Nart Wielaard

Nart Wielaard

Nart Wielaard is strategisch scherpdenker op het snijvlak van maatschappij, technologie en bedrijfsleven. Hij brengt complexe ontwikkelingen terug tot eenvoudige en begrijpelijke verhalen en doet dat in de rol van gespreksleider, adviseur en schrijver. Wielaard was voorheen registeraccountant.

Magazine

Een frisse wind in de top

Bestuurders van buiten zouden kunnen zorgen voor de vernieuwing die nodig is om het publieke belang beter te dienen en na decennia eindelijk echt eens iets te doen aan de verwachtingskloof. Toch zijn de voorbeelden van externe bestuurders schaars in de accountancy en lang niet altijd succesvol. Eigen kweek blijft de voorkeur hebben en daarmee verandert er niets in de machtsstructuur. “Op deze manier gaat het beroep zichzelf niet opnieuw uitvinden.”

x 0 Nart Wielaard
Afbeelding Vertrouwen

Een ongemakkelijke waarheid over vertrouwen

2002. Het boekhoudschandaal rondom energiereus Enron is ontploft en het Amerikaanse zakenblad Business Week vraagt zich op de cover dan ook af: "Can you trust anybody anymore?" Ruim vijftien jaar - en tal van (boekhoud)schandalen en crises - verder is het vertrouwen in instituties nog steeds ver weg en dat is eigenlijk dramatisch voor onder meer het accountantsvak. Een echte oplossing vraagt om een 180 graden omkering in ons denken, zo houden diverse wetenschappers ons voor. Een analyse van de ingrediënten voor een reset.

x 10 Nart Wielaard
Magazine

Greed is good ook anno 2015

Old school kapitalisme leek net na de financiële crisis voorgoed ten dode opgeschreven. Winstmaximalisatie werd een besmet begrip en ondernemingen kregen meer oog voor sociale issues en de schadelijke impact op hun omgeving. Het leek alsof er een generatie bestuurders en ondernemers opstond die moreel beter was dan de oude garde. Dat lijkt echter maar zo, betoogt Nart Wielaard. We leven alleen in een tijdperk waarin technologie de bestuurders dwingt tot een meer sociale aanpak om hun eigen winst te maximaliseren.

x 0 Nart Wielaard
Opinie

Satelliet voorspelt omzet McDonald's - accountants ingehaald door technologie

Welke analist heeft nog kwartaalcijfers nodig als het ook mogelijk is om real time de belangrijke indicatoren te verkrijgen met informatie van satellieten? Niets staat ons bijvoorbeeld technisch in de weg om met satellieten de graanoogst van Rusland te voorspellen, daarmee een kennisvoorsprong te creëren op degenen die deze informatie niet hebben, en daar door middel van arbitrage op de financiële markten van te profiteren.

x 10 0 0 Nart Wielaard
Magazine

'Wij hebben geen last van historische ballast'

Op 30 oktober 2008 presenteerde het NIVRA tijdens een debatbijeenkomst een fictief jaarverslag van Zilch, een met Chinees kapitaal gefinancierd accountantskantoor in 2020. Doel was discussie op gang te krijgen over de toekomst van het accountantsvak. Het jaarverslag is geïnspireerd door interviews met tien leden van de vakgroep Openbare Accountantskantoren (OPAK) van het NIVRA. Het is geen vaststaand scenario maar een mogelijke richting. Op deze pagina's een samenvatting van het businessmodel en de diensten van Zilch in 2020 en een fictief interview met bestuursvoorzitter Li Waedra.

x 0 Nart Wielaard
Magazine

Digitale trendsetters

Tien jaar geleden stond internetbankieren nog in de kinderschoenen. Nu kan niemand meer zonder en digitaliseren banken hun diensten steeds verder. Mkb-accountants maken zich op voor een soortgelijke beweging. 'de Accountant' peilt de stemming bij een paar trendsetters waar handmatig boeken van dagafschriften uit den boze is, elk advies onder de zeven minuten gratis, en waar thuiswerkende herintredende moeders kunnen concurreren met outsourcing naar India.

x 0 Nart Wielaard
Magazine

'Accountant moet totstandkoming aannames over toekomst toetsen'

Mathieu Filippo is binnen Eureko verantwoordelijk voor het IFRS Competence Center. Als projectleider Solvency 2 leidt hij bovendien de implementatie van het waardedenken binnen deze financiële dienstverlener. Filippo is geen registeraccountant maar heeft wel uitgesproken ideeën over het vak. "Accountants laten zich bij waarderingsvraagstukken leiden door wat de markt doet. Dat werkt ongewenst kuddegedrag in de hand."

x 0 Nart Wielaard
Magazine

Onbekend maakt onbemind

Loopt de International Federation of Accountants (IFAC) aan de leiband van de grote kantoren bij het ontwikkelen van nieuwe standaarden? Diverse criticasters vinden van wel. Anderen wijzen erop dat de IFAC juist steeds meer ruimte biedt aan maatschappelijke stakeholders om te participeren. Een overzicht van feiten en meningen. "Je mag best kritiek hebben, maar dan moet je jezelf wel laten horen op momenten dat je de gelegenheid krijgt."

x 0 Nart Wielaard