Accountant nr. 10 2014

MAGAZINE |

Pas op de plaats; Accountancy Beloningsonderzoek 2014

Voor het tweede achtereenvolgende jaar groeien salarissen van openbaar accountants niet sneller dan die...

MAGAZINE |

Zoektocht naar accountant 3.0

Sterrenkundigen, filosofen, hotelmanagers, het nieuwe personeel van accountantskantoren lijkt steeds...

MAGAZINE |

'Taak haaks op inkomensprikkels'

Een maximuminkomen van rond de twee ton (volgens de richtlijn van de Wet Normering Topinkomens): het...

MAGAZINE |

'De accountant volhardde'

Jaar na jaar wees de controlerend accountant van de gemeente Rotterdam op de tekortschietende kwaliteit...

MAGAZINE |

Lasten, baten en overheidsboekhouden

Komt het belang van rijksinvesteringen wel voldoende in beeld onder het verplichtingenkasstelsel? Europese...

MAGAZINE |

Geen drempels in Wolvega

Wie het kantoor van Maatman Accountants binnenstapt, proeft gelijk de sfeer. Nuchter, zakelijk, fris,...

MAGAZINE |

Minder directe ondersteuning, meer 'steunen op'

Internal auditors mogen bij de jaarrekeningcontrole de externe accountant niet langer directe ondersteuning...

MAGAZINE |

WKR tussen wal en schip

Terwijl de werkkostenregeling inmiddels adequaat wordt ondersteund door salarissoftware, blijft boekhoudsoftware...

MAGAZINE |

Standaard 2400: meer duidelijkheid

De herziening van Standaard 2400 Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten levert veel...

MAGAZINE |

Snap de swap

Derivaten laten de accountant niet met rust. Terwijl de Vestia-affaire met zijn 'exotics' nog nadreunt,...

MAGAZINE |

Belastingnieuws - oktober 2014

Nieuwe btw-regels voor onderwijs - Sportvrijstelling btw uitgesteld - Geen bijtelling deelauto - Uitleg...

MAGAZINE |

Boeken - oktober 2014

153 x Cafeïne voor je geest - Imtech - Integriteit.

MAGAZINE |

Out of print: Mao's Rode Boekje

Time flies! Vijftig jaar geleden is het al weer dat in China de eerste druk verscheen van wat het 'Rode...

MAGAZINE |

Gespot - oktober 2014

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige...

MAGAZINE |

NBA nieuws - oktober 2014

VNG informeert gemeenten over NBA Alert curatieve zorg - Rapport Toekomst accountantsberoep - Onrechtmatig...

Accountant nr. 11 2014 Accountant nr. 9 2014