Magazine

Aantrekkelijk beroep, sterke visie, stevige structuur

Recent las ik het vreugdevolle bericht: ‘Accountants zeer populair als partner’. Wij worden gewaardeerd om onze analytische skills, intelligentie en businessinstinct. Dat lijkt mij positief nieuws en aantrekkelijk voor toekomstige beroepsgenoten.

Dit artikel is verschenen in Accountant Q1, 2017

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Maar... wij hebben meer nodig om in de toekomst aantrekkelijk te blijven. In mijn optiek is een duidelijke visie op ons beroep noodzakelijk. Niet per se om een leuke partner te vinden. Wel als motiverende factor voor onszelf. En om de aanwas van goede en gemotiveerde accountants te laten groeien.

Het ontwikkelen van een visie op de toekomst van ons mooie beroep staat al een tijd hoog op onze bestuursagenda. Daarom brachten we kort voor de kerst een inspiratiedocument uit, opgesteld door de Arenagroep. Een eerste verkenning boordevol ideeën, bedoeld om de discussie aan te jagen over het accountantsberoep van de toekomst. Wij zijn als bestuur heel enthousiast over dat inspiratiedocument en zien het als een eerste stap in de ontwikkeling van een gezamenlijke visie, die ons nieuwe energie geeft en nieuw perspectief biedt.

Met het bestuur van de NBA hebben wij voor het komende jaar de aanpak vastgesteld voor de ‘visiediscussie accountantsberoep’. Het visieproces kent drie fases: verbreding; verdieping en beleid & besluit. Wij zitten nu vlak voor het moment van verbreding. Na de zomer gaan we verdiepen via expertgroepen, waarna we een vernieuwingsagenda opstellen. Die vernieuwingsagenda moet de basis vormen voor een nieuw meerjarenplan, dat we ter goedkeuring zullen voorleggen aan de ALV van juni 2018. Dat is niet verplicht volgens onze eigen regels, maar als bestuur vinden wij het van groot belang voor het draagvlak.

In het proces staat een transparante en brede dialoog met onze leden en andere stakeholders voorop. Iedereen krijgt de kans om op meerdere momenten in te haken in het debat. In verschillende sessies, live of online. Wij gaan daarbij geen thema’s uit de weg: publiek of privaat, pluriform of audit only, invloed van IT, verdien- en partnermodel, meer aandacht voor fraude en continuïteit, onze rol bij het bestuursverslag, de organisatie van de NBA. Ik kan zo nog vele thema’s benoemen.

Het belangrijkste is dat wij samen onze toekomst maken en deelnemen met een instelling waarbij het belang van onze sector zwaarder weegt dan de deelbelangen. Gezien de eerste enthousiaste reacties op het
inspiratie document verwacht ik er veel van. Tijdens het visieproces zal ook zeker worden gesproken over de governance. Graag herhaal ik nog eens het standpunt van het bestuur dat wij in december hebben gecommuniceerd: de oorspronkelijke plannen zijn definitief van tafel. Wij ronden nu eerst de visie af en gaan daarna kijken of en hoe de governance moet worden aangepast. Dat doen wij dan met een frisse blik, gebaseerd op de samen ontworpen visie.

Ik heb heel veel zin in het vormen van onze toekomst als accountants. En met mij het bestuur en de NBA. Doet u mee?

Pieter Jongstra
Pieter Jongstra is voorzitter van de NBA.

Pieter Jongstra RA was van 22 juni 2015 tot en met 19 juni 2018 voorzitter van de NBA. Jongstra was partner van EY en was van 2009 tot 2013 ceo van EY Nederland. Momenteel is hij commissaris bij APG.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.