Nieuws

SRA: 'Kleine(re) accountantskantoren kunnen studenten niet meer opleiden'

Tweederde van de SRA-leden zegt niet in staat te zijn om te voldoen aan de opgehoogde eisen voor de praktijkopleiding. Daardoor vrezen kleinere kantoren een tekort aan accountants.

Dat concludeert de SRA, de koepelorganisatie voor mkb-accountantskantoren op basis van een eigen enquête onder alle 360 leden. De vragenlijst werd door 228 SRA-kantoren ingevuld.

De SRA vroeg zich af of mkb-kantoren met een gecombineerde wettelijke controle- en samenstelpraktijk nog in staat zijn om accountancystudenten in hun eigen praktijken op te leiden nu de praktijkureneisen opgehoogd zijn van 1.000 naar 1.500 uren. Uit de enquête blijkt dat tweederde (66 procent) van de SRA-leden zegt niet in staat te zijn om studenten in de assurance-variant de driejarige praktijkopleiding te kunnen bieden. Bijna eenzelfde aantal (65 procent) van de respondenten geeft aan trainees in de mkb-variant niet het benodigde aantal van tien (gevarieerde) assurance-opdrachten te kunnen laten uitvoeren.

De enquête wijst verder uit dat 66,5 procent van de respondenten de opgehoogde ureneisen een verslechtering van de driejarige praktijkopleiding vindt. 58,1 procent is van mening dat de nieuwe opzet niet kwaliteitsverhogend gaat werken. "Kwaliteit wordt zonder onderbouwing louter opgehangen aan vlieguren, terwijl kwantiteit geen garantie is voor kwaliteit. Sterker nog, door deze ontwikkeling wordt juist daling van kwaliteit in de samenstelpraktijk in de hand gewerkt", aldus de SRA. Respondenten vrezen volgens de SRA dat het vak van accountant wordt uitgehold en "de mkb-accountant gaat uitsterven".

Grote kantoren

Meer dan 80 procent van de respondenten geeft aan dat grotere kantoren met de nieuwe eindtermen voor de praktijkopleiding worden bevoordeeld. "Deze kantoren - big four, next five, top 20 - zijn immers wel in staat om studenten, en daarmee toekomstig personeel, het aantal verplichte praktijkuren en –opdrachten te bieden. De maatregelen werken daarmee volgens de respondenten niet alleen marktregulering en concurrentievervalsing in de hand, ook zullen studenten zelf met gedwongen winkelnering geconfronteerd worden. Om nog maar niet te spreken van ondernemers die bewust willen kiezen voor een veelal goedkopere mkb-accountant", aldus de SRA.

Aanwas stopt

85 procent van de respondenten onderschrijft de stelling dat jonge medewerkers en trainees door de nieuwe regels gedwongen worden of niet meer zo snel zullen kiezen voor een kleiner/mkb-kantoor en 82 procent vindt dat de voorgestelde maatregelen marktverstoring in de hand wekt. "Klein(ere) kantoren zullen uiteindelijk geen wettelijk controle-opdrachten meer kunnen uitvoeren of aanvaarden, omdat zij niet meer kunnen voldoen aan de gestelde eisen. En omdat zij geen controlemedewerkers meer aan zich kunnen binden. Een tekort aan stageplekken betekent immers geen instroom meer van goed opgeleide medewerkers in het mkb-segment", schrijft de SRA.

Gemengde praktijk

De opgehoogde ureneisen van de praktijkopleiding en de effecten daarvan op haar leden, baren het SRA-bestuur al langere tijd grote zorgen. SRA-verenigingsvoorzitter Paul Dinkgreve: "Het merendeel van onze leden kent een gemengde praktijk. Het geven van assurance en het uitvoeren van wettelijke controles van jaarrekeningen is ook in het mkb, praktijk van alledag. Onze vereniging herbergt 202 kantoren met een niet-oob-vergunning, die tezamen 26,3 procent van de totale wettelijke controlemarkt vertegenwoordigen. Van de plusminus 1.500 ingeschreven externe accountants bij de AFM zijn er 726 verbonden aan SRA. Dat zijn overigens 726 coaches voor aankomende studenten die graag met een certificerende bevoegdheid willen werken in het mkb-segment."

Inhoudelijke argumenten

"Los van het feit dat we het bestaansrecht van onze gemengde praktijken in het mkb willen waarborgen, vinden we dat de Commissie Eindtermen Accountancy geen overtuigende, inhoudelijke argumenten heeft noch geeft om de verhoging van de praktijkuren en –opdrachten te rechtvaardigen. Dat blijkt uit alle gesprekken die we hebben gevoerd, samen en met andere belanghebbende partijen. Ook tijdens de hoorzitting in september verleden jaar onthield CEA zich van inhoudelijk commentaar", aldus Dinkgreve.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is volgens Dinkgreve nu de volgende stap. "We zullen de vrees van 228 accountantskantoren om in deze krappe arbeidsmarkt verstoken te blijven van toekomstig goed opgeleide professionals, en de vrees om uiteindelijk de AFM-vergunning te moeten inleveren zeker laten horen aan het College."

Jan Paul Leerentveld, secretaris van de CEA, meldt dat zo lang de zaak onder de rechter is, de CEA niet kan reageren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.