Nieuws

Open brief NBA aan zorgsector: complexe sector vereist regie

Veel instanties spelen een rol in de zorgsector, maar er is onduidelijkheid over de reikwijdte van elkaars rollen, positie en mandaat. Het maatschappelijk vertrouwen in de zorg en in het beleid van de overheid lijkt te dalen.

Nodig is een heldere governance en het integreren van een aantal betrokken partijen. Zolang het systeem niet optimaal functioneert moet de minister van VWS de regie nemen en partijen bij elkaar brengen. Dat schrijft de NBA in een open brief aan de curatieve zorgsector.

Complexe governance

Zorginstellingen hebben niet alleen te maken met zorgverzekeraars, brancheorganisaties en patiëntenverenigingen, maar ook met het ministerie van VWS en organisaties als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Instellingen worden geconfronteerd met een veelheid aan verzekeraars en polissoorten, elk met hun eigen vergoedingsvoorwaarden. Sommige instellingen moeten ook nog rekening houden met gemeenten en zorgregio’s, die elk hun eigen beleid mogen bepalen. Dit leidt tot complexe administratieve processen.

De NBA adviseert om helder in beeld te brengen wat ieders verantwoordelijkheid is, waar overlap is of juist gaten ontstaan. Het aantal spelers moet worden beperkt of geïntegreerd. NBA-voorzitter Huub Wieleman: "Dat de huidige systemen niet goed werken heb ik ook zelf ervaren. Bijna een jaar na een eigen ziekenhuisbezoek had ik nog altijd geen rekening gezien. Toen ik zelf de cfo van het ziekenhuis en de NZa belde bleek me hoe eenvoudige zaken ingewikkeld kunnen worden gemaakt. Dat moeten we niet willen".

Meer regels werken averechts

De stroom aan nieuwe regelgeving maakt het zorgstelsel steeds ingewikkelder, wat leidt tot inconsistenties en verstoringen van bestaande systemen en procedures.  De uitvoerbaarheid rondom registratie en automatisering, maar ook het kunnen controleren van de verantwoording lijden hier onder.
Bij de totstandkoming van nieuwe regels moet samen met experts en ervaringsdeskundigen uit de sector zelf standaard op uitvoerbaarheid, kosten en controleerbaarheid worden getoetst, aldus de NBA.

Niet efficiënt genoeg

De curatieve zorgsector is de laatste twee jaar ingrijpend veranderd. De overgang van budgetfinanciering naar prestatiebekostiging heeft gezorgd voor een forse toename van de uitvoeringslasten voor zorginstellingen.
De invoering van administratieve systemen zoals het DBC- en DOT-systeem heeft tot veel discussie geleid over de interpretatie van regelgeving en de rechtmatigheid van declaraties. Uniformering en stroomlijning moeten zorgen voor minder uitvoeringslasten, stelt de NBA. Vervolgens kunnen ook de kosten van het toezicht omlaag.

Open brief

De open brief aan de curatieve zorgsector Op weg naar vertrouwde zorg is onderdeel van een reeks publicaties van de NBA, waarin signalen en aanbevelingen aan sectoren worden afgegeven. Eerder zijn publicaties uitgebracht over onder andere Vastgoed, Glastuinbouw, Gemeenten, Goede doelen, Transport & Logistiek, het MBO-onderwijs, Life sciences en Banken.

Follow the Money interviewde Robert Mul, programmaleider Kennis Delen bij de NBA en verantwoordelijk voor de totstandkoming  van de brief, over de open brief.

Gerelateerd

Nieuws

Financiële positie ziekenhuizen verbeterd, personeelstekort knelt

De financiële positie van Nederlandse ziekenhuizen is in 2018 verder verbeterd. Vrijwel alle financiële ratio's zijn licht gestegen. Het eigen vermogen liep op tot 6,9 miljard euro. Wel zijn er zorgen over de krappe arbeidsmarkt. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures steeg fors. Daardoor moesten ziekenhuizen vaker dure externe krachten inhuren. Dit leidde onder meer tot een toename (4,6 procent) van de bedrijfslasten.

x 0

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.