Nieuws

Sint Maarten krijgt ‘integriteitskamer’

De Rijksministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) voor de instelling van een ‘Integriteitskamer’ voor Sint Maarten.

De nieuwe Integriteitskamer voor het eiland krijgt toezichthoudende- en adviserende taken, doet onderzoek bij vermoedens van integriteitsschendingen en geeft dwingende adviezen aan de regering van Sint Maarten hoe daarmee om te gaan. Als sprake is van strafbare feiten wordt zo nodig aangifte gedaan. Verder adviseert de Integriteitskamer de regering van Sint Maarten over integriteitsbeleid en doet voorstellen daarvoor.

Diverse rapportages over de integriteitsproblematiek op Sint Maarten tonen aan dat corruptie, omkoping en vriendjespolitiek in alle lagen van de bevolking voorkomen, ook in het politieke bestuur. Eerder bleek dat Sint Maarten niet de ambitie had om die integriteitsproblemen zelf adequaat aan te pakken. Daarom wordt de Integriteitskamer nu via een Algemene maatregel van rijksbestuur geregeld.

De Integriteitskamer wordt benoemd door de Rijksministerraad en rapporteert daaraan. “Gezien de ernst van de situatie ziet de Koninkrijksregering zich gedwongen inhoud te geven aan haar verantwoordelijkheid voor deugdelijk bestuur in het Koninkrijk”, aldus de ministerraad. Wel is besloten de maatregel eerst nog voor advies aan de Raad van State te sturen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.