Nieuws

KPMG-reactie op AFM-boete: 'Lering uit verleden'

In reactie op de AFM-boete zegt KPMG lering te trekken uit het verleden en inmiddels ingrijpende verbeteringen te hebben doorgevoerd. De organisatie wijst er op dat de AFM-bevindingen niet hebben geleid tot aanpassingen van jaarrekeningen.

Dat zegt de organisatie in een reactie op de vandaag bekendgemaakte boetes voor de big four, waaronder een van € 1.245.000 voor KPMG.

"KPMG trekt lering uit het verleden", aldus Egbert Eeftink, head of audit en lid van de raad van bestuur van KPMG.  "We geven absolute prioriteit aan het verder verbeteren van de kwaliteit van onze controlewerkzaamheden in het heden en de toekomst, in de wetenschap dat de onbesproken kwaliteit van ons accountantswerk nodig is om het publiek vertrouwen te herstellen. We zullen de constructieve dialoog met onze toezichthouder hierover voortzetten."

KPMG zegt, waar nodig, de onderzochte dossiers te hebben hersteld. Dit herstel heeft in geen van de gevallen geleid tot aanpassing van de jaarrekening. Daarnaast heeft de organisatie "substantiële verbetermaatregelen doorgevoerd ten aanzien van de kwaliteit, governance en controleprocedures en –beschrijvingen".

Eeftink: "Wij hebben inmiddels vergaande en ingrijpende verbetermaatregelen geïmplementeerd om de kwaliteit van onze controlewerkzaamheden verder te verbeteren. Daarom waarderen we het dat de AFM ook opmerkt dat KPMG werkt aan fundamentele verandering en verbetering. Dit is voor ons een belangrijk signaal dat KPMG op de goede weg is. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat de werking en het effect van deze maatregelen zich nog moeten bewijzen en dat wij er dus nog niet zijn. De verdere verbetering van de kwaliteit van onze controlewerkzaamheden is een continu proces en heeft onze absolute prioriteit." 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.