Magazine

Goedkeuring kleine ondernemersregeling

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de inspecteur terugwerkende kracht kan verlenen aan het verzoek van een ondernemer om ontheffing van zijn administratieve verplichtingen voor de kleine ondernemersregeling.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 9, 2013

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Voor de praktijk houdt dit in dat vanaf het moment dat kleine ondernemers het verzoek hebben ingediend geen administratie meer hoeft te worden gevoerd (wel inkoopfacturen bewaren). Ondernemers hoeven dus niet meer te wachten tot 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het verzoek is ingediend. Wel moet de ondernemer tot het moment dat het verzoek om ontheffing is ingediend de btw-aangifte doen.

Kleine ondernemingsregeling in het kort

De kleine ondernemersregeling houdt een vermindering van de te betalen btw in. Een ondernemer is een ‘kleine ondernemer’ als hij na aftrek van voorbelasting per jaar niet meer dan € 1.883 aan btw moet betalen. De ondernemer moet natuurlijk persoon en in Nederland zijn gevestigd.

Mocht de verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting minder bedragen dan € 1.883, dan moet een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende twee situaties:

 • de verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting bedraagt tussen de € 1.883 en € 1.345; of
 • de verschuldigde btw bedraagt minder dan € 1.345.

Verschuldigde btw bedraagt tussen de € 1.883 en € 1.345

De ondernemer komt in aanmerking voor de verschuldigde btw. De vermindering bedraagt 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en de af te dragen btw vóór toepassing van de kleine ondernemersregeling.

Voorbeeld

De jaaromzet bedraagt exclusief btw € 100.000, belast met 21 procent btw. De voorbelasting in dat jaar is € 19.200. De vermindering wordt als volgt berekend:

Verschuldigde btw € 21.000

Voorbelasting € 19.200 ______

Af te dragen btw € 1.800

Vermindering 2,5 (€ 1.883 - € 1.800) € 207 ______

Uiteindelijk te betalen € 1.593

Verschuldigde btw € 1.345 of minder

Als de door de ondernemer verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting, maar voor toepassing van de kleine ondernemersregeling minder dan € 1.345 bedraagt, komt de ondernemer voor volledige vermindering in aanmerking.

Als de ondernemer door de vermindering in het geheel geen btw hoeft te betalen, kan de ondernemer ontheffing krijgen voor de administratieve verplichtingen en voor het verplicht uitreiken van een factuur.

Als een ondernemer ontheffing voor administratieve lasten wenst te verkrijgen, dan moet hij daarvoor een verzoek in dienen bij de Belastingdienst.

De jaaromzet bedraagt exclusief btw € 62 000, belast met 21% btw. De voorbelasting in dat jaar is € 12.900. De vermindering wordt als volgt berekend:

Verschuldigde btw € 13.440

Voorbelasting € 12.900 _______

Af te dragen btw € 540

Vermindering € 540 _______

Uiteindelijk te betalen € 0

Gewijzigde goedkeuring

Als een ondernemer verzoekt om ontheven te worden van zijn administratieve verplichtingen en de inspecteur van de Belastingdienst willigt het verzoek in, dan ging de ontheffing in met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het verzoek is ingediend. Om administratieve lasten te verminderen heeft de staatssecretaris nu dus goedgekeurd dat de inspecteur aan het verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen terugwerkende kracht kan verlenen.

Commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders

Voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders keurt de staatssecretaris goed dat de inspecteur verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen inwilligt en terugwerkende kracht verleent tot 1 januari 2013. Het moet gaan om een commissaris of een niet-uitvoerende bestuurder die met ingang van 1 januari 2013 in de btw-heffing wordt betrokken en het moet aannemelijk zijn dat een commissaris of een niet-uitvoerende bestuurder na toepassing van de kleine ondernemersregeling geen btw hoeft te voldoen. Wees alert op de volgende zaken:

 • De commissaris of niet-uitvoerende bestuurder mag vanaf de ingangsdatum van de ontheffing geen melding maken van btw op de door hem uitgereikte facturen en het ontheffingsverzoek moet zijn ingediend vóór 1 juli 2013.
 • Vanaf 1 januari 2013 wordt iedere commissaris/niet-uitvoerende bestuurder die tegen vergoeding een toezichthoudende functie vervuld als ondernemer aangemerkt en is over de berekende vergoeding 21 procent btw verschuldigd.
 • Als een commissaris veel kosten heeft met btw dan is het voor hem niet gunstig om de ontheffing aan te vragen. Bij een commissaris moet dus beoordeeld worden of hij meer btw kan aftrekken dan dat hij verschuldigd is aan de Belastingdienst.

Ontheffing aanvragen, ja of nee?

 • De voordelen van de ontheffing van administratieve verplichtingen zijn dat de ondernemer alleen de inkoopfacturen hoeft te bewaren, geen verkoopfacturen hoeft te sturen, geen boekhouding hoeft bij te houden voor de btw en geen btw-aangifte hoeft in te dienen.
 • Een nadeel is dat, als een ondernemer meer btw kan aftrekken dan dat hij verschuldigd is over een kalenderjaar, hij deze btw niet kan terugvragen bij de Belastingdienst. Een arts heeft bijvoorbeeld geen recht op aftrek van voorbelasting. Voor hem is het gunstig om een ontheffing van administratieve verplichtingen aan te vragen.

Noot
Carola van Vilsteren is eigenaar van Van Vilsteren BTW Advies in Heelsum.

Carola van Vilsteren is eigenaar van Van Vilsteren BTW Advies.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.