Tom Nierop

Tom Nierop

Tom Nierop (1956) was tot juni 2016 hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl. Hij studeerde sociaal-geografie, werkte van 1985 tot 1990 als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde 1994 op het proefschrift Systems and Regions in Global Politics (John Wiley & Sons), over patronen in mondiale politieke en economische relaties tussen 1950 en 1991.

Vanaf 1990 tot begin deze eeuw werkte hij als freelance journalist voor onder meer NRC Handelsblad, Elsevier, Intermediair, Account en Management Team. Daarnaast werkte hij als redacteur/tekstschrijver voor diverse bedrijven.

In november 2001 werd Tom Nierop hoofdredacteur van het toenmalige NIVRA-maandblad 'de Accountant'. Eerder was hij hoofdredacteur van Port of Rotterdam (magazine van Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam) en Account.

Opinie

Amsterdamse filosofen

Een algemene wijsheid luidt dat naarmate je langer meedraait en ergens meer van weet, je vanzelf genuanceerder wordt. Zaken zijn vaak complexer en minder zwart-wit dan op het eerste gezicht lijkt, zo heet het. Bij mij werkt het andersom. Neem het onderwerp ethiek en daarmee verbonden thema's als ethische (gedrags)codes, toon aan de top en transparantie. Er wordt erg ingewikkeld over gedaan, terwijl volgens mij iedereen instinctief wel ongeveer weet wat hoort en wat niet. Er is zelfs steeds meer bewijs dat ook dieren er ethische normen op na houden.

x 4 0 0 Tom Nierop
Opinie

Misverstand over wetenschap

Er is iets merkwaardigs aan de hand met het accountancydebat. Het 'verwetenschappelijkt'. Althans, steeds vaker wordt op wat zorgelijke toon gewaarschuwd dat voorgestelde maatregelen 'niet zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek' of op 'wetenschappelijk bewijs' dat ze zullen helpen. De in het FD aangezwengelde discussie over de rol van partner-hoogleraren kan de oorzaak niet zijn, want de roep om wetenschappelijk bewijs klinkt al wat langer.

x 0 0 0 Tom Nierop
Opinie

China!

Loopt Europa het gevaar te vervallen tot museum? Als je sommige topmanagers en aanverwanten beluistert, zou je het bijna gaan geloven. China! Spectaculaire groei, razendsnelle ontwikkeling, lage lonen, miljoenen ingenieurs, alles sneller. En groter! Een zesbaansrondweg bouwen in de tijd waarin we hier al vergaderend een kilometertje vluchtstrook aanleggen! De conclusie wordt vanzelfsprekend geacht: we raken achterop, zakken weg en moeten stevige hervormen om deze dreiging te keren.

x 0 0 0 Tom Nierop
Opinie

Voorkom moeilijke situaties

Soms lees je iets dat via een paar associaties en gedachtesprongen alles op zijn plaats doet vallen. Dat gebeurde mij met het artikel Promises Aren't Enough: Business Schools Need to Do a Better Job Teaching Students Values in de Wall Street Journal van 23 augustus 2010. Daarin wijzen drie hoogleraren op de beperkte waarde van de MBA Oath waarmee jaarlijks honderden afgestudeerden van Harvard Business School beloven om ethisch te handelen en zich te onthouden van greed ten koste van anderen.

x 0 0 0 Tom Nierop
Opinie

Onterecht beschuldigd

Niets ergers dan volkomen ten onrechte van iets heel ergs te worden beschuldigd. Nou ja, op één ding na natuurlijk: ook nog eens ten onrechte worden veroordeeld. Toch overkwam dat de afgelopen jaren diverse Nederlanders. Voor de Schiedammer parkmoord zat een man langdurig onschuldig vast. Twee andere mannen werden ten onrechte veroordeeld in de Puttense moordzaak en begin deze maand bleek definitief dat 'seriemoordenares' Lucia de B. (inmiddels Berk) jarenlang onschuldig gevangen heeft gezeten.

x 3 0 0 Tom Nierop
Opinie

Herkenningsproblemen

Gezagsdragers in politiek en bedrijfsleven vinden het soms moeilijk de waarheid te spreken. Het wordt al bijna normaal gevonden. Partij- of commerciële belangen, geheime afspraken, egobotsingen, persoonlijke ambities en dubbele agenda's - talloze redenen kunnen functionarissen brengen tot draaien of verdraaien. Ooit, in volgzamer tijden, kwam iemand nog weg met een afgemeten 'geen commentaar', maar inmiddels is een geraffineerder ontwijkingsvocabulaire ontstaan.

x 0 0 0 Tom Nierop
Opinie

Acht begrijpelijkheden

Logisch inzicht hoort tot de basale professionele gereedschapskist van de accountant. En eigenlijk van iedereen die een beetje hogerop wil. Daarom, ter aanscherping van het denkvermogen, een selectie van zaken uit 2009 die minder logisch leken. Maar misschien zijn ze juist wel heel erg logisch, want ze speelden/spelen op hoog niveau. Hoe dan ook, wie ze niet begrijpt - of niet wil begrijpen - heeft mogelijk een (carrière)probleem.

x 1 0 0 Tom Nierop
Magazine

Nogmaals het Wiki-effect

In oktober 2008 schreef Nart Wielaard in dit blad een opiniebijdrage over wat hij noemde het Wiki-effect'. Tijdens een eerder gehouden NIVRA-debat over de toekomst van het accountantsvak, hield hij een soortgelijk betoog. De kern: Onder invloed van de steeds verder oprukkende vrije beschikbaarheid van (digitale) informatie, wordt transparantie in de toekomst niet afgedwongen door wetgeving en instituties, maar door 'het collectief'.

x 0 Tom Nierop
Magazine

'Er is een rol weggelegd voor een audit only firm'

Arthur Levitt was van 1993 tot 2001 voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond SEC en is in de Verenigde Staten nog steeds buitengewoon invloedrijk. Sinds 2007 is hij medevoorzitter van een door Financiën ingestelde commissie die adviseert over de toekomst van het accountantsberoep. 'de Accountant' sprak met hem over de kredietcrisis, politieke klimaten, toezicht en regelgeving en de wenselijkheid van audit only.

x 0 Tom Nierop
Opinie

SOx-mythe gedijt door luie journalistiek

Om aan te tonen dat 'doorgeschoten' regelgeving de economische positie van een land kan schaden, zwaaien lobbyisten en hun papegaaien nogal eens met het 'SOx-effect'. De invoering van de Sarbanes-Oxley Act (2002) zou de Amerikaanse positie als kapitaalmarkt aantoonbaar hebben geschaad. Daarbij wordt verwezen naar het gedaalde Amerikaanse aandeel in de wereldwijde markt voor beursintroducties (of ipo's: initial public offerings). Bedrijven zouden liever uitwijken naar oorden zonder 'draconische' wetgeving.

x 2 0 0 Tom Nierop
Magazine

Glibberige boorden

Is het in Nederland mogelijk om witteboordencriminaliteit succesvol te vervolgen? Handel met voorkennis ligt erg moeilijk. Fraude vaak ook. Uit een oogpunt van rechtszekerheid is dat goed. Door vage aanwijzingen achter de tralies kunnen belanden zal weinigen aanstaan. Ergerlijker is het gedrag van veel witteboordenverdachten. Met name de hoger geplaatsten - normaalgesproken toch niet gespeend van enige eigendunk - spelen dan plots de onnozele hals.

x 0 Tom Nierop
Magazine

Te gevaarlijk

Accountantskantoren, met name de grote, hebben veel weg van linkse politici. Niet alleen vanwege hun niet-geloven in calculerende burgers en voor financiële prikkels gevoelige ruggengraten (althans in eigen kring), maar ook in ander opzicht. Zoals linkse politici luidruchtig pal staan voor wereldvrede, gelijke rechten, democratie en internationale rechtsorde, tenzij het ‘risicovol’ wordt, worden accountantskantoren plotseling erg schichtig bij een moeilijke controleklant.

x 0 Tom Nierop
Magazine

'Geen onderscheid A- en B-accountants'

Mkb-er in hart en nieren, maar nadrukkelijk voorzitter van ‘het hele beroep’, inclusief de niet-openbare accountants. Dat is het motto van kersvers NIVRA-voorzitter Willem van Wijngaarden. Aan klagen over regelgeving die het beroep ‘niet langer leuk’ zou maken, doet hij niet mee. “Een verstandig kantoor heeft zijn dossiers nu ook al op orde. Niet omdat de regels dat eisen, maar omdat je het als accountant zelf moet willen, zeker in de moderne claimmaatschappij.”

x 0 Tom Nierop
Magazine

Oppassen geblazen

“Ongetwijfeld bent u al eens geconfronteerd met vragen van medewerkers die door uw bedrijf naar het buitenland worden uitgezonden.” Aldus de openingszin van een brief die ik ontving van een grote uitgever, een paar weken geleden. ‘Ongetwijfeld.’ Captains of industry onder elkaar, u begrijpt het. De onverschrokken elite van mannen van de wereld die, ver verheven boven de ambtelijke spruitjesgeur van duffe regelgevers, de economie wel even eigenhandig op sleeptouw zullen nemen.

x 0 Tom Nierop