Nieuws

Deloitte: Risicorapportage in jaarverslag mist aansluiting met strategie

Beursgenoteerde bedrijven hebben meer aandacht voor de risicoparagraaf in hun jaarrekening. Er is echter nog een verbeterslag nodig waar het gaat om het benoemen van de effecten van risico's.

Ook ontbreekt welke risico's bewust genomen worden, juist om marktkansen te kunnen benutten. De samenhang tussen de strategie van ondernemingen en hun risicomanagement moet beter tot uitdrukking komen in de risicoparagraaf. Dan wordt immers pas een volledig beeld gegeven van de kansen en risico's waar de organisatie rekening mee moet houden, niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een analyse van de risicoparagrafen in de jaarverslagen van AEX-fondsen, die Deloitte jaarlijks maakt.

Combineer bovenstaande conclusies met de roep van stakeholders om meer inzicht in de continuïteit van de onderneming, dan is de stap naar integrated reporting een logische, aldus Deloitte. "Stakeholders geven immers al jaren signalen af dat zij meer behoefte hebben aan relevante informatie over de meerwaarde die ondernemingen willen creëren en de risico's die daarop van invloed zijn. Dit betekent transparantie over keuzes die gemaakt worden en de daarbij behorende risico's en impact op de strategie en het business model."

"Uit ons onderzoek blijkt dat maar een kant van de medaille wordt besproken. Er wordt slechts gekeken naar die risico's die mogelijk tot een slecht resultaat kunnen leiden. De kansen van het bewust nemen van risico's worden significant minder vaak toegelicht in risicoparagrafen", aldus Wim Eysink, partner bij Deloitte Risk Services. "Een gemiste kans, omdat stakeholders graag vooruit willen kijken."

"Voor een volwaardige risicorapportering is het van groot belang dat beter wordt geduid wat de effecten van de risico's zijn, en welke risico's bewust genomen worden. Dit is een stap die nog moet worden gemaakt, zeker als we kijken naar wat de stakeholder, de maatschappij in brede zin nodig heeft om een juiste oordeelsvorming te kunnen maken over de continuïteit van het business model van een organisatie. Dit gaat gepaard met een veranderende kijk en houding ten opzichte van rapportering, namelijk van verantwoording naar proactieve communicatie en transparantie. Dat is uiteindelijk waar we ook met integrated reporting naar toe willen", aldus Barbara Majoor, hoogleraar Accountancy en partner bij Deloitte.

Het onderzoek toont wel een duidelijke verschuiving naar toekomstgerichte informatie. Ten opzicht van voorgaande jaren, wordt meer gerapporteerd over de te verwachten trends. "Dat is een positieve ontwikkeling, echter ook bij de trends ontbreekt een analyse van de gevolgen voor de organisatie zelf, hier constateren we dus opnieuw een veel te globale omschrijving", aldus Majoor. Opvallend is ten slotte dat een groot aantal trends voor het komende jaar is belicht, maar dat in geen van de  jaarrekeningen de specifieke gevolgen van de Europese bezuinigingen worden genoemd als expliciet risico.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.