Nieuws

NBA: te vroeg voor uitspraken over verklaringen ziekenhuizen

De NBA kan op dit moment nog geen uitspraken doen over het afgeven van accountantsverklaringen bij jaarrekeningen van ziekenhuizen en universitaire medische centra (UMC's). Dat schrijft de NBA in een brief van 30 januari aan de minister van VWS.

De NBA heeft bij dit ministerie middels een brandbrief van 20 december 2012 aandacht gevraagd voor onzekerheden in de jaarrekeningen en daaraan gerelateerde verantwoordingen over 2012 van ziekenhuizen en UMC's. De overgang in 2012 naar de zogenaamde DOT-factureersystematiek en de gelijktijdige uitbreiding van de prestatiebekostiging zorgt voor veel risico's en onzekerheden bij de opstelling en controle van de verantwoordingen van zorginstellingen.

Sinds half januari wordt intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van alle relevante partijen in de sector. In dat overleg komen thema's aan de orde die anticiperen op controlevraagstukken van de individuele instellingsaccountants. De partijen zijn hard aan het werk om vóór medio februari tot een oplossing te komen voor de geschetste problematiek. In hoeverre deze oplossing er daadwerkelijk komt is momenteel nog niet te zeggen.

De NBA zal medio februari een NBA Alert uitbrengen voor haar leden in de zorgsector, op basis van de stand van dat moment. In deze alert zal zij aanwijzingen geven voor de controle van de verantwoordingen 2012 van de instellingen.

Interview met NBA-voorzitter Huub Wieleman, Nieuwsuur, 5 februari 2012:

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.