Geert Dekker

Geert Dekker

Journalist.

Afbeelding De verandering (1)

Kwaliteit staat op één, 'cultuur' moet nog beter

In reactie op het verlies van maatschappelijk vertrouwen presenteerde het accountantsberoep de afgelopen jaren een forse reeks plannen, programma's, rapporten en maatregelen. Wat is daarvan het resultaat? Wat is er veranderd bij accountantsorganisaties? Wat doet de controlerend accountant nu anders dan voorheen? Deel één van een drieluik over de controlepraktijk: de audit-verantwoordelijken bij de big four.

x 0 Geert Dekker
Afbeelding AFM-rapport

Gerben Everts, AFM: 'Als iemand het recept heeft, ontvang ik het graag'

De maatregelen die de afgelopen jaren door accountantsorganisaties zijn genomen hebben niet geleid tot een hogere kwaliteit van de wettelijke controles die ze uitvoeren. 'Teleurstellend', aldus AFM-bestuurder Gerben Everts vandaag bij de presentatie van het meest recente AFM-onderzoek naar die kwaliteit. Hij schetst 'een somber beeld', ook al is er sprake van 'een enkel lichtpuntje'.

x 5 Geert Dekker
Interview

Nieuwe voorzitter commissie BBV: 'Rechtmatigheid hoort niet thuis bij accountant'

Onder leiding van de nieuwe voorzitter Henk van der Heijden buigt de commissie BBV, die waakt over de uitvoering en toepassing van de regelgeving voor begrotings- en verantwoordingsstukken van gemeenten en provincies, zich de komende tijd over een flink aantal heikele kwesties. "Er zijn nog te veel losse eindjes. Het moet strakker, met minder vrijheidsgraden en daardoor beter vergelijkbaar."

x 3 Geert Dekker
Magazine

Partner of werknemer?

Bij de recente fusie tussen de GIBO Groep en Flynth ruilden de partners van Flynth hun aandeelhouderschap in voor een werknemerschap. Een van de argumenten was dat zo elke suggestie van tekortschietende onafhankelijkheid wordt vermeden. Er zijn meer middelgrote kantoren die de voorkeur geven aan alternatieven voor het partnermodel. Bij de big four staan de fundamenten ervan echter niet ter discussie, ook al zijn de afgelopen jaren ‘wat scherpe randjes’ verwijderd.

x 0 Geert Dekker
Magazine

'Informatie pensioentekorten had belegger eerder moeten bereiken'

Veel ondernemingen zijn onvoldoende transparant voor beleggers omdat ze niet aangeven welke gevolgen wel gepubliceerde maar nog niet geëffectueerde IFRS-standaarden zullen hebben voor de jaarrekening. In een recent onderzoek signaleert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat ruim tweederde van de bedrijven de komende nieuwe standaard voor pensioenen niet juist toelicht. De accountant zal daar scherp op moeten letten, vindt de AFM.

x 0 Geert Dekker
Magazine

Mondjesmaat flexibiliseren: audit blijft seizoensarbeid

Bij accountantskantoren lijken in het hoogseizoen werkweken van zestig tot zeventig uur niet te vermijden. Werkgevers erkennen het probleem deels en werken aan een ‘flexibele schil’ om pieken op te vangen. Medewerkers kunnen in de huidige arbeidsmarkt echter niet veel eisen. Het aantal vacatures neemt af en overstappen gebeurt nog wel, maar de salarissprong die daar tot voor kort bij hoorde blijft nu achterwege.

x 0 Geert Dekker
Magazine

'Geen IFRS zonder betrokkenheid van beleggers'

Het streven naar wereldwijde verslaggevingsstandaarden kan alleen succes hebben als de internationale gemeenschap van beleggers wordt betrokken bij de IFRS Foundation. Het gezag van de International Accounting Standards Board (IASB) staat op het spel, zegt Nicolas Véron, senior fellow van de Brusselse denktank Bruegel. De nieuwe IASB-voorzitter Hans Hoogervorst krijgt vooralsnog het voordeel van de twijfel. "Hij heeft bizarre uitspraken gedaan."

x 0 Geert Dekker
Magazine

'Laat zien dat er lessen zijn geleerd'

Wouter Bos, voormalig vice-premier en minister van Financiën, verkeert sinds najaar 2010 onder accountants. Bij KPMG is hij verantwoordelijk voor alle activiteiten in de gezondheidszorg: zowel het controle- als het advieswerk. Dus voert Bos nu de 'spagaat' uit die hij als minister bekritiseerde. "De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het vaak makkelijker is een adviesrelatie op te bouwen als er niet al een auditrelatie met KPMG is."

x 0 Geert Dekker
Magazine

Mooi weer als het regent

Voorvechters van transparantie zien met lede ogen aan hoe verslaggevingstechniek inzet is geworden van politieke onderhandelingen. Een zwart scenario ontvouwt zich: als verslaggeving wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het simpelweg beantwoorden van de vraag hoe de zaken ervoor staan, dan verliest ze haar betekenis. Politici zien echter niet in waarom ze niet kunnen ingrijpen. "Van het alleen maar klakkeloos toepassen van regels kan natuurlijk nooit sprake zijn."

x 0 Geert Dekker
Magazine

'Bij zo'n mooi inkomen past een zeer onafhankelijke positie'

Het gaat Hans Hoogervorst om de grote lijn. Als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten en co-voorzitter van de Financial Crisis Advisory Group dook hij de afgelopen maanden diep in de details van de kredietcrisis, maar zijn conclusies zijn algemeen. "De accountant had meer vraagtekens moeten zetten", zegt hij. Over de verslaggevingsstandaarden: "Die hebben eerder geleid tot onderschatting van de verliezen dan tot overschatting."

x 0 Geert Dekker
Magazine

Banken ontsnappen aan fair value

Het idee dat de kredietcrisis deels is te wijten aan fair value-verslaggeving kon najaar 2007 nog hoofdschuddend worden afgedaan als een wel heel merkwaardige omkering van de feiten. Maar een jaar later heeft een bankenlobby de politiek overtuigd. Standard setter IASB is lijdend voorwerp geworden in een nieuwe Brits-Franse twist en voorstanders van onafhankelijke accountingnormen likken hun wonden. "Bedrijven produceren nu de slechtst vergelijkbare statements in de geschiedenis."

x 0 Geert Dekker