Magazine

NBA Nieuws

Vier internationale accountants leggen Nederlandse beroepseed af - Aleks Kayhan voorgedragen als bestuurslid NBA - NBA start tweede deel mkb-campagne - Oud-NIVRA-voorzitter Luc van Zutphen overleden - Nieuwe versie NBA Alert 45 over Oekraïne en sanctiewetgeving - NBA wil dat overheid één aanpak hanteert voor terugbetalen coronaschulden.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 3, 2022

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Vier internationale accountants leggen Nederlandse beroepseed af

Twee Zuid-Afrikaanse, een Italiaanse en een Portugese accountant legden op 20 mei 2022 bij de NBA de beroepseed af.

Yolandé Muller en Clinton Kotzé uit Zuid-Afrika, Alessandra Zefferino uit Italië en Ana Margarida Gomes uit Portugal werken alle vier al langer in Nederland en zijn met name actief voor internationale opdrachtgevers. De vier accountants legden de beroepseed in het Engels af en kregen vervolgens hun Certificate of Professional Competence uit handen van directeur Berry Wammes. “Blijf vooral die buitenlandse accountant, verrijk ons en jezelf”, aldus Wammes. Ook werden de vier toegesproken door Christiaan Vorster van de Zuid-Afrikaanse beroepsorganisatie SAICA, die zelf eerder in Nederland werkte en aangaf heel trots te zijn “op leden die hun vleugels uitslaan”.

Tijdens de eedaflegging was er online verbinding met familie en geliefden, waarvan er één zelfs vanuit Nieuw-Zeeland van zich liet horen.

Aleks Kayhan voorgedragen als bestuurslid NBA

Het bestuur van de NBA heeft EY-partner Aleks Kayhan voorgedragen als nieuw bestuurslid per 13 juni 2022.

“Het beroep gaat Kayhan aan het hart en één van zijn ambities is het bijdragen aan verbinding en
vernieuwing van de accountantsprofessie. Daarnaast wil hij de regeldruk op accountants waar mogelijk
helpen te verminderen zonder concessies te doen aan kwaliteit”, aldus de NBA.

Aleks Kayhan (1981) werkt sinds 2003 bij EY en is als partner in de controlepraktijk actief in de controle van nationale en internationale ondernemingen. Sinds 2008 is hij tevens docent aan de Vrije Universiteit voor de postdoctorale accountantsopleiding. Kayhan heeft ook een actieve rol als medeorganisator en host bij de succesvolle Busy Season Talks, de wekelijkse ‘huiskamergesprekken voor accountants’ op Clubhouse.
Een interview met hem is te vinden op Accountant.nl.

Het NBA-bestuur heeft daarnaast Ingrid Hems voorgedragen als plaatsvervangend voorzitter. In de ledenvergadering van 13 juni 2022 is over de benoeming van een nieuw bestuurslid en over de plaatsvervangend voorzitter gestemd.

NBA start tweede deel mkb-campagne

De NBA is gestart met het tweede deel van de mkb-campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’. Hiermee wil de beroepsorganisatie laten zien dat accountants een belangrijke rol spelen bij actuele thema’s, zoals duurzaamheid en ondernemen na een pandemie. De campagne richt zich primair op mkb-ondernemers.

In de campagne wijst de NBA erop dat accountants een adviserende rol kunnen spelen bij dilemma’s waarmee veel mkb-ondernemers worstelen, zoals cybersecurity, financiering of wanneer er dreigende continuïteitsproblemen spelen.

“Spreek je je pensioen aan, neem je een tweede hypotheek of sluit je je bedrijf? Een afweging die nogal wat emoties met zich meebrengt”, aldus NBA-voorzitter Kris Douma. “Dan is het fijn als je een sparringpartner hebt van buiten de onderneming. Ook als het gaat om automatisering van werkzaamheden kan een accountant meedenken. Of als je je afvraagt hoe je ervoor zorgt dat je bedrijf ook van waarde is, als jij niet meer in het bedrijf actief bent.”

