Nieuws

Prijsvraag: Wie begrijpt volledigheidscontrole nog?

Via volledigheidscontroles gaat de accountant na of alle transacties in een controleobject verantwoord zijn. Nederland loopt hierin wereldwijd voorop en dat mag meer aandacht krijgen. Een internationale prijsvraag moet daarbij helpen.

De Nederlandse aanpak voor het controleren van de volledigheid van de opbrengstverantwoording (resulterend in revenue completeness assurance) is al sinds de jaren tachtig het best bewaarde geheim van ons land, stelt Philip Elsas, woonachtig in Canada en eigenaar van ComputationalAuditing.com.

De Nederlandse  auditaanpak heeft zich in die periode wereldwijd bewezen in multinationals met Nederlandse beursnotering. "Die aanpak werd wereldwijd toegepast, maar is alleen verkrijgbaar in Nederlandstalige boeken van die tijd", aldus Elsas.  

Goed moment

In zijn optiek is het nu een uitstekend moment om dit geheim prijs te geven en hiervoor meer gerichte aandacht te vragen. "De Nederlandse aanpak is mondiaal gezien de enige bewezen auditaanpak met een rationele verankering in de (quasi) goederenbeweging binnen de complete waardekringloop: eerst in meeteenheden en dan financieel. Dat maakt het veruit de meest geschikte controleaanpak bij het toetsen van duurzaamheidsinformatie, als het gaat om een volledig beeld van vervuiling en afval."

Volledigheidscontrole is van groot belang bij accountantscontroles, want zonder dat worden alle andere stellingnames (assertions) bij de audit ondermijnd, zo stelde Elsas in 2018 al eens in een artikel op Accountant.nl en in een bijdrage aan het magazine Accountant in 2020.

Sindsdien heeft hij nagedacht over een manier om hiervoor passende aandacht te vragen, voortbordurend op haalbare, schaalbare en eenvoudig te realiseren successen in franchiseprojecten van de belastingdiensten van Nederland en de staat Georgia in de VS.

Prijsvraag

Samen met een accountant en een EDP-auditor uit het franchiseproject van de Nederlandse Belastingdienst, waarmee Elsas samenwerkte in het project Next Generation Auditing, kwam hij tot een eerste aanzet. Na enig contact met de faculty Audit & Assurance van de NBA ontwikkelde zijn idee zich verder tot de opzet van een prijsvraag, met als uitgangspunt: Wie begrijpt volledigheidscontrole nog en ziet kans via maatwerk modernisering hiermee een simpele en succesvolle doorstart te maken in de eigen controlepraktijk?

Belangrijkste doel is vooral de internationale erkenning van de Nederlandse controleaanpak als "onbetwiste wereldkampioen op het gebied van volledigheidsborging", aldus Elsas. Voor de deelnemers worden als prijs ook vijf Canadese Maple Leaf 1 oz 2021 platina munten in het vooruitzicht gesteld.

Spelregels

Elsas heeft voor de competitie een document met uitgangspunten en spelregels opgesteld. De jury voor de competitie bestaat uit Greg Peacock (oud-cfo State of Georgia Department of Revenue), Chris Nedza (oud-ceo ZeeZor en campagneleider franchiseproject Georgia Tax Agency), David Chan (onderzoeker volledigheid assurance) en Philip Elsas (ComputationalAuditing.com).

Aanmelding voor deelname kan tot 1 januari 2025. Meer informatie is beschikbaar via PhilipElsas@ComputationalAuditing.com.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.