Magazine

Belastingnieuws - december 2013

Europese standaard btw-aangifte komt eraan - Exit aangiftebrief voor omzetbelasting - Belastingverlaging waar niemand op wacht? - Premiekorting ouderen en arbeidsgehandicapte werknemers - Aanpassing Witteveenkader terug naar tekentafel.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 12, 2013

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Europese standaard btw-aangifte komt eraan

Het gaat langzaam en moeizaam, maar het gaat: op Europese schaal worden er concrete stappen gezet in het hoofdpijndossier dat internationale btw heet.

Een uniform aangifteformulier is het eerste doel dat de Europese Commissie op het oog heeft. Invoering zal nog even duren - waarschijnlijk wordt het 2017 - maar de contouren van een standaard btwaangifte voor alle lidstaten van de Europese Unie tekenen zich af. IT'ers en administrateurs zullen opgelucht adem halen: waar nu voor elk land waar zaken wordt gedaan een eigen btw-systeem in de lucht moeten worden gehouden, kan straks worden volstaan met een enkele administratie. In het voorstel dat de Europese Commissie onlangs publiceerde, is sprake van vijf standaard-rubrieken/velden: te betalen btw, in aftrek te brengen btw, per saldo te betalen/vorderen btw, omzet waarover btw wordt afgedragen en kosten waarvoor btw in aftrek wordt gebracht. Lidstaten kunnen daar naar eigen goeddunken tot 26 (al omschreven) velden aan toevoegen. Veel? Dat aantal valt in het niet bij de soms meer dan honderd velden die een aangifteformulier nu telt in sommige Zuid- en Oost-Europese landen.

In het voorstel van de commissie wordt bovendien flink gesnoeid in de vele verschillende procedures rond de btw-aangifte. Het aangiftetijdvak wordt standaard een maand, voor kleine ondernemers (omzet maximaal twee miljoen euro) wordt die periode een kwartaal. Lidstaten kunnen zelf het aangiftetijdvak ver lengen tot maximaal één jaar. Twee aangiftes eisen (naast de reguliere periodieke aangiftes een jaaraangifte, zoals in Duitsland) mag niet meer. Verder wordt het verplicht de mogelijkheid te bieden tot elektronische aangifte.

Exit aangiftebrief voor omzetbelasting

De al aangekondigde sanering van ‘de blauwe envelop’ krijgt nu ook vorm in de omzetbelasting.

De aangifte verliep al een paar jaar elektronisch, maar nog steeds viel bij belastingplichtigen voor elk tijdvak keurig een Aangiftebrief in de bus. Enerzijds was dat een herinnering. Maar o wee als die (‘Ja, ik weet dat het tijd is voor de aangifte!’) ongeopend in het ronde archief verdween. Daar moest hij dan dagen later uit opgevist worden, want op de bijgesloten papieren acceptgiro stond immers ook het betalingskenmerk, nodig bij elektronische betaling.

Aan deze merkwaardige mengeling van papier en bytes komt nu een einde. Voor de tijdvakken vanaf 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst geen aangiftebrief meer. Wie bang is zijn btw-aangifte voortaan te vergeten, kan verzoeken om notificatie per e-mail: op het beveiligde deel van de Belastingdienst-site moet men dan bij gebruikersinstellingen het e-mailadres invullen en aanvinken dat men een mailbericht wil ontvangen. Ook het betalingskenmerk is op het beveiligde deel van de site te vinden.

Daarnaast heeft de Belastingdienst voor starters - een groep ondernemers bij wie de omzetbelastingaangifte wellicht nog niet in het systeem zit - een sms-service ontwikkeld. Wie daar gebruik van wil maken mailt het btw-nummer en het mobiele telefoonnummer naar smsalert@belastingdienst.nl.

Meer informatie over deze sms-alert is te vinden op www.belastingdienst.nl/starters.

Belastingverlaging waar niemand op wacht?

Gaat er eens een belastingtarief omlaag, is het weer niet goed.

