Nieuws

Foundation for Auditing Research kiest eerste zes onderzoeksprojecten

De Foundation for Auditing Research (FAR) heeft zes onderzoeksprojecten geselecteerd. Eerder had de FAR zestien onderzoeksvoorstellen ontvangen.

Op basis van haar onderzoeksagenda heeft de FAR in februari dit jaar haar eerste ‘Call for Research Project Proposals’ uitgeschreven; een uitnodiging aan de internationale auditing research community om onderzoeksprojecten aan te dragen. Daarop zijn zestien onderzoeksvoorstellen ontvangen, waarvan er – na review van de voorstellen – negen zijn doorgegaan naar de tweede ronde. Na verdere gesprekken met deze negen onderzoeksteams en beoordeling van de uitkomsten zijn uiteindelijk zes onderzoeksvoorstellen geselecteerd.

Onderwerpen

De eerste zes onderzoeksprojecten richten zich op de volgende onderwerpen:

  • The loss of talent – A threat for audit quality’. Hoe krijgt en behoudt een accountant talent en wat is het effect daarvan op de kwaliteit van accountantscontrole? Welke rol speelt prestatiemeting en prestatiebeloning van de firma’s op het behoud van talent?
  • Why some auditors thrive while others struggle – The effect of multiple team membership on audit quality’. Hoe kunnen firma’s al dan niet wisselende team-samenstellingen benutten ter versterking van de kwaliteit van accountantscontrole? En hoe worden junior accountants het beste voorbereid om goed te presteren in steeds wisselende teams?
  • Moving audit teams forward – Designing firm environments for sustainable learning from errors’. Hoe bepaalt de samenstelling van auditteams en de cultuur binnen firma’s het  lerend vermogen en leerklimaat van de accountantsorganisatie? En hoe verklaart die samenstelling de kwaliteit van accountantscontrole?
  • The auditor’s evaluation of misstatements – Exploration, drivers, and consequences’. Leren we van fouten? Wat is de aard, de omvang en het aantal van controleverschillen in de jaarrekening die controleteams constateren? Wat is de uiteindelijke impact van gevonden, al dan niet gecorrigeerde, verschillen op de kwaliteit van de jaarrekening?
  • Professional skepticism profiles, effects on audit processes and outcomes, and the moderating role of audit firm culture’. Wat bepaalt de professioneel-kritische houding van accountants: is dat cultuur, het karakter van de individuele accountant of beide? Hoe vertaalt de professioneel-kritische houding zich in de cliënt-specifieke controleaanpak en de uiteindelijke kwaliteit van de accountantscontrole?
  • Coordination and communication challenges in global group audits – evidence from component audit leaders’. Een ketting is even sterk als de zwakste schakel. Hoe verloopt de communicatie tussen de groepsaccountant en de ’component auditor’? Is deze communicatie bepalend voor de kwaliteit van het geleverde werk?

FAR ondersteunt deze projecten zowel financieel als met data van de acht aangesloten accountantsfirma’s. Daarbij gaat het zowel om data uit archief als survey-onderzoek, interviews en (veld-)experimenten.

Bij de eerste onderzoeksprojecten zijn wetenschappers van Nederlandse en internationale universiteiten betrokken, waaronder: Universiteit van Maastricht, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Antwerpen, Harvard Business School, University of New South Wales, University of Wisconsin en Vilanova University.

Doorlooptijd

De onderzoeksprojecten hebben een totale doorlooptijd van één tot vier jaar. Gedurende het onderzoekstraject zijn er verschillende gelegenheden om opgedane kennis te delen en te bediscussiëren. Dat gaat bijvoorbeeld via rondetafelbijeenkomsten, master classes of working papers, aldus FAR. Uitkomsten en activiteiten worden gecommuniceerd op de website en via de nieuwsbrief van FAR.

De FAR is opgericht in oktober 2015 als onderdeel van het verbeterplan ‘In het publiek belang’. De focus ligt op academisch onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor de controlekwaliteit. Naar verwachting volgt eind dit jaar een volgende ‘Call for Research Project Proposals’, om FAR’s onderzoeksagenda verder invulling te geven.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.