Magazine

NBA nieuws - oktober 2014

VNG informeert gemeenten over NBA Alert curatieve zorg - Rapport Toekomst accountantsberoep - Onrechtmatig titelgebruik: eerste last onder dwangsom - EFAA start nieuwsbrief mkb-accountants.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 10, 2014

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

VNG informeert gemeenten over NBA Alert curatieve zorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft alle gemeenten geïnformeerd over de gevolgen van NBA Alert 32 'Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ-zorg'.

De VNG wijst erop dat aanbieders in de GGZ-branche niet kunnen voldoen aan de eventuele eis van gemeenten om over 2013 een goedkeurende verklaring van hun accountant te overleggen. Hooguit kunnen ze een verklaring met beperking aanleveren. Dit komt door de onzekerheden die bestaan in het normenkader voor de Zorgverzekeringswet. De VNG vraagt gemeenten om hiermee rekening te houden bij inkoop of subsidiëring.

De NBA Sectorcommissie Coziek heeft over deze problematiek voor de zomervakantie een brief gestuurd aan het ministerie van VWS.

Rapport Toekomst accountantsberoep

Eind september is het rapport van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep verschenen en aangeboden aan minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën.

In een op 27 mei 2014 aangenomen motie had de Tweede Kamer het accountantsberoep gevraagd te komen met concrete voorstellen ter verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole, door aanpassing van zowel de governance, de aansturing als het verdienmodel.

Bij het ter perse gaan van deze Accountant was de inhoud van het rapport nog niet bekend. Alle informatie over het rapport is te vinden op Accountant.nl (dossier Toekomst Accountantsberoep). Zie ook de column van NBA-voorzitter Huub Wieleman op pagina 7.

Onrechtmatig titelgebruik: eerste last onder dwangsom

De Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving heeft in het kader van het project onrechtmatig titelgebruik de eerste last onder dwangsom opgelegd.

Omdat er kantoren zijn die geen gehoor gaven aan het verzoek om te stoppen met het onrechtmatig gebruik van de accountantstitel, heeft de NBA 58 dossiers aan de Belastingdienst moeten overdragen.

De Belastingdienst is belast met het toezicht op de naleving. Sinds 1 januari 2014 is de manier van handhaving gewijzigd en wordt dit niet langer geregeld via het strafrecht maar via het bestuursrecht. Dit brengt met zich mee dat de Belastingdienst nu bevoegd is om een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete op te leggen. In een van de 58 dossiers heeft de Belastingdienst de eerste last onder dwangsom moeten opleggen.

Beëindigt de overtreder het gebruik van de accountantstitel nog steeds niet, dan is hij de dwangsom verschuldigd.

Bekijk de infographic Onrechtmatig Titelgebruik op NBA.nl voor de actuele stand van zaken.

EFAA start nieuwsbrief mkb-accountants

De European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) brengt sinds begin 2014 korte nieuwsbrieven uit over ontwikkelingen die de praktijk van de mkb-accountant raken.

Met de nieuwsbrief wil de organisatie het belang van de SME's en SMP's (mkb-accountants) voor de Europese economie onder de aandacht brengen en daarnaast inspelen op de behoeften van haar leden, waaronder de NBA.

De nieuwsbrieven bevatten informatie over activiteiten, geplande bijeenkomsten en relevante publicaties. De eerste twee nieuwsbrieven bevatten nadere informatie over nieuwe EU-regelgeving over:

  • audit;
  • professionele kwalificatie;
  • de nieuwe EU accounting directive;
  • de parent subsidiary directive;
  • een audit-report survey.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Verhoek (020-3010365), h.verhoek@nba.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.