Nieuws

Onafhankelijkheidsregels accountants nu beter uitvoerbaar

Het NBA-bestuur legt twee aangepaste ontwerpverordeningen over de gedrags- en beroepsregels en onafhankelijkheid bij assurance-opdrachten voor aan de ledenvergadering. Er zijn enkele opvallende wijzigingen, maar de principiële maatregelen zijn gehandhaafd, zoals het verbod op sponsoring en de beperking in het aannemen en verstrekken van geschenken.

De NBA heeft van 48 partijen reacties ontvangen op de eerder gepresenteerde concept-verordeningen: de Verordening op de gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de  Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO).

Opvallend is onder meer dat de veelbesproken grens voor het geven of mogen aannemen van geschenken en gastvrijheid is gesteld op € 100, terwijl dat in het eerste concept nog € 50 was. Verder is de 'afkoelingstermijn' voor het overstappen van een accountant naar een controlecliënt  verhoogd van 12 naar 24 maanden.

Over de inhoud van de twee ontwerpverordeningen is uitvoerig overlegd  met leden, kantoren, toezichthouders en externe partijen. "Iedereen is het er over eens dat over de onafhankelijkheid van de accountant geen onduidelijkheid mag bestaan", aldus NBA-voorzitter Huub Wieleman. "Er was een grote groep die begrip had voor de voorstellen. Maar sommigen vonden de maatregelen op onderdelen niet ver genoeg gaan en anderen vonden ze juist te rigide."  

De afstemming heeft geleid tot diverse aanpassingen, met name op het vlak van de uitvoerbaarheid. De principiële maatregelen zijn gehandhaafd, zoals het verbod op sponsoring en een beperking in het aannemen en verstrekken van geschenken. Ook voor het  aanbieden van adviesdiensten bij assurance-werkzaamheden worden duidelijke spelregels gegeven.

"Terecht is gewezen op ongewenste neveneffecten die door sommige maatregelen in de conceptversie konden ontstaan", stelt Huub Wieleman vast. "Zo zijn de bepalingen rondom het hebben van een financieel belang in een controlecliënt verduidelijkt. Aandelen vallen daar uiteraard wel onder, maar een gewone verzekering of hypotheek bij een financiële instelling niet. Dat zou geen doel dienen. Daarom zijn hier de regels voor het afnemen van goederen en diensten van toepassing."   

Over het verhogen van de grens voor het geven of aannemen van geschenken en gastvrijheid naar € 100 in plaats van de eerder voorgestelde € 50: "Dat valt binnen de bandbreedte die elders in de samenleving ook wordt gehanteerd. Maar het maakt de regel beter uitvoerbaar en voorkomt een hoop papieren rompslomp."

De verlenging van de 'afkoelingstermijn' voor het overstappen van een accountant naar een controlecliënt  van 12 naar 24 maanden is in lijn met andere bepalingen in de ViO, met voorgestelde EU-regelgeving en conform de wens van toezichthouder AFM.

De aangepaste verordeningen moeten medio december worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de NBA. Leden hebben tot 13 november gelegenheid om te reageren op de ontwerpverordeningen.

  • Verordening op de gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)
  • Toelichting bij ontwerp-VGBA
  • Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
  • Toelichting bij ontwerp-VIO

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.