Nieuws

Controlekosten zorg blijven stijgen

Een flink deel van de zorgorganisaties betaalt in 2015 veel meer voor accountantsdiensten. De kosten voor accountants in de vvt (+ 4 procent), gehandicaptenzorg (+ 10,8 procent) en met name de ggz (+ 20,7 procent) zijn fiks gestegen. Ziekenhuizen zijn daarentegen juist veel minder kwijt: - 17,5 procent.

In de care worden veel extra kosten gemaakt, omdat als gevolg van de invoering van de Wmo en Jeugdwet het aantal contractpartijen waarmee wordt samengewerkt fors is toegenomen. Al deze partijen vragen om een financiële verantwoording. De kostenstijging wordt geremd door de afname van de niet-controlediensten (- 35,0 procent), waaronder ook het advies over risicomanagement valt. Dit blijkt uit een onderzoek naar de accountantskosten in de zorg door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg.

Uit de analyse blijkt tevens dat in 2015 het grootste deel van de kosten naar de grote vier internationaal opererende accountants (Deloitte, EY, KPMG en PWC) ging, die een gezamenlijk marktaandeel van 81 procent en een marktpenetratie van 54 procent hebben.

Intrakoop heeft de analyse uitgevoerd op de accountantskosten van zorgorganisaties actief in de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt), de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de cure (ziekenhuizen en revalidatiecentra) en de gehandicaptenzorg (ghz). Het onderzoek is gebaseerd op 801 jaarverslagen over het jaar 2015, van zorgorganisaties die samen circa 90 procent van de totale bedrijfsopbrengsten in de zorg vertegenwoordigen.

Opvallend is de kostendaling in de cure-sector, terwijl de kosten in de andere sectoren juist allemaal toegenomen zijn. Binnen de vvt stegen de accountantskosten met 4,0 procent, in de gehandicaptenzorg (ghz) met 10,8 procent en in de ggz zelfs met 20,7 procent. De stijging van de kosten in de ggz-sector valt wellicht zelfs nog hoger uit, omdat organisaties in deze sector door uitstel nog tot 31 december hebben om de jaarcijfers over 2015 te publiceren.

Bijna tweederde (64 procent) van de accountantskosten in de zorg betreft de controle van de jaarrekening. Deze kosten stijgen 6,3 procent ten opzichte van 2014. Ook de kosten voor overige controlewerkzaamheden in de zorg zijn vorig jaar gestegen (+ 7,0 procent), terwijl de kosten voor fiscale advisering (- 6,2 procent) en niet-controlediensten (- 35,0 procent) aanzienlijk gedaald zijn.

Accountantskosten per sector

Uit de analyse van Intrakoop blijkt dat de gemiddelde zorgorganisatie in 2015 87.000 euro aan accountantskosten heeft uitgegeven. Dat komt neer op zo’n 1,33 euro per 1.000 euro omzet. In de ggz-sector, waar veel onduidelijkheid heerst over de declaraties en uit te voeren controles, en er problemen zijn met de afrekening van de jeugd-ggz en de Wmo, ligt dit bedrag echter veel hoger. Gemiddeld betalen organisaties daar 2,45 euro per 1.000 euro omzet aan accountants, tegenover 0,88 euro in de cure-sector, 1,38 euro in de ghz-sector, en 1,72 in de vvt-sector.

Big four

Net als in 2014 is EY in de zorgsector de accountant met de meeste opdrachtgevers: 134 zorgorganisaties maken gebruik van de diensten van dit accountantskantoor. KPMG heeft van de vier grote accountants binnen de zorgsector de grootse opdrachtgevers, gekeken naar de omzet die dit bedrijf behaalt bij haar klanten. De marktaandelen van de big four in de zorg zijn: EY (25 procent),  PwC (25 procent), KPMG (16 procent) en Deloitte (15 procent). Hun totale marktaandeel is in 2015 81 procent.

De top 5 grootste zorgorganisaties met een omzet vanaf 900 miljoen euro wordt verdeeld onder EY (2x), KPMG (2x) en PwC (1x). Een vijfde kantoor, Verstegen Accountants en Adviseurs, heeft met 15 procent een relatief grote marktpenetratie (veel opdrachtgevers), maar met 7 procent een lager marktaandeel (kleine opdrachtgevers).

Administratieve lasten

Intrakoop voorziet dat de verdere toename van de administratieve lasten voor de zorg leidt tot extra accountantskosten in verband met controles. “De administratieve complexiteit van de zorg neemt steeds meer toe. Dat zien we zowel in de vvt met de Wmo, waar het aantal contractpartijen stijgt, en in de ggz door onduidelijkheid met declaraties en problemen met de afrekening van de jeugd-ggz en de Wmo. Naast veel extra tijd leidt dit ook tot extra kosten voor controles”, aldus Intrakoop.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.