Discussie Opinie

Prijsvraag: de eerste nominatieronde

Philip Elsas riep eerder accountants op om deel te nemen aan een internationale prijsvraag met als uitgangspunt: Wie begrijpt volledigheidscontroles nog? Nederland loopt wereldwijd voorop en dat mag meer aandacht krijgen. Een eerste tussenstand.

Philip Elsas

De eerste nominaties in de serious completeness prijsvraag zijn inmiddels in voorbereiding. De genomineerden zijn benaderd en zijn oude bekenden uit de franchiseprojecten die in 2012 gestart zijn door de belastingdiensten van Nederland en de staat Georgia in de Verenigde Staten van Amerika. Voor volgende nominatiesrondes ziet de jury graag partijen van buiten deze franchiseprojecten naar voren komen.

Het eerste bedrijf dat voor nominatie is benaderd is Mews, in de persoon van Matthijs Welle. Dit bedrijf is een leider in het aanbieden van een geïntegreerd systeem voor de hotelbranche, waarmee hotelgasten reserveringen kunnen aanmaken waardoor hun creditkaart of hun mobiele telefoon - via een gegenereerde QR code - de (digitale) toegangskaart wordt voor hun hotelkamer. Alle toegang tot de kamers verloopt via dit geïntegreerde (op quasi-goederen gebaseerde) toegangs- en registratiesysteem, waarmee optimale revenue completeness wordt bereikt.

Ook parkeergarages en parkeerplekken maken al gebruik van scanning van de creditcard  van de klant bij aankomst (als toegangskaart), om dan bij vertrek af te rekenen over de gebruikte parkeertijd.

Deze bedrijven vallen in de Starreveld-typologie onder de categorie 'beschikbaarstelling van ruimten (al dan niet met reservering)'. Deze categorie zat vroeger volgens het ordercriterium lager dan halverwege in de typologie, maar door moderne completeness control zit deze categorie nu bovenin.

Haarproducten

Het tweede bedrijf dat is benaderd voor nominatie is een Nederlandse fabrikant van dameshaarproducten, in de persoon van de naamgever van dit bedrijf, waarvan de producten internationaal en exclusief worden geleverd aan ketens van dameskapsalons. Het derde bedrijf voor nominatie is één van die dameskapsalonketens in de staat Georgia in de Verenigde Staten, in de persoon van de franchisegever van die keten. Voor deze bedrijven is een generieke completeness control template ontworpen, die beschikbaar is voor meer bedrijfstypen in de prijsvraag.

De control template werkt als volgt: zodra een klant een online reservering plaatst voor een service, worden achter de schermen twee separate reserveringen aangemaakt. De reservering voor de servicevoorziening - op servicelocatie met datum en tijdstip - gaat naar de service provider. De andere reservering is voor de productlevering en die gaat naar de productmaker, die rechtstreeks levert aan de serviceklant, die het product dan meeneemt naar haar serviceafspraak. Dus de eindpunten van de fysieke logistieke product supply chain hebben direct contact met elkaar. Door deze verlegging in de logistieke keten kunnen franchisenemers en/of hun individuele personeelsleden de producten dus niet aanlengen en gebruiken in hun services, waarvan de opbrengsten dan onopmerkbaar voor de auditor onverantwoord kunnen blijven.

In de Starreveld-typologie valt dit bedrijfstype onder de categorie 'service organisaties met doorstroming van goederen (al dan niet in eigendom)'. Deze categorie zat vroeger net boven de vorige Starreveld-categorie, maar zit door smart completeness control nu ook bovenin.

Het generiek toepasbare completeness control template biedt een triple win voor de volgende marktpartijen: serviceketeneigenaar/franchisor (revenue control), productproducent (brand control) en serviceklant (product authenticity assurance) en als gevolg daarvan ook voor belastingdiensten (service tax) en voor auditors zelf (verhoogde relevantie).

Een vierde nominatie is in voorbereiding voor het bedrijf Valisure, in de persoon van Adam Clark-Joseph. Dit bedrijf is een leider in product authenticity assurance in de pharmaceutische industrie. Toont een onderzoek van Valisure aanlenging aan, dan is financieel onderzoek op zijn plaats naar (materiële?) onverantwoorde overwinsten, gerealiseerd uit winstmaximalisatie door doorgeschoten kostprijsminimalisatie. Als er betrouwbare data is over het volume van ingekochte (kostbare) key ingredients, dan komt dit zeker aan het licht. Mocht die betrouwbare data er echter niet zijn, dan kan de auditor een voorstel doen hoe dit in de toekomst is te realiseren, zodat het aangeschoten pharmabedrijf in het kader van een reputatiehersteltraject kan komen tot volwaardige product and profit assurance voor haar stakeholders.

Meer landen

Voor een vijfde nominatie worden bezoeken voorbereid aan de Canadese ambassades van Zuid-Korea, Taiwan, Israël, Singapore en Zwitserland. om de prijsvraag daar onder de aandacht te brengen en zodoende contact te leggen met de belastingdiensten van die landen voor nominatie. Deze landen zijn door de jury aangemerkt als meest doortastend, met een passend bedrijfsleven. Canada is wereldleider in CAATTs, met ACL, Caseware en CaseWare IDEA (spin-off van de Canadese rekenkamer, de Office of the Auditor General of Canada).

Ten slotte is er een nominatie in voorbereiding voor de vier dealmakers van de Baker Tilly USA private equity-participatie: Jeff Ferro, Jere Shawver, Blake Kleinman en Ed Woiteshek. 

De jury heet graag nieuwe partijen welkom voor de komende nominatierondes. Geef uw auditklant met interesse in serious completeness een mooie voorsprong en leg contact met de prijsvraag en één van u beiden kan ook nog de prijs winnen!

Aanmelden voor deelname kan nog tot 1 januari 2025. Meer informatie is beschikbaar via PhilipElsas@ComputationalAuditing.com.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Philip Elsas is oprichter en director van ComputationalAuditing.com. Hij startte zijn bedrijf in 2003 in Nederland en woont en werkt sinds 2006 in Canada.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.