Wouter Gerards

Wouter Gerards

Wouter Gerards doceerde na zijn afstuderen in de financiële economie in 2009 econometrie aan de universiteit van Maastricht. Sinds 2010 is hij werkzaam bij het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn hoofdtaak is het ontwerpen van steekproeven en de daarbij behorende controleonderzoeken. Hierbij heeft hij in samenwerking met Ed Broeze de huidige controlemethodiek ontwikkeld.