Magazine

Hoe cultureel zijn accountants?

Hoe cultuur-minded zijn accountants? Doen ze meer of juist minder aan kunst en cultuur dan medici en juristen? Die vraag stond centraal in een najaarsenquête op Accountant.nl. Het antwoord is duidelijk. Of het verrassend is laten we aan u. En oh ja, accountants zijn wel sportiever.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 12, 2011

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Accountants, medici en juristen vergeleken

Cultuurminnaar of cultuurbarbaar ? Of iets er tussenin? Dat was de prangende kwestie in dit door Accountant /Accountant.nl samen met het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en Nederlands Juristenblad uitgevoerde onderzoek. Vanuit de accountancy participeerden AA's en RA's in alle geledingen van het beroep. Uiteindelijk vulden 509 accountants, 218 artsen en 130 juristen (van wie eenderde advocaat) de complete vragenlijst in. We erkennen het, van wereldbelang is dit onderzoekje natuurlijk niet. Zelfs niet voor de toekomst van het beroep, waarover zoveel te doen is. Hoewel, je kunt daar ook anders over denken, getuige een reactie op de enquêteoproep op Accountant.nl: “Kunst en cultuur zijn de basis voor een creatieve ondernemende maatschappij, die verder kijkt dan zijn neus lang is. Dus mijns inziens een must voor accountants, die menen ook ver te kunnen kijken.” Hoe dan ook, aardig is het onderwerp in elk geval. Vinden wij.

Hamvraag

De hamvraag was natuurlijk: Zijn accountants meer of juist minder cultureel georiënteerd dan hun geneeskundige en rechtsgeleerde collega-professionals? In welke mate vinden deze beroepsgroepen culturele afleiding en inspiratie buiten hun dagelijkse cijfers, pleitnota's en medicijnkasten? Welk van de drie is het meest geneigd tot filmbezoek, moderne dans, snarenspel, hoboblazen, beroeren van pianotoetsen, schilderen, operazang, dichterij, romanconsumptie, beeldhouwen of andere culturele activiteiten?

Accountants die dit werkelijk niet interesseert, moeten nu snel doorbladeren naar een volgend artikel. Want hierna volgt de uitslag. Of hij opmerkelijk of verrassend is, laten we graag aan u. Maar duidelijk is hij zeker. Welnu, daar gaat ie: Accountants hebben duidelijk minder met kunst en cultuur dan juristen en medici. Laten we er niet omheen draaien: veel minder zelfs.

Juristen meest cultureel

Juristen zijn van de drie veruit het sterkst cultureel georiënteerd. Bijna tachtig (78,4 ) procent van de juristen zegt dat kunst en cultuur een belangrijk deel uitmaken van hun vrijetijdsbesteding. Artsen doen het met 67,9 procent iets rustiger aan, maar accountants steken cultureel wel erg bleekjes af met 40,1 procent.

Net zo is het met ‘bovengemiddelde belangstelling’ voor kunst en cultuur: van de juristen zegt 81,6 procent dat van zichzelf, bij artsen 60,5 en bij accountants 41,2 procent.

De sociale achtergrond speelt zonder twijfel een rol bij dit alles. Zeventig procent van de juristen zegt de belangstelling van huis uit te hebben meegekregen, bij de artsen is dat een nog alleszins respectabele 59,2 procent, maar bij accountants veel minder met 29,3 procent.

Aan tijdgebrek of iets dergelijks ligt het niet. Want ook op de stelling/vraag of ze meer tijd zouden willen hebben voor kunst en cultuur antwoorden accountants veel minder vaak ‘(helemaal) eens’ (54,6 procent) dan de op dat punt toch al veel actievere artsen (74,3 procent) en juristen (81,6 procent).

Passieve cultuurbeoefening

Aan welke culturele activiteiten laven accountants zich het vaakst? Bioscoop en museumbezoek zijn favoriet. Daarin onderscheiden ze zich niet van de andere twee groepen. Maar daar buiten is er wel degelijk weer verschil. Terwijl artsen en juristen ook relatief frequent klassieke concerten en kunstgaleries bezoeken, tref je accountants daar veel minder vaak aan. Popconcertenen cabaret zijn veel populairder. Van moderne dans moeten accountants ook veel minder hebben (6,3 procent ) dan artsen (17,4 ) en juristen (18,5 ), Daar heeft uw redactie - excuseert u ons - niet zo veel problemen mee. Veel ernstiger is echter de uiterst geringe belangstelling voor jazz: van de artsen en juristen bezoekt respectievelijk 16,1 en 18,5 procent wel eens een jazzconcert, van de accountants slechts een beschamende 8,1 procent. Of moeten we dit juist positief zien en is het gezien hun op cijfers gerichte functie juist goed dat accountants zich niet te veel bezighouden met de meest creatieve en vrijzinnige kunstvorm op aarde?

Zelf muziek maken

Niet alleen wat betreft het passief ‘consumeren’ van kunst en cultuur, maar ook bij het actief zelf bezig zijn daarmee, scoren accountants veel lager dan de andere twee groepen. Zo maakt slechts ruim vijftien procent van de accountants zelf muziek, van de artsen en juristen ruim tweemaal zo veel. En ook zingen doen accountants veel minder.

Als het gaat om lezen, dan zijn de verschillen wat minder groot, maar niettemin scoren accountants daar ook het magerst. Nog geen een op de drie accountants las de afgelopen twaalf maanden meer dan tien boeken, tegenover 41,7 procent van de artsen en 49,2 procent van (alweer) de juristen. Bijna zes procent van de accountants zegt zelfs helemaal nooit een boek te lezen, bij artsen en juristen is die categorie met 0,5 en 1,5 procent veel zeldzamer. Poëzie lezen is ook weinig populair: tweederde van de accountants doet dat nooit, van de andere groepen eenderde.

En tja, nu we toch bezig zijn: ook kranten lezen doen accountants minder intensief. 43,5 procent van hen leest helemaal geen krant of alleen gratis ov-kranten.

Bij artsen en juristen is dat respectievelijk 29,3 en 38 procent. En bij de krantenlezende juristen en artsen zijn dan ook nog de ‘bredere’ NRC en Volkskrant favoriet, terwijl bij accountants een ‘lokaal dagblad’ het hoogst scoort, gevolgd door het bij het eigen beroep aansluitende Financieele Dagblad.

Sport en televisiekijken

Is er dan niets dat accountant meer doen dan artsen en juristen? Jazeker wel, televisiekijken. Negentien procent doet dat meer dan twee uur per dag, bij artsen en juristen is dat 15,6 procent.

Oh ja, naar de sportbeoefening vroegen we ook nog. En ook daar zijn accountants actiever mee dan de twee groepen collega-professionals. Van de accountants doet 77,6 procent aan sport, de artsen en juristen zijn met respectievelijk 61,9 en 60,8 procent wat minder fysiek bezig. Bij elk van de drie groepen is hardlopen de favoriete lichaamsbeweging en ook golf, tennis, wielrennen en zwemmen doen het overal aardig.

AA'S en RA'S

Verschillen AA's en RA's nog wat betreft culturele belangstelling? Het antwoord is ja. RA's ‘hebben’ gemiddeld meer met kunst en cultuur dan AA's. Als het gaat om het ‘van huis uit hebben meegekregen’ van zulke belangstelling, is het verschil nog extra sterk. Dat is bij RA's duidelijk veel vaker het geval dan bij AA's. Maar om welke vraag naar de culturele belangstelling en tijdsbesteding het ook gaat: ook RA's komen niet in de buurt van de artsen en al helemaal niet van de juristen.

Vier stellingen over kunst en cultuur (percentage 'helemaal' of 'enigzins' eens)

  AA RA Arts Jurist
Bovengemiddelde belangstelling 37,2 43,5 60,5 81,6
Belangrijk deel van vrijetijdsbesteding 34,1 43,9 67,9 78,4
Belangstelling van huis uit meegekregen 20,4 35,0 59,2 70,0
Zou er meer tijd voor willen hebben 53,5 55,1 74,3 81,6

Winnaar iPad

Onder de deelnemers aan de enquête is een iPad verloot. De winnaar, een accountant (RA) is persoonlijk geïnformeerd.

Tom Nierop was van november 2001 tot juni 2016 hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.