Opleiding

AICPA niet langer tegen aanpassen accountantsopleiding

De Amerikaanse beroepsorganisatie AICPA staat open voor het aanpassen van de opleidingseisen voor accountants in de Verenigde Staten.

Björn Remmerswaal

Het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) lijkt eindelijk te buigen voor oproepen uit het bedrijfsleven en vanuit verschillende accountantsorganisaties op statenniveau, om de opleidingseisen voor accountants te versoepelen.

Grafisch beeld van man met lampje als hoofd

'Volgens de AICPA heeft driekwart van de Amerikaanse accountants de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of bijna bereikt.'

Die oproepen zijn er niet voor niets. Volgens de AICPA heeft driekwart van de Amerikaanse accountants de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of bijna bereikt, waardoor het aantal AICPA-leden volgens het laatste jaarverslag is gedaald van 430 duizend in 2017 naar 400 duizend vorig jaar. Het aantal mensen dat het CPA-examen aflegde, daalde van een piek van ruim honderdduizend in 2016 naar een zeventienjarig dieptepunt van net boven de 67 duizend in 2022.

De tekorten in het accountantsberoep zijn in de VS zo sterk opgelopen dat steeds meer bedrijven worstelen met het vinden van genoeg personeel en het op orde krijgen van de cijfers. De toename in het aantal bedrijven dat uitstel moet aanvragen voor de publicatie van de jaarcijfers is in 2023 met ruim veertig procent gestegen. Onder meer het bekende Tupperware zegt in de financiële problemen te zijn gekomen vanwege "een aanzienlijk verloop van accountants zowel nu als in het verleden".

'Het kostte eerder al bijna twintig jaar voordat alle staten overeenstemming hadden bereikt over de huidige eisen.' 

De nood is zo hoog dat verschillende staten in 2023 dreigden op eigen houtje de opleidingseisen te versoepelen door middel van wetswijzigingen. De AICPA was tot nu toe zeer huiverig voor het wijzigingen van de opleidingseisen. Het kostte eerder al bijna twintig jaar voordat alle staten overeenstemming hadden bereikt over de huidige eisen.

De landelijke beroepsorganisatie kondigde in juli 2023 aan toch verder onderzoek te willen doen naar mogelijke oplossingen voor de tekorten. In opdracht van de AICPA is toen de National Pipeline Advisory Group (NPAG) opgericht, een adviesgroep die zich puur op dit probleem richt.

Bezorgd

De NPAG heeft nu een conceptrapport gepubliceerd, het Accounting Talent Solutions Draft Report. Volgens de adviesgroep zijn de verwachtingen rondom educatie en carrières aan het veranderen. "We moeten reageren en anticiperen op de behoeften van de markt en oplossingen bedenken en implementeren, om te garanderen dat toekomstig accountancytalent blijft groeien en gelijke tred blijft houden met de vraag. Het tekort aan accountantsprofessionals reikt verder dan arbeidskwesties. De hele beroepsgroep is bezorgd over dat de tekorten doorwerken in vertragingen en uitdagingen op het gebied van de financiële verslaggeving van Amerikaanse bedrijven, een alarmerend feit dat de urgentie voor actie onderstreept", aldus Lexy Kessler, voorzitter van de NPAG.

'Het tekort aan accountantsprofessionals reikt verder dan arbeidskwesties.'

De adviesgroep doet verschillende voorstellen voor het aanpassen van de opleiding. Hoofdpunten zijn het beter marketen van de opleiding, de academische ervaring aantrekkelijker maken, de duur en de kosten van de opleiding verlagen, het CPA-examen goedkoper, toegankelijker en flexibeler maken, betere werving bij ondervertegenwoordigde groepen en het verbeteren van de werkervaring en werkcultuur. De NPAG ziet ook graag hogere startsalarissen.

Alle belanghebbenden krijgen nu een aantal weken de tijd om te reageren op het rapport van de adviesgroep. Na het verwerken van feedback moet het uiteindelijke rapport eind juli 2024 klaar zijn.

Eigen houtje

De adviesgroep hamert er net als de AICPA op dat het belangrijk is dat staten niet op eigen houtje gaan morrelen aan de huidige eisen. Doen ze dat wel, dan dreigt volgens NPAG een scenario waarin een deel van de accountants niet meer mag werken voor bedrijven met vestigingen in staten die andere opleidingseisen voor accountants hanteren.

Die oproep is gericht op onder meer lokale beroepsorganisaties van accountants in South Carolina en Minnesota, die in september 2023 aankondigden op eigen houtje een wetsvoorstel in te dienen dat het aantal verplichte opleidingsuren verlaagt, zodat de opleiding in vier jaar kan worden afgerond.

Nederlands tekort

Ook Nederland kampt met toenemende tekorten van accountants. Onder meer de Kwartiermakers toekomst accountancysector riepen op tot een herziening van de huidige beroepsprofielen en opleiding.

Naar aanleiding van die oproep is de Expertgroep Educatie in het leven geroepen, met als resultaat een rapport waarin onder meer wordt opgeroepen tot andere beroepstitels, het anders inrichten van de opleidingen, ander toezicht op de opleidingen en het aanpassen van het PE-systeem.

Tijd voor Heldere Keuzes: Expertgroep Educatie, Advies over ontwerp
    beroepsprofielen en (stelsel van) opleidingen

- Interview Expertgroep Educatie: 'Expertgroep Educatie spaart geen heilige
    huisjes'

'Dit is onze poging om iedereen bij elkaar te brengen.'

De AICPA zegt te hopen dat het rapport van de NPAG dit soort initiatieven een halt toeroept. "Ik hoop echt dat Minnesota en anderen die hierover praten de waarde inzien van samenwerking met de rest van het land", zegt Sue Coffey, chief executive public accounting bij de AICPA, tegen de Financial Times. "Dit is onze poging om iedereen bij elkaar te brengen."

Niet onder de indruk

Vooralsnog lijken de initiatiefnemers in Minnesota echter nog niet erg onder de indruk van het NPAG-rapport. Tegen de Financial Times zegt de lokale beroepsorganisatie dat die blij is dat de AICPA deelneemt in de nationale discussie over het onderwerp, maar dat men nog steeds doorzet met het indienen van het wetsvoorstel.

De AICPA laat in een persbericht nogmaals weten dat die daar fel tegen is: "Unilaterale acties van staten zullen zeer ontwrichtend zijn voor CPA's en de bedrijven die hen inschakelen of inhuren, en moeten worden vermeden."

Björn Remmerswaal is redacteur van Accountant.nl.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.