Volgens Douma zit de meerwaarde van de accountant vooral in de kennis die hij heeft van een bedrijf en het inzicht dat hij heeft van de markt en andere ondernemingen. “Daardoor kan hij inschatten waar kansen voor het desbetreffende bedrijf liggen.”

Checklist
Vorig jaar bracht de NBA de meerwaarde van de accountant al onder de aandacht door de campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’. In de tweede fase van deze campagne brengt de NBA nieuwe ondernemersverhalen en video’s over actuele thema’s onder de aandacht.

Op de campagnewebsite kunnen ondernemers meer informatie vinden over wat accountants voor hen kunnen betekenen. Ook staan daar nieuwe verhalen en video’s en kunnen mkb-ondernemers een accountantskantoor in de buurt zoeken. Bovendien kunnen zij door middel van een online checklist direct zien of een accountant voor hen van toegevoegde waarde is. Meer informatie is beschikbaar via nba.nl/rekentop.

Oud-NIVRA-voorzitter Luc van Zutphen overleden

Op 22 april is prof. Luc van Zutphen, oud-voorzitter van het NIVRA, overleden. Hij werd 92 jaar.

Luc van Zutphen (1930) was in 1986 voorzitter van het NIVRA, één van de rechtsvoorgangers van de huidige NBA. Van Zutphen was als hoogleraar accountantscontrole verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook was hij tijdens zijn actieve loopbaan onder meer voorzitter van het Limperg Instituut, lid van de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs en voorzitter van het Examenbureau van het NIVRA.

Luc van Zutphen studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en behaalde in 1960 zijn accountantsdiploma na het voltooien van de postdoctorale accountantsopleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als accountant en organisatieadviseur bij Van Dien & Co en haar rechtsopvolgers. Van 1988 tot 1992 was hij daar voorzitter van het bestuur, uiteindelijk bestuursvoorzitter van Coopers & Lybrand Nederland.

Automatisering in het accountantsberoep had zijn warme belangstelling, wat onder meer bleek door de oprichting, onder zijn regie, van de IT-auditopleiding aan de VU. Voor het magazine De Accountant was hij jarenlang redacteur van de rubriek ‘Accountant en automatisering’. Ook was hij actief binnen de redactie van het MAB.

In februari 2010 ontving Luc van Zutphen de Alfred Coiniprijs. Deze tweejaarlijkse prijs, uitgereikt door de Maatschappij tot nut der Israëlieten in Nederland, beloont de beste publicatie op het gebied van accountancy of bedrijfskunde. Van Zutphen bleef tot aan zijn overlijden ingeschreven als registeraccountant bij de NBA.

Nieuwe versie NBA Alert 45 over Oekraïne en sanctiewetgeving

De NBA heeft eind april versie 2.0 gepubliceerd van Alert 45, uitgebracht in verband met de oorlog in Oekraïne. De wijzigingen ten opzichte van de eerste versie hebben vooral betrekking op de impact van de sanctiewetgeving op de dienstverlening van accountants zelf.

Ook diensten verleend door een accountantskantoor vallen onder de strekking van de wetgeving dat geen verboden zaken mogen worden gedaan met (rechts)personen die op de EU-sanctielijst staan of met hen verbonden partijen, tenzij ontheffing is verkregen. Een en ander is mede op basis van ingewonnen juridisch advies duidelijk geworden.

Dit betekent dat, in voorkomende gevallen, het oorspronkelijke advies om diensten te bevriezen van kracht blijft. De accountant mag geen afscheid nemen van cliënten, aldus de Alert. “Bevriezing van de dienstverlening is ingegeven door de gedachte dat voorkomen moet worden dat de cliënt een andere accountant vraagt om alsnog de dienst uit te voeren en op die wijze het doel van de sanctiewetgeving wordt omzeild.”

NBA Alert 45 richt zich zowel op accountants in de controlepraktijk, als op samenstellend accountants en accountants in business. De Alert is beschikbaar via nba.nl.

NBA wil dat overheid één aanpak hanteert voor terugbetalen coronaschulden

De overheid moet één aanpak ontwikkelen voor het terugbetalen van coronaschulden door ondernemers, waaronder ook belastingschulden. Een langere aflosperiode dan vijf jaar draagt niet bij aan de levensvatbaarheid van bedrijven, maar kan in sommige gevallen nodig zijn.

Dat stelt de NBA in een reactie aan het ministerie van Financiën op een openbare internetconsultatie over
coronabelastingschulden. De NBA is bezorgd dat de Belastingdienst een separaat traject lijkt te willen volgen voor het innen van specifiek belastingschulden.

Veel van de betrokken ondernemers hebben niet alleen coronabelastingschulden, maar ook schulden bij andere overheidsinstanties en bij private bedrijven of personen (waaronder familie). De NBA pleit daarom voor het creëren van één aanpak voor het terugbetalen van coronaschulden aan de overheid, waaronder naast belastingschulden bijvoorbeeld ook te veel ontvangen NOW, TVL en dergelijke.

Signalen
De signalen die de NBA van haar leden krijgt zijn nu nog anekdotisch, maar accountants verwachten dat vanaf dit najaar bij een deel van hun ondernemers de problemen zich snel op zullen stapelen. De beroepsorganisatie roept leden op tijdig met hun klanten in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. Een simpele tool als een terugbetalingsscan, die via sites van diverse organisaties als de KvK, Belastingdienst, NBA en RB beschikbaar kan zijn, zou kunnen helpen.

De NBA hoopt dat de Belastingdienst samen met UWV en RVO goed zicht krijgt op het totaal aan overheidsschulden dat moet worden terugbetaald. Snel schoon schip maken bij ondernemingen die op termijn niet in staat zullen zijn om hun schulden volledig terug te betalen, is effectiever dan ieder jaar opnieuw vaststellen welke ruimte er wel of niet is.

De NBA pleit ook voor het instellen van een adequate saneringsregeling, inclusief gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, die ondernemers helpt om op een andere manier dienstbaar te zijn voor de maatschappij. De NBA-reactie is te vinden via nba.nl.

In herinnering Rob Ellermeijer

(11 september 1958 - 8 mei 2022)

Rob Ellermeijer werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde op achtjarige leeftijd naar Amstelveen, om daar voor altijd te blijven. Hij volgde de studie tot registeraccountant aan Nyenrode, die hij voltooide in 1988. Vanaf 1978 werkte hij bij EY, waaraan hij bijna 23 jaar als partner was verbonden. Ellermeijer had grote belangstelling voor de publieke sector en werkte als accountant en adviseur voor veel gemeenten en provincies. Sinds zijn pensionering in 2015 tot aan zijn wethouderschap was hij zelfstandig ondernemer.

Van 2014 tot 2018 was Ellermeijer raadslid voor de VVD in Amstelveen. Daarna werd hij wethouder, in de bestuursperiode mei 2018 tot mei 2022. Om gezondheidsredenen moest hij in maart van dit jaar zijn werkzaamheden neerleggen. Als wethouder was hij onder meer verantwoordelijk voor wonen, verkeer, media en sport.

“Rob had Amstelveen in zijn hart gesloten en dat merkte je in alles wat hij deed”, aldus de Amstelveense burgemeester Tjapko Poppens. “Of het nu ging om de portefeuilles waarvoor hij verantwoordelijk was, of zijn eerdere activiteiten als raadslid of vrijwilliger: bij Rob kwamen inwoners en Amstelveen altijd op de eerste plaats. Wij herinneren hem als een betrokken Amstelvener, maar bovenal als een zeer gewaardeerde collega en geliefd mens.”

Met applaus en een erehaag werd door het Amstelveense college, raadsleden en enkele honderden belangstellenden op 13 mei de laatste eer bewezen aan de op 63-jarige leeftijd overleden Ellermeijer. Hij laat een vrouw en twee dochters na.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.