Magazine

'Wij willen het imago van het vak verbeteren'

Aan de Rijksuniversiteit Groningen bestaat sinds anderhalf jaar de studievereniging Pro Memorie, die zich exclusief richt op studenten accountancy en controlling. Opmerkelijk, omdat in Groningen de studievereniging RISK zich al zestien jaar inzet voor alle studenten die een financiële opleiding volgen. Pro Memorie-voorzitter Mark Hoosemans: “Niets ten nadele van RISK, maar we misten als studenten accounting en controlling een eigen vereniging.”

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 8, 2006

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Nieuwe Groningse studievereniging Pro Memorie

Het bestuur van Pro Memorie bestaat naast Mark Hoosemans uit Jan-Jaap Kuijs (penningmeester), Cathrien de Brauw (secretaris) en Dirk van der Werff (bedrijfscontacten).

We praten met Mark Hoosemans. “Er zijn vier redenen waarom we anderhalf jaar geleden hebben besloten om Pro Memorie op te richten. Zoals al gezegd, beschouwden we het ontbreken van een eigen vereniging als accounting- en controlling-studenten als een gemis. We zijn een kleinschalige opleiding, daar hoorde wat ons betreft een eigen vereniging bij. Daarnaast vinden we dat door de schandalen rond Enron en Ahold het imago van accountants niet meer aansluit bij de werkelijkheid. Wij zijn ons ervan bewust dat dit negatieve imago ook zijn weerslag kan hebben op de studie. Daarom willen wij als vereniging via de publiciteit een bijdrage leveren aan de versterking van de positieve kanten van het vak.

Daarnaast geloven wij dat studenten accountancy en controlling behoefte hebben aan specifieke kennis over het beroep en activiteiten tijdens de studie. En ten slotte willen we de integratie tussen de studenten bevorderen. Dat is nodig omdat in Groningen op twee manieren accountancy en controlling kan worden gestudeerd, namelijk via economie en bedrijfskunde. Wij willen een brug slaan tussen beide opleidingen en hun studenten.”

Middelgrote kantoren

Pro Memorie organiseert, net als veel andere studieverenigingen, diverse activiteiten waarbij studenten in contact kunnen komen met het bedrijfsleven. Opmerkelijk is daarbij dat naast de big four de vereniging zich sterker dan andere studieverenigingen ook richt op de middelgrote accountantskantoren. Volgens Mark Hoosemans is dat een bewuste keuze.

“Natuurlijk vindt iedereen het leuk om bij een groot kantoor te kunnen werken. Om die reden hebben wij vorig jaar tijdens de accountantsdagen die we organiseerden een studiereis naar Amsterdam gemaakt waar we de kantoren van Deloitte en PwC bezochten. Maar onze opleiding zit in het noorden van het land en uit onderzoek blijkt dat zeker een kwart van de afgestudeerden hier na de studie gaat werken. Voor hen is het dus interessant dat wij als vereniging ook contacten leggen met kantoren die in deze regio hun zwaartepunt hebben.”

Pro Memorie organiseert elk jaar diverse inhouse-dagen, waarbij de studenten kennis kunnen maken met toekomstige werkgevers. Naast de big four nemen hieraan ook Berk, Mazars, AVM en de GIBO Groep deel.

Roeiboot

De nieuwe Groningse studievereniging hecht ook grote waarde aan een goede band met het NIVRA. Zo werd tijdens de studiereis naar Amsterdam ook de NIVRA Accountantsdag 2005 bezocht. En leden van Pro Memorie wordt de mogelijkheid geboden een gratis maandabonnement op ‘de Accountant’ aan te vragen.

Ook vinden er lezingen plaats over actuele thema’s. Die hoeven niet altijd direct iets met het vak te maken te hebben. Mark Hoosemans: “Zo hebben we aandacht besteed aan de Ocean Fours. Dat waren de vier Nederlandse roeiers die vorig jaar van de VS naar Engeland zijn geroeid. Het was de bedoeling om het record uit 1896 te evenaren. Toen roeiden twee Noren in 55 dagen over de Atlantische Oceaan. De Ocean Fours hebben dat net niet gehaald. Ze deden er zestig dagen over.

“Waarom we hierover een lezing hebben georganiseerd? Een van de leden van Ocean Fours werkt bij Deloitte. Het leek ons aardig om hem vanuit zijn ervaring in het roeiteam iets te vertellen over het belang van samenwerking. Niet alleen in een roeiboot, maar ook op een accountantskantoor.”

Boeiende bijeenkomst

Pro Memorie wil ook discussies stimuleren over actuele ontwikkelingen binnen het vak. Niets voor niets staat het komende congres van de vereniging geheel in het teken van de Wet toezicht accountantsorganisaties. Mark Hoosemans: “We zijn ontzettend blij dat Paul Koster zich bereid heeft verklaard om als een van de sprekers op te treden. Hij heeft zich de afgelopen tijd met een zeer uitgesproken visie gemengd in de discussie over wat de taak van accountants zou moeten zijn. We gaan ervan uit dat hij tijdens ons congres nader op zijn visie zal ingaan. Dat belooft een boeiende bijeenkomst te worden.”

Studievereniging Pro Memorie

Doelstelling: richt zicht op studenten accountancy en controlling aan de Rijksuniversiteit Groningen
ledental: 170
voorzitter: Mark Hoosemans
titel verenigingsblad: Pro Memorie Magazine
website: www.pro-memorie.com
belangrijkste ergernis: het negatieve imago dat accountants en controllers maar al te vaak blijken te hebben in de publiciteit
belangrijkste opsteker: Paul Koster (AFM) als spreker tijdens het komende congres op 24 mei 2006

Adrie Boxmeer is journalist.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.