Magazine

Geknipt en geschoren: Jan Willem Taams

Eerder werkte registeraccountant Jan Willem Taams bij KPMG en bij pensioenuitvoerder Mn Services. De laatste tien jaar is hij zelfstandig actief als adviseur, bestuurder, kwartiermaker, informateur, onderzoeker, moderator, toezichthouder en procesbegeleider. “Ik heb een mooi vak geleerd, maar mijn hart ligt bij mensen.”

Dit artikel is verschenen in Accountant Q4, 2019

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Naar een vaste kapper in Den Haag?

“Ik heb wel eens een uitstapje naar een andere kapper gemaakt, maar ik kom toch steeds weer terug, het is hier prettig en gezellig. Mijn vaste kapster Ashna knipt mij al ruim twaalf jaar, sinds ze hier in dienst kwam.”

U vervult als interim-manager en bestuursadviseur nogal wat verschillende rollen. Waar ligt uw hart het meeste?

“Ooit kreeg ik de gelegenheid om zelfstandig invulling te geven aan mijn ambities. Wat ik doe binnen organisaties hangt ervan af wat zich voordoet. Vaak gaat het om businessvraagstukken en veranderingsprocessen die daaraan zijn gekoppeld. Eén van mijn leukste opdrachten was om de trustsector te helpen met hun geïnternaliseerde integere cultuur. Dan merk je dat je je eigen beeld vanuit de media behoorlijk moet bijstellen. Ik zag er heel veel goede, positieve mensen.”

Dit jaar kwam u op Accountant.nl met een flinke reeks artikelen over het vak. Zat het zo hoog?

“Ik kreeg aanvankelijk de vraag om een verhaal te schrijven over een afdelingsbijeenkomst. Dat was op Valentijnsdag, dus misschien sprak het hart wel. Ik zat in het moment, zogezegd. Toen lagen er opeens zes artikelen. Het leuke aan schrijven is het structureren van de gedachten die je hebt.”

Hoe kunnen accountants volgens u beter bijdragen aan de juiste beeldvorming rondom hun vak?

“Vaktechniek alleen is niet meer voldoende, je moet als accountant ook invulling geven aan persoonlijke effectiviteit. De NBA-campagne gaat over het publiek belang, accountants moeten zich afvragen wat dat is en wat dat van hen vraagt. Via die reeks artikelen wil ik daarvoor wat inspiratie geven.”

U ontmoet veel accountants in business. Hoe moeten die omgaan met het spanningsveld tussen organisatiebelang en publiek belang?

“Openheid is het kernwoord. De dilemma’s waarmee je krijgt te maken moet je open op tafel krijgen. Als je een valide punt hebt, moet je zorgen dat je anderen daarin meeneemt. Hoe zorg je ervoor dat het ook op de agenda van bestuurders komt, daar gaat het om. Waar het altijd misgaat is communicatie.”

Is die reeks bespiegelingen een verkapte sollicitatie naar een bestuursfunctie binnen de NBA?

“Besturen is een mooi vak, maar mij interesseert vooral wat ik kan bijdragen. Dat kan natuurlijk ook in een vrije rol tussen de linies. Als bestuurder heb je te maken met meer formaliteiten, je bent meer ‘geboxed’.”

Wat doet Jan Willem Taams als hij niet werkt?

“Ik heb vier kinderen, dus ben ik veel op de manege en langs het voetbal- en hockeyveld te vinden. Ik sta ook graag op de golfbaan, heb vroeger nog eens meegedaan aan het Nederlands kampioenschap. De golfclub is voor mij ook een beetje kantoor. Ik ontvang er graag mijn gasten.”

Christopher Tarigan’s Coiffures, Den Haag

Christopher Tarigan’s Coiffures is gevestigd op de Van Hogenhoucklaan in Den Haag. Motto van de kapper is om te zorgen “dat je altijd met een glimlach weer naar buiten gaat”. Jan Willem werd geknipt door zijn vaste kapster Ashna.

Marc Schweppe is hoofdredacteur Accountant en Accountant.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.