Accountant nr. 3 2014

MAGAZINE |

Hoe groot wordt big data?

De zoveelste hype of the next big thing? En wat kunnen accountants ermee? En controllers? De ontwikkelingen,...

MAGAZINE |

'Houd gegevens binnen de EU'

Onafhankelijkheidsvoorschriften, geheimhoudingsplicht en privacyvoorschriften hoeven de belofte van big...

MAGAZINE |

'Lokale politiek moet financieel sterker'

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn ook accountants verkiesbaar. Niet zozeer hun financiële...

MAGAZINE |

'We hebben elkaar nodig'

"De samenwerking kan niet meer vrijblijvend zijn", zeggen de voorzitters van het Actuarieel Genootschap...

MAGAZINE |

Eenvoudiger en minder accountants

Het Platform voor de Publieke Jaarverslaggeving (PPJ) concludeert in zijn rapport van december 2013 dat...

MAGAZINE |

Wel of niet zakken met mijn uurtarief?; bepalend moment 4

"Als je mij een maand of twee geleden had gevraagd naar een bepalend moment als mkb-accountant, dan had...

MAGAZINE |

Jaarverslaggeving mkb bij dreigende discontinuïteit

Wanneer bij ondernemingen twijfel is over de continuïteit, vraagt dat om extra informatie in de toelichting...

MAGAZINE |

XBRL voor adviesmarkt

Binnen de accountancy is XBRL ontdekt als standaard voor benchmarking en zal daarvoor op steeds grotere...

MAGAZINE |

Inhuur personeel: voorkom boetes en aansprakelijkheid

Om malafide uitzendbureaus te bestrijden, wordt er strenger gehandhaafd en lopen inlenende ondernemers...

MAGAZINE |

Belastingnieuws - maart 2014

Eisen betalingsuitstel exitheffing onder vuur - Fiscalist kan nu 'medeplichtig' zijn - RDA van 54 naar...

MAGAZINE |

Boeken - maart 2014

Groei maakt gelukkig - Strategisch werkkapitaal - Feiten maken het recht.

MAGAZINE |

Out of print: 'Toen en Nu'

Stel, een journalist wordt gevraagd in een pagina of twintig het leven in ons deel van de wereld te schetsen...

MAGAZINE |

Gespot - maart 2014

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige...

MAGAZINE |

NBA Nieuws - maart 2014

Modelrapporten 2013 beschikbaar - NBA zoekt twee bestuursleden - Doorbraak bij controleprotocol BBSH...

Accountant nr. 4 2014 Accountant nr. 1/2 2014