Nieuws

Ledenvergadering stemt in met kleiner bestuur NBA

De ledenvergadering van de NBA heeft ingestemd met de verkleining van het bestuur van dertien naar zeven leden. Daarnaast gaf het bestuur een toelichting op de plannen voor de nieuwe governancestructuur van de NBA.

Het NBA-bestuur bestond sinds de fusie tussen NIVRA en NOvAA uit dertien leden. Zes daarvan verlaten nu het bestuur; de zeven overgebleven leden vormen een transitiebestuur. Uiteindelijk is het doel om op een bestuur van vijf leden uit te komen. Dat vraagt echter een wetswijziging. De NBA hoopt dat een dergelijk bestuur in 2020 kan aantreden.

Na een discussie stemde uiteindelijk driekwart van de aanwezige leden in met de verordening voor verkleining van het bestuur. NBA-voorzitter Marco van der Vegte is verheugd met de uitkomsten van de ledenvergadering. "Het is goed dat de leden deze stap nu zetten. Oude machtsstructuren zijn ingeruild voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk en het steviger oppakken van de maatschappelijke rol van de accountant. De vernieuwing van het vak kan daarmee met volle kracht worden doorgevoerd."

De zes leden die hebben besloten hun bestuurszetel op te geven zijn Maurice Buijs, Marc Hogeboom, Tineke Mulder, Roelof-Jan Smit, Edward Spiegel en Marianne van der Zijde. Naast de keuze voor een kleiner bestuur stemde de ledenvergadering ook in met een wijziging van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen, die met name relevant is voor SRA-leden.

Nieuwe structuur

Het kleinere bestuur en de opzet van een nieuwe verenigingsstructuur vormen een uitwerking van de visie die is vastgelegd in de Vernieuwingsagenda van de NBA. Daarmee werd eerder dit jaar al ingestemd door de leden. In de nieuwe structuur gaan NBA-leden zich anders organiseren, langs inhoudelijke en strategische thema’s, in plaats van op basis van klassieke representatie via de ledengroepen. Leden krijgen in de nieuwe structuur meer autonomie en er is veel aandacht voor de ontwikkeling van het beroep en de beroepsbeoefenaar. Ook het loslaten van de ledengroepstructuur vraagt om een wetswijziging.

Het komende jaar werkt de NBA de verenigingsstructuur samen met de leden verder uit. Bij de uitwerking wil de beroepsorganisatie meer dan duizend leden betrekken, door het organiseren van een forse reeks 'toekomsttafels'.

Online stemmen mogelijk

De NBA maakte daarnaast bekend dat het ministerie van Financiën instemt met het doorvoeren van een wetswijziging die online stemmen bij de ledenvergadering mogelijk moet maken. In het regelmatig overleg tussen NBA en het ministerie is