Arnout van Kempen

In het accountantsberoep is het produceren van informatie van belang. Maar het toegankelijk maken, selecteren en duiden is minstens zo belangrijk. Reden voor Arnout van Kempen om twee mensen eens in het zonnetje te zetten.

Discussie Column

En het applaus gaat naar…

Er zijn mensen die regelmatig bijval en waardering krijgen voor de stukjes die ze schrijven, de standpunten die ze verkondigen en de visies die ze delen. Dat kan worden geuit in reacties, in likes op LinkedIn (dat immers als een soort schaduw-site voor accountant.nl fungeert). Soms wordt het heel expliciet uitgesproken en een enkele keer zelfs formeel vastgelegd. Zo kent de NBA het verschijnsel 'de Loftrompet', een officiële erkenning dat je mooie dingen hebt bijgedragen aan het accountantsberoep.

Eigenlijk ben ik het met al die lof bijna altijd wel eens. Het is te waarderen dat een aantal mensen veel tijd steekt in dat soort meningenproductie. Natuurlijk zal er ook wel eens een stukje intellectuele zelfbevrediging in zitten. Voor mezelf sprekend, ik schrijf natuurlijk in de hoop dat ik daar iemand een plezier mee doe; maar als ik er zelf geen plezier aan zou hebben, deed ik het niet.

Hoe dan ook, er zijn ook mensen die zelden worden genoemd, zelden waardering krijgen toegewuifd en die je in de lijstjes met loftrompetten vergeefs zal zoeken. Ik zou er hier graag twee willen noemen die voor mij persoonlijk in ieder geval een uitermate belangrijke bijdrage aan de sites van NBA en Accountant.nl leveren.

Als eerste is dat Erica Looren de Jong. Zij was het die naar mijn pleidooi luisterde om oude regelgeving beschikbaar te houden op de website van de NBA, omdat het soms nodig is de vraag te beantwoorden welke regels golden op het moment dat een bepaalde casus zich voordeed, in plaats van welke regels vandaag gelden. Dit archief is daarvan het jaarlijks groeiende resultaat. Ik maak er met enige regelmaat nog dankbaar gebruik van. Het is ongetwijfeld niet voor veel mensen nuttig, maar voor een paar mensen wel heel nuttig. Los hiervan weet ik van heel veel zaken waar Erica de stille kracht achter is, op het vlak van publicatie en communicatie. Wat mij betreft hulde meer dan waard.

De ander die ik graag wil noemen is Lex van Almelo. Hij geniet iets meer bekendheid en waardering, maar nog steeds maar een fractie van wat hij verdient. Voor sterk inhoudelijk juridische beroepen als advocaten, fiscalisten, notarissen en accountants en voor beroepen die sterk door toezicht en/of tuchtrecht worden vormgegeven, zoals opnieuw accountants, is het van eminent belang kennis te nemen van relevante jurisprudentie, bij voorkeur vakkundig van annotaties voorzien. Lex vervult die rol al jaren zonder zichzelf daarbij op de voorgrond te zetten, heel bescheiden in het uiten van zijn mening, maar wel met een mooie selectie van zaken, heldere samenvattingen en commentaren en nuttige duidingen met een enkele uitzonderlijke keer zelfs vrij scherpe stellingnames.

Het is natuurlijk van belang dat we vakmensen hebben, goede normstellers en regelgevers, wetenschappers, opinieleiders, aanjagers en afremmers, commentatoren, ondernemers, ondersteuners en wat niet al. In de tijd waarin we leven, en in dit beroep, is het produceren van informatie van belang. Maar het toegankelijk maken en houden, het selecteren, samenvatten en duiden, is minstens zo belangrijk.

Daarom wat mij betreft: Erica en Lex, bedankt. Mijn werk wordt serieus ondersteund door jullie werk, en dat ook nog eens op een bijzonder prettige manier, van twee heel prettige mensen.

Wat vindt u van deze column?

Reageer

Arnout van Kempen di CCO CISA is Senior manager Risk & Compliance bij Baker Tilly. Hij schrijft op persoonlijke titel. Hij is lid van de Commissie Financiƫle verslaggeving & Accountancy van de AFM en lid van de signaleringsraad van de NBA. Daarnaast is hij diaken van het bisdom 's-Hertogenbosch.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.