Nieuws

FAR gaat toekomstig businessmodel voor audit firms onderzoeken

Binnen de Foundation for Auditing Research (FAR) is een nieuw project gestart, gericht op het onderzoeken van het toekomstige businessmodel voor audit firms.

Het onderzoeksinstituut meldt de opzet van een 'Joint Working Group project', getiteld Future Audit Firm Business Model.  Dit project brengt praktijkmensen van de aan FAR verbonden accountantsorganisaties samen met stakeholders en onderzoekers. Bedoeling is om gedurende een periode van twee tot drie jaar vijf of zes research summits te organiseren, inclusief tussentijdse rapportages.

De Joint Working Group heeft dit najaar al een eerste summit gehouden, die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van FAR en negen daarmee samenwerkende audit firms. Doel was het vaststellen van een onderzoeksdoelstelling, de onderzoeksagenda en eerste onderzoeksprojecten. Bij die gelegenheid is ook gedeeld wat aan eerder onderzoek beschikbaar is.

Speerpunten

Tijdens de eerste summit zijn drie speerpunten benoemd:

Het business model voor audit firms: is het gepast om een en dezelfde organisatie zowel audit- als non-audit diensten te laten leveren? En is het aanbieden van beide soorten dienstverlening gunstig of juist schadelijk voor de controlekwaliteit?

Partnerstructuur, eigenaarschap en toezicht binnen audit firms: zijn de huidige vormen van profit sharing, vergoeding en prestatiebeloning van invloed op controlekwaliteit? En draagt de structuur van internationaal opererende audit firms bij aan toezicht en kwaliteitssystemen?

Het verdienmodel en concurrentie: wat is een passend proces voor evaluatie, selectie en benoeming van controlerend accountants? Welke rol spelen zaken als audit rotatie en governance (audit committee) bij het verbeteren van controlekwaliteit en tegelijk beheersing van controlekosten?

De summit heeft bovendien zes onderzoeksprojecten vastgesteld, die elk moeten leiden tot publicaties.

Near misses

FAR is daarnaast gestart met een reeks case studies gebaseerd op 'near misses' in de controlepraktijk. Hoe wordt daar door betrokkenen mee omgegaan en welke lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst? In samenwerking met twee audit firms worden complexe controles uit de praktijk diepgaand bestudeerd. De eerste twee praktijkgevallen hebben betrekking op oordeels- en besluitvorming in relatie tot continuïteit en op frauderisico’s.

Een eerdere oproep van FAR voor het indienen van onderzoeksthema’s heeft dit jaar geresulteerd in twaalf voorstellen, van zowel Nederlandse als internationale onderzoekers. Na eerste selectie zijn zeven voorstellen overgebleven die in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit FAR, zowel financieel als via het verstrekken van relevante data. Meer daarover is te vinden op de website van FAR.

Gerelateerd

Magazine

'Accountants ervaren te weinig professionele ruimte'

Anna Gold heeft nadrukkelijke opvattingen over de effecten van negatieve berichtgeving in de media, de beperkte relatie tussen compliance en kwaliteit en de noodzaak tot streven naar openheid zonder angst. Tweede uit de serie interviews met hoogleraren uit de categorie 'unusual suspects'. “Als wij onze bevindingen niet overbrengen en vertalen naar de praktijk, dan wordt de helft van het doel gemist.”

x 0 Luc Quadackers

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.