Nieuws

Plasterk (PvdA) wil relatie accountant-controleklant veranderen

Ronald Plasterk (PvdA) pleit in zijn functie als lid van de Kamercommissie Financiën om de rol van controlerend accountants bij beursfondsen op meer afstand te zetten van de klant. Dit onder meer door de benoeming weg te halen bij de gecontroleerde en advies en controle te scheiden.

"De accountant is degene die toeziet op de financiële administratie", aldus oud-minister Plasterk in een toelichting op Binnenhof TV, na afloop van de hoorzitting van de commissie met AFM-directeur Steven Majoor. Anders dan Maijoor wil Plasterk om de kwaliteit van de accountantscontrole te verbeteren wel structurele veranderingen in de huidige regelgeving. 

Bijvoorbeeld als het gaat om de aanstelling van accountants. "Alle andere toezichthouders, of het nu de Schoolinspectie is of de Keuringsdienst van Waren, worden niet aangesteld door degene die zij moeten controleren", aldus Plasterk. "Dan ben je de klant van degene die je moet beoordelen. Ik kan mij voorstellen dat je dat probeert te scheiden." 

Ook over verplichte wisseling van accountant na een aantal jaren laat hij zich uit. "Als je heel lang bij een bedrijf zit, weet je er heel veel van. Maar je krijgt ook loyaliteit aan de mensen die je elk jaar controleert en die je betalen. Daarom heb ik mandatorial rotation voorgesteld. Nooit langer dan laten we zeggen zes jaar een bedrijf controleren en dat er daarna verplicht een andere accountant moet komen met een fris oog." 

Een ander veelbesproken punt dat Plasterk aanroert is het scheiden van de adviesfunctie en de controlefunctie. "Het is nu vaak zo dat de grote accountantskantoren heel veel advieswerk verrichten voor een bedrijf en vervolgens ook de boeken komen controleren. Dan ben je eigenlijk de slager die zijn eigen vlees keurt. Ik kan me goed voorstellen dat je de audit en de non-audit functie verplicht scheidt, in sommige landen is dat ook zo. Andere accountants kunnen prima de advieswerkzaamheden verrichten, maar niet degene die de controle doet." 

Plasterk wil eerst de regelgeving voor accountants van banken aanscherpen. Hij verwijst daarbij naar de grote maatschappelijke risico's die samenhangen met de activiteiten van financiële instellingen. 

"We moeten niet alle problemen tegelijk aanpakken en beginnen met de grote, beursgenoteerde financiële instellingen en zorgen dat daar een aantal fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd in de manier waarop de accountant zijn werk doet. De patatzaak op de hoek komt later nog wel een keer. Als Tweede Kamer willen we hier de vaart in houden, want hoe eerder we zicht hebben op de boekhouding van de grote instellingen hoe beter, vooral van de financiële instellingen."

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.