Nieuws

SRA bezorgd over urennormen Eindtermen

De SRA denkt dat urennormen in zowel de oriëntatie Assurance als de oriëntatie MKB voor zeer ongewenste effecten kunnen zorgen bij accountantskantoren werkzaam in het mkb.

Dat staat in een brief van SRA aan de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), naar aanleiding van het rapport Eindtermen Accountantsopleidingen. In het rapport staat de urennorm in de oriëntatie Assurance naar minimaal 1.500 uur zou moeten worden gebracht, terwijl dit nu 1.000 uur is.

"De norm van 1.000 uur heeft in het verleden altijd gefunctioneerd, ook voor accountants die zich alleen maar/vrijwel alleen met controlewerkzaamheden hebben bezig gehouden. De praktische uitwerking van deze wat ons betreft ongewenste ophoging van controle-uren is het feit dat het merendeel van de mkb/SRA–accountantskantoren niet meer in staat zal zijn om de Assurance-oriëntatie aan te bieden aan hun medewerkers. Met als gevolg de ongewenste bevoordeling in het praktijkopleidings- traject voor de grote(re) accountantsorganisaties. We gaan ervan uit dat dit uiteraard niet de bedoeling is en stellen daarom voor de urennorm in de oriëntatie Assurance op 1.000 uren te houden", aldus SRA.

Verder staat er in de nieuwe eindtermen dat er van het voorgeschreven aantal uren er "250 of 150 + begeleidingsdagen" bij de oriëntatie mkb aan "assurancewerkzaamheden (jaarrekeningcontroles en/of overige assurance-opdrachten) moeten worden besteed. SRA wil zeker weten of hiermee bedoeld wordt dat die 250 uren aan jaarrekeningcontroles mogen worden besteed (en niet ook aan assurancewerkzaamheden, niet zijnde controle-opdrachten), want als dat niet zo is leidt dat volgens SRA tot "zeer grote problemen bij de mkb-accountantskantoren".

"Niet alleen in verband met het feit dat dit soort typen opdrachten relatief weinig voorkomt bij mkb-kantoren, maar ook vanwege het feit dat de trainee maar liefst bij tien van dergelijke opdrachten betrokken dient te zijn. Het gevolg van bovenstaande is dat de oriëntatie Accountancy MKB (vooral en speciaal bedoeld voor toekomstige vakgenoten werkzaam bij mkb-kantoren), niet gevolgd kan worden bij nota bene die kantoren waarbij deze oriëntatie het meest voorkomt", aldus SRA.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.