Nieuws

Handreiking over samenstellingsopdrachten gepubliceerd

De NBA heeft vandaag NBA-handreiking 1136 'Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten' uitgebracht.

Deze handreiking geeft uitleg bij de huidige versie van Standaard 4410 die op 27 mei 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant en is opgenomen in de HRA 2016.

Rapport tijdelijke commissie 4410 verwerkt in de handreiking

De NBA heeft eerder een handreiking over Standaard 4410 ontwikkeld die eind 2015/begin 2016 is geconsulteerd. Eind maart 2016 is een rapport verschenen van de tijdelijke commissie Standaard 4410 met als titel 'Samenstellen en documentatie'.

Het bestuur heeft ingestemd met dit rapport en besloten dat de uitkomsten daarvan zouden worden opgenomen in de handreiking over Standaard 4410. Daarnaast zijn in de handreiking verwerkt:

  • reacties uit de consultatie, voorover deze niet reeds met het rapport van de tijdelijke commissie werden beantwoord;
  • de op 1 april 2016 ingaande aanpassingen in Standaard 4410 in de reikwijdte van de standaard namelijk dat:
    • de standaard moet worden toegepast op alle jaarrekeningen op grond van BW2 en (andere) financiële overzichten;
    • de standaard niet hoeft te worden toegepast wanneer een accountant in het kader van zijn controle- of beoordelingsopdracht de klant ondersteunt bij het opstellen van historische financiële informatie, zoals een jaarrekening.

» Download NBA-handreiking 1136 'Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.