In het begrotingsoverleg tussen kabinet, D66, SGP en ChristenUnie is afgesproken dat het aanmerkelijkbelangtarief (box 2) in 2014 tijdelijk wordt verlaagd van 25 naar 22 procent. Dga, tel uit je winst, zou je denken. Maar de maatregel werd alom neergesabeld. Reden daarvoor is het motief van de verlaging: het kabinet rekent erop dat (groot)aandeelhouders volgend jaar zichzelf zoveel meer dividend toekennen, dat er een miljard euro extra aan belastingen zal binnenkomen. Dat kan het Rijk wel schudden, zo is de teneur van de commentaren: bv's hebben niet genoeg reserves om extra dividend uit te keren. Ten eerste is het nog steeds crisis en laten winstniveaus te wensen over. Ten tweede is de dividendruimte krap vanwege de commerciële waarde van de pensioenverplichting, die nog steeds torenhoog is door de extreem lage marktrente.

Slecht plan dus? Het zal de aanmerkelijkbelanghouder een zorg zijn: hij geniet volgend jaar hoe dan ook van een belastingkorting van drie procentpunt, of hij nu meer, minder of hetzelfde dividend ontvangt. En door het uitstellen van dividenduitkeringen van eind 2013 naar begin 2014 kan extra voordeel worden behaald.

Premiekorting ouderen en arbeidsgehandicapte werknemers

Werkgevers die jongeren in dienst nemen met een WW- of bijstandsuitkering, komen in aanmerking voor een premiekorting van € 3.500. Daarmee wil het kabinet de jeugdwerkloosheid bestrijden.

Kortingen op de premies werknemersverzekeringen bestaan al voor het in dienst nemen van ouderen en arbeidsgehandicapten. De nieuwste loot aan de premiekortingstam is opgenomen in de Begrotingsafspraken 2014 tussen kabinet, D66, SGP en Christen- Unie. Het betreft min of meer een bliksemactie, want de regeling zal al betrekking hebben op jongeren die vanaf 1 januari 2014 in dienst worden genomen. De korting kan echter pas ingaan op 1 juli: Belastingdienst, UWV en gemeenten moeten administratieve processen aanpassen en werkgevers moeten hun salarissoftware (laten) aanpassen om de premie korting te kunnen toepassen.

Het kabinet verwacht dat de korting ruwweg 100 miljoen euro per jaar gaat kosten. Werkgevers hebben er recht op als ze een (werkloze) jongere tussen de 18 en 27 jaar een baan voor ten minste 32 uur geven, voor de duur van ten minste een halfjaar. Administratieve verplichtingen zijn het bewaren van een doelgroepverklaring van UWV of gemeente in de administratie (te tonen bij een controle door de Belastingdienst) en een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Uiteraard moeten in de salarissoftware de nodige aanpassingen worden doorgevoerd. Het betreft een tijdelijke regeling tot eind 2015. De premiekorting kan maximaal twee jaar worden toegepast. Voor een jongere die eind 2015 wordt aangenomen, bestaat nog tot eind 2017 recht op korting.

Aanpassing Witteveenkader terug naar tekentafel

Het blijft nog enige tijd onzeker welk deel van het inkomen vanaf 2015 voor pensioenopbouw kan worden aangewend. De Eerste Kamer wees twee wetsvoorstellen af rond de fiscale facilitering van pensioenopbouw en stuurde het kabinet terug naar de tekentafel.

Maandenlang is er gejakkerd om de wetsvoorstellen rond te krijgen en ze door de Tweede Kamer te loodsen, maar uiteindelijk maakte de Eerste Kamer een einde aan de rat race die de pensioenwereld in 2013 in zijn greep had. Het oordeel van de senatoren had mede betrekking op de snelheid waarmee een en ander tot stand was gekomen. “Dit is gewoon slechte wetgeving”, zei een van hen. Een ander formeel bezwaar was dat de discussie over de fiscale facilitering gevoerd moest worden los van de debatten over het nieuwe Financiële Toetsingskader en over de vorm van het nieuwe pensioencontract.

Gevolg is dat de randvoorwaarden voor pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015 nog steeds onduidelijk zijn. Het kabinet studeert op nieuwe voorstellen. Verwacht wordt dat het Witteveen-percentage rond de twee procent zal liggen en dat wellicht de aftopping van pensioenopbouw - in het afgekeurde voorstel op inkomen boven de € 100.000 - wordt verlaagd met enkele tienduizenden euro's. Weinigen gaan ervan uit dat de verafschuwde excedentregeling (een bijzonder omslachtige pensioenaanvullingsregeling) nog terugkeert in de nieuwe voorstellen.

Geert Dekker is journalist.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.