Nieuws

VNG: 'Accountants moeten tussentijdse verscherping regels zelf betalen'

De hogere rekeningen voor controlewerk bij gemeenten komen voort uit verhoogde controlestandaards die de accountants zelf hebben aangelegd, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor dat ‘beroepsrisico' moeten accountants zelf opdraaien.

De VNG adviseert gemeenten om de hogere accountantsrekeningen als gevolg van meerwerk bij de controle niet te betalen. Dat meldde de NOS gisteren op basis van eigen onderzoek.

De VNG, die de belangen van gemeenten behartigt, bevestigt het bericht in een nadere toelichting. "Diverse gemeenten hebben vragen gesteld over meerwerk die hun controlerend accountants in rekening brachten", aldus woordvoerster Liane ter Maat. "Het ging om meerwerk dat voortkwam uit controlestandaards die accountants zelf hebben verhoogd."

In een brief aan de gemeenten adviseert de VNG om deze kosten niet te betalen: "De VNG commissie adviseert gemeenten om (met inachtneming van de voorwaarden in de reeds gesloten contracten) in principe geen meerwerk te vergoeden als gevolg van de aanscherping van de NV COS".

De VNG commissie financiën, die zich over de kwestie heeft gebogen, wijst op het beroepsrisico van accountants. "De commissie vindt het een onjuiste ontwikkeling dat accountants nu bij de controle 2014 meerwerk doorberekenen in verband met de door hen zelf aangepaste controlestandaarden. Wat betreft de bestaande contracten tussen gemeenten en accountants zou dit moeten worden gezien als beroepsrisico van de accountant."

De vereniging reageert hiermee op vragen die diverse gemeenten hebben gesteld. "Ik weet niet hoeveel het er zijn", aldus Ter Maat. "Maar wel meer dan een paar, we hebben duidelijke signalen opgevangen."

De vragen van gemeenten over de accountants zijn onder te verdelen in twee soorten, aldus de VNG. Enerzijds willen gemeenten weten of zij het meerwerk moeten betalen dat hun accountants in rekening brengen als gevolg van aangescherpte controlestandaarden.

De tweede vraag gaat over interne controle en de audit van de gemeente als basis voor de accountantscontrole. "De accountant geeft aan op basis van de aangescherpte controlestandaarden niet meer (of beperkt) te kunnen steunen op de interne controle en audit door de gemeente", zo luidt de door de VNG samengevatte vraag van gemeenten. Die willen weten of de accountants gelijk hebben.

"Accountants moeten zich bij het uitvoeren van controles, en dus ook de controle van de gemeentelijke jaarrekening, houden aan de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS)", aldus de toelichting van de VNG. "Een van de standaarden die begin dit jaar door de ledenvergadering van de Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants (NBA) is aangepast, is de COS 610. De aanpassing is in mei in de Staatscourant gepubliceerd."

De VNG is over de kwestie in gesprek met de NBA, zo blijkt uit de brief aan gemeenten. "De COS 610 behandelt het steunen door de accountant op de door een organisatie zelf uitgevoerde audit-werkzaamheden. Hieraan zijn bij de wijziging van de COS 610 nadere voorwaarden gesteld. Vorige week is door de VNG ambtelijk met de NBA gesproken. Uitkomst van dit gesprek was dat een nadere duiding van COS 610 wenselijk is. Uit het tweede type vragen van de gemeenten maken ook wij op dat de gevolgen van de aanpassing van de COS 610 verschillend worden uitgelegd. De NBA en VNG pakken dit samen op."

Volgens Ter Maat gaat het niet alleen om de kosten, maar ook om het principe. "Ik weet niet om welke bedragen het gaat, maar er is ook een principieel punt. Accountants zelf passen hun controlestandaards aan, om daarna te zeggen dat gemeenten er meer voor moeten betalen. Dat is het tussentijds wijzigen van de spelregels."

Of gemeenten gehoor zullen geven aan het advies weet Ter Maat nog niet. Evenmin weet ze wat de gevolgen zullen zijn als gemeenten inderdaad weigeren om meerkosten te betalen. "Ik denk dat accountants hier nu zelf ook een oordeel over moeten vormen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.