaag betoogt Anton Dieleman, directeur vaktechniek bij Mazars, maar weer eens het bekende verhaal van accountants: de directie is verantwoordelijk voor de jaarrekening, accountants voegen daar "slechts" hun accountantsverklaring aan toe. Ook in tijden van crisis en dreigende discontinuïteit kan er natuurlijk geen sprake van zijn dat de accountant garanties voor de toekomst biedt.

x 4 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

Voorspelbare reacties

In tijden van economische onzekerheid is het wel fijn als sommige zaken gewoon héél voorspelbaar blijven. Bijvoorbeeld, dat als er discussie ontstaat over de vraag of kantoren zich aan de regels houden, de voorzitter van het NIVRA, geheel vanzelfsprekend, zal benadrukken dat hij enerzijds niet kan bevestigen dat er een probleem is, maar anderzijds dat het natuurlijk wel de bedoeling is dat alle accountants zich aan de regels houden.

x 5 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

Profeten die het altijd al hebben geweten

Toen wij, Wildschutters, ons artikel schreven over de maatschappelijke relevantie van het accountantsberoep in de toekomst kregen we van twee hoogleraren stevige inhoudelijke kritiek. Waren we blij mee. Nu we begonnen zijn aan een evaluatie met de vraag: Ned Ludd, hoe staat het er nu mee?, was één van beiden er razendsnel bij om te erkennen dat we, voor zover empirisch onderzoek daarover inzicht geeft, gelijk hadden. Daar waar empirische gegevens ontbreken blijft er ruimte voor discussie, maar mijn punt is: ik vind het van karakter getuigen, en van een voorliefde voor inhoud boven ego, als je zo ruiterlijk onderstreept dat een ander gelijk gehad blijkt te hebben.

x 3 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

De lessen van de lessen van Ceteco

In het FD van vandaag kunnen we lezen welke lessen mr. drs. F.P.G. Dix, advocaat, uit de Ceteco-affaire trekt voor de accountant. Los van de vraag wat er precies bij Ceteco is gebeurd: mr. Dix stelt zonder al te veel argumentatie dat het idee dat de directie van een vennootschap verantwoordelijk is voor de directie, en dus voor het zodanig inrichten van de organisatie dat fraude wordt voorkomen of gesignaleerd, niet langer maatschappelijk houdbaar is.

x 4 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

Membru plenipotentiar

Dit weekend ontving ik mijn langverwachte bewijs van lidmaatschap van de "Association of the professional accountants and auditors of the Republic of Moldova", ofwel ACAP. Ik ben nu een "membru plenipotentiar", ofwel een volwaardig lid van vermoedelijk één van de kleinste (associate) members van IFAC. In ieder geval van een accountantsberoep in het armste land van Europa. Geen lid van de EU, hoe graag ze dat ook zouden willen, maar vrijhandel zit er aan te komen.

x 0 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

Leo Stevens voelt zich bekocht

In zijn column in het FD van zaterdag 14 juli meldt Leo Stevens, nooit vies van duidelijke uitspraken, dat hij zich bekocht voelt door het rapport Verdiesen. Waarom? Omdat Verdiesen een keurmerk voorstelt, gekoppeld aan kwaliteitsstandaarden, onafhankelijk tuchtrecht en dergelijke. Stevens had tot voor kort blijkbaar het idee dat de AA en RA titels al precies die zekerheid moesten geven die Verdiesen nu via een keurmerk wil geven.

x 0 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

Waar houdt de AFM nou precies toezicht op?

Uit de wandelgangen bereikte me het bericht dat toetsers van de AFM bij kantoren die een vergunning hebben aangevraagd laten weten dat de AFM in haar lopende toezicht strikt "de wet" als norm zal hanteren, en dat dat betekent dat de AFM géén interesse heeft in dossiers, anders dan om te bezien of systemen van kwaliteitsbeheersing binnen het kantoor functioneren. De AFM zou dus beduidend minder inhoudelijk toezicht gaan houden dan het CTK deed.

x 0 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

Intellectueel debat

Tijdens de laatste ledenvergadering van het NIVRA waren oproepen te horen om het intellectuele debat binnen het beroep weer op gang te brengen. Zoiets stemt altijd wat droevig, zeker als hoogleraren daarom moeten vragen. De laatste hoogleraar die een dergelijke oproep deed was, als ik me niet vergis, professor Balkenende, die graag intellectueel debat in Nederland wilde. In dit geval ging het om prof. Blokdijk, toch bepaald niet een man die zelf het debat uit de weg gaat. Is het dan echt zo slecht gesteld, dat hij op een ledenvergadering moet vragen of er nog iemand wil mee debateren?

x 0 0 0 Arnout van Kempen
Opinie

Nederlandse mores

De strijd tussen grootaandeelhouders en bestuur van Stork is voorlopig dankzij een Salomonsoordeel van de Nederlandse rechter in rustiger vaarwater gebracht. Opvallend detail in de berichtgeving is dat NRC ons vertelt dat aandeelhouders in Nederland nog relatief veel te vertellen hebben, in de VS zouden ze zo goed als monddood zijn. Trouw vertelt met enige trots dat Nederland kiest tegen het angelsaksische model, waarin de aandeelhouders gemakkelijk het roer kunnen overnemen.

x 0 0 0 Arnout van Kempen