Nieuws

Raad van commissarissen moet accountant aansturen

De raad van commissarissen moet een zwaardere rol krijgen bij de selectie van en toezicht op het werk van accountants. Dit staat in een adviesrapport over de verhouding tussen raad van commissarissen en accountant, dat door beroepsorganisatie NBA is gepresenteerd.

Het rapport richt zich op de raad van commissarissen (rvc) van organisaties van openbaar belang, zoals beursfondsen en financiële instellingen. Deze rvc's kennen veelal een speciale auditcommissie. Die commissie moet de leiding krijgen bij de selectie van een accountant en moet het contract met de accountant samen met het bestuur ondertekenen. Ook moet de auditcommissie de reikwijdte van de accountantscontrole en de bevindingen van de accountant met hem bespreken.

Bovendien bepalen de commissarissen welke adviesopdrachten de accountant mag vervullen en wordt diens functioneren jaarlijks geëvalueerd. Indien de AFM de kwaliteit van de betreffende accountantscontrole onderzoekt, rapporteert de accountant de uitkomsten ervan aan de raad van commissarissen.

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht van de accountant moet de onderneming voortaan een publieke melding met opgave van reden doen. Dit maakt publiek debat en verificatie mogelijk.

"Het adviesrapport beoogt de onafhankelijkheid van de accountant te versterken door hem nadrukkelijk als sparringpartner aan de raad van commissarissen te koppelen. Een aantal voorstellen wordt door sommige ondernemingen al in praktijk gebracht, maar niet alles en lang niet overal. Om die reden willen we een aantal best practices in de Code Corporate Governance aanscherpen", aldus NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers.

De voorstellen van de adviescommissie worden tijdens een openbaar seminar op 5 oktober bediscussieerd met belanghebbende organisaties.

Het adviesrapport is een volgende invulling van een reeks maatregelen die beroepsorganisatie NBA eerder heeft aangekondigd in haar Plan van Aanpak Accountancy. Recent presenteerde de NBA al een Code voor accountantsorganisaties en een verplichte training professionele scepsis.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.