Nieuws

Commissie 4410 geeft duidelijkheid over documentatie-eisen

De tijdelijke commissie Standaard 4410 heeft vandaag haar rapport uitgebracht over de toepassing van de standaard over samenstellingsopdrachten en de bijbehorende documentatie-eisen.

Aanleiding

Aanleiding voor het benoemen van deze commissie waren bezwaren van leden tegen het voorstel van de NBA om Standaard 4410 – Samenstellingsopdrachten ook voor micro-ondernemingen in te voeren. Bij de consultatie gaven leden aan dat de standaard leidt tot onnodige ballast, en dan met name de extra documentatie-eisen. Er bestond ook onduidelijkheid over de toepassing van de standaard en onzekerheid over de uitleg van de normen, bijvoorbeeld bij toetsingen. De opdracht van de tijdelijke commissie was om hier duidelijkheid over te geven.

Rapport

De commissie is uitgegaan van het voorgenomen besluit om de standaard in te voeren voor micro-ondernemingen. Hierbij is gekeken naar de toepassing van de standaard in de volle breedte. De commissie heeft zich dus niet beperkt tot micro-ondernemingen. Ook is gerelateerde regelgeving meegenomen (Wwft, VGBA, NVAK-aav) voor zover deze van invloed is op het samensteldossier.

Volgens de commissie is de regelgeving zodanig schaalbaar dat er voldoende ruimte is om rekening te houden met de grootte en complexiteit van de opdracht en de aard en omvang van het kantoor. Een samenstellingsopdracht kan dus verschillend worden ingevuld en dat zal zijn weerslag hebben op de documentatie. Daarmee is de standaard ook goed toepasbaar op micro-ondernemingen.

In het rapport is een recapitulatie opgenomen van elf aspecten die altijd uit een dossier moeten blijken en zeven aspecten die worden opgenomen als een bepaalde omstandigheid zich voordoet.  Er is dus geen vastlegging noodzakelijk als een bepaalde omstandigheid zich níet voordoet. De vorm van de documentatie kan een accountant in de meeste gevallen zelf bepalen. Een voorbeeld van documentatie bij een pensioen-bv (micro-onderneming) is opgenomen.

Besluit bestuur

Het NBA-bestuur heeft inmiddels ingestemd met het rapport. Het rapport toont aan dat de verplichtstelling van Standaard 4410 voor micro-ondernemingen niet leidt tot onnodige administratieve lasten voor accountants. Het bestuur heeft dan ook besloten om in overeenstemming met haar principebesluit Standaard 4410 verplicht te stellen voor jaarrekeningen op grond van BW2 en (andere) financiële overzichten. De NV COS waarin deze aanpassing wordt doorgevoerd zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Ten aanzien van de aanbevelingen van de commissie (pagina 6 van het rapport) geldt het volgende:

  • De uitkomsten van het rapport worden opgenomen in de NBA-handreiking over Standaard 4410. Deze wordt uiterlijk eind juni gepubliceerd.
  • Als het rapport aanleiding geeft tot aanpassingen in Standaard 4410 zullen deze eind 2016 worden vastgesteld.
  • Het rapport is inmiddels onder de aandacht van de Raad van Toezicht gebracht om uitleg te kunnen geven aan de toetsers en eventuele knelpunten bij de toetsingen weg te nemen.
  • Het bestuur ontwikkelt het komend kwartaal een plan om de kennis van de standaard bij de leden te verbeteren.
  • Een voorbeeldverklaring voor een micro-onderneming wordt uiterlijk 1 mei beschikbaar gesteld.
  • De NBA heeft de afgelopen jaren een actieve rol gespeeld in het politieke debat rond de totstandkoming van de wetgeving over micro-ondernemingen, zowel in Den Haag als in Brussel, en zal dat ook de komende jaren blijven doen.

De NBA start nog voor de zomer een project waarin ze een visie wil ontwikkelen op de toekomst van het beroep. Daarin zal de positie van de MKB-accountant expliciete aandacht krijgen. Tevens zal ze zich beraden op de wijze waarop ze de relevantie van de standaard beter over het voetlicht kan brengen naar zowel leden als ondernemers.

» Download Rapportage van de tijdelijk commissie Standaard 4410: Samenstellen en documentatie

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.