Nieuws

Aanpassing BW2 teruggedraaid in voordeel van accountants zonder AFM-vergunning

Dankzij de inzet van de NBA is een voorgestelde aanpassing van het BW2 teruggedraaid. Tijdens de recente behandeling van de 'Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen' heeft de NBA Den Haag er op gewezen dat de voorgestelde wijziging van artikel 393, BW2 grote ongewenste gevolgen zou kunnen hebben voor accountants zonder AFM-vergunning.

Het voorstel zou  er onbedoeld toe leiden dat een groot deel van de accountants bepaalde werkzaamheden (bijvoorbeeld bij bepaalde subsidieverklaringen) niet meer zou mogen uitvoeren.

AFM-vergunning

In het wetsartikel, dat ziet op wettelijke controles, werd tot nu toe gerefereerd aan een RA of AA ingeschreven in het accountantsregister. In het wijzigingsvoorstel werd echter gerefereerd aan een externe accountant, dus met AFM-vergunning.

Voor dit specifieke wetsartikel was dit geen probleem. Echter: in veel  andere wetten, (lokale) verordeningen en controleprotocollen die over andere dan wettelijke controles gaan (bijvoorbeeld een subsidieverklaring), wordt verwezen naar art. 393, boek 2 BW. De NBA heeft de verschillende betrokkenen hierop gewezen. Hierna heeft de minister door een nota van wijziging het wetsvoorstel aangepast ten gunste van de accountant zonder AFM-vergunning.

Wijzigingen

Het wetsvoorstel en de nota van wijziging zijn afgelopen dinsdag aangenomen in de Tweede Kamer en de wet wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer.

De wet brengt met name wijzigingen aan in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Hiermee wordt een deel van de gewijzigde Europese regels voor wettelijke controles geïmplementeerd. Naast de aanpassingen in de Wta zullen er ook nog wijzigingen aangebracht worden in het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta).

Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Tenslotte geldt voor de controles van oob’s sinds 17 juni een Europese verordening met directe werking.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.