Nieuws

NBA-afdeling Oost: 'Eerst visie, dan structuur'

Ongeveer negentig leden van de afdeling Oost van de NBA lieten op donderdag 11 mei de halve finale van Ajax tegen Lyon en het Songfestival links liggen, om mee te discussiëren over de toekomst van de accountant. 'Eerst visie, dan structuur.'

Ronald Bruins 

Er is veel te doen rondom de accountant, begon Edward Spiegel, voorzitter van de actieve  NBA-afdeling Oost, met een understatement. "Van gemeenten en woningbouwcorporaties die zich afvragen of ze een accountant kunnen vinden, tot aan accountantskantoren die vinden dat het bestuur voor de tuchtrechter moet komen." Never a dull moment in de accountancy, leek Spiegel te zeggen. Hij wees op het 'nieuwe, frisse traject' dat de NBA is gestart rondom de visie op het accountantsberoep. "Dat betekende ook een kentering. Het visiedenken heeft geprevaleerd boven het structuurdenken."

Ketendenken

Maar ook het financiële ketendenken viel Spiegel op. "Waarom zoeken we als titeldragers in de keten, van controller, controleur en adviseur tot samenstellers en opstellers, niet verbinding in de keten? Die lijn zouden we als uitgangspunt moeten nemen." Wat er ook uit het visietraject komt, het zou volgens Spiegel iets energieks moeten zijn. "Iets sprankelends, waar je jezelf, in welk segment je ook werkt, in herkent. In de wetenschap dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Misschien worden het wel segmentgekleurde visies met een grote gemene deler. Belangrijk is in elk geval om het verbindende deel goed te krijgen."

Robert Mul, hoofd Beroepsontwikkeling & Beleid bij de NBA, leidde de aanwezigen weer in rap tempo langs stellingen. Die konden de leden beantwoorden met groene en rode kaarten of met de telefoon. Het merendeel van die leden is werkzaam als samensteller (48 procent) en accountant in business (bijna 42 procent). Over het algemeen vonden ze dat het nog wel meevalt met het aantal beroepen dat de komende jaren verdwijnt als gevolg van de veranderingen. "Metselen kunnen we niet digitaliseren. Aan loodgieters is een schreeuwend tekort." Het valt dus wel mee, was de conclusie. Geldt dat ook voor het accountantsberoep? "Traditionele taken verdwijnen, maar daar komen andere taken met andere vaardigheden voor terug. Veel accountants worden technisch opgeleid, maar dat deel kalft af. De emotionele vaardigheden worden belangrijker."

Twijfel aan competenties

'Ik beschik over voldoende competenties om mijn vak uit te oefenen.' Eén van de leden reageerde openhartig op die stelling: "Ik twijfel daar continu aan. Maar dat houdt me scherp. Dat maakt dat ik me continu blijf ontwikkelen." Overwegend groene kaarten gingen de lucht in bij de stelling dat de beroepsorganisatie er over tien jaar compleet anders uitziet. Een accountant met een rode kaart: "Ik merk dat we als accountants niet zo snel zijn met veranderen. Compleet anders wordt het niet, maar het vak verschuift wel natuurlijk."

Mul verdeelde de zaal in zeven groepen die over het accountantsvak verder nadachten. Daarbij kwam ook de discussie over de NBA op gang. "Het had beter geweest als we in het huis dat NBA heet, meerdere kamers hadden gemaakt."

In een andere groep ging het over het benaderen van klanten. "Ga ook gewoon eens bij een klant langs voor een bakje koffie. Zonder de intentie te hebben om werk mee te nemen. Dat is  verfrissend. Vaak blijkt dan ook nog eens dat je alsnog werk wordt gegund."

Een groep van accountants in business vroeg zich af of zij thuishoren in de NBA. "Niet alle meesters in de rechten worden advocaat en sluiten zich aan bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Dat zou ook zo moeten zijn voor accountants. RA of AA zou moeten vastzitten aan de opleiding. Je wordt pas lid van de NBA als je openbaar accountant bent." Sommige accountants in business met een titel komen terecht in functies als controller of in algemeen management. "Die groepen zou de NBA afzonderlijk moeten benaderen."

Kennis van zaken

Vanuit de groep van accountants in business was men ook kritisch over de openbare accountant. "Vaak weet hij niet wat er in het bedrijf speelt. Er is te weinig kennis van zaken van de business." Die discussie kwam later terug. Een vrouwelijke accountant: "Laten we elkaar sterk maken zodat openbare accountants onderscheidende dienstverlening kunnen bieden." Kenniskringen en branchegerichte informatie vanuit de NBA zouden daaraan bij kunnen dragen. "Durf te delen waar er problemen zijn. Dat is nuttig en vaak ook gezellig." Een ander lid: "We willen door met de verschillende bloedgroepen van de NBA. Dat is het tegengeluid dat ik vanuit mijn groep wil laten horen."

Vanuit de zaal kwamen ook verzoeken om andere stakeholders, zoals klanten, hun input te laten geven op het visieproces. "Misschien komen we zo op ideeën waar we zelf niet opkomen." Een andere dame: "Wat ik mis in het visietraject is de mens. We vragen veel van de toekomstige accountant. We zullen ook moeten zorgen voor hem als mens."

Recht doen aan alle bloedgroepen

Afdelingsvoorzitter Spiegel sloot af met een persoonlijk betoog: "Visie is een lastig begrip, maar er is een duidelijk proces ingezet. Ik vraag jullie in beweging te komen en het onderwerp bij jezelf in te laten werken. Ik vind dat onze beroepsgroep inefficiënt is georganiseerd. Er zijn te veel clubs die ons ondersteunen. We hebben hier een kans om het beroep en de beroepsorganisatie samen opnieuw vorm te geven. We hebben een kans om het goed te doen en een visie te maken die recht doet aan alle bloedgroepen. We kunnen de koers wijzigen in een richting die goed is voor alle accountants."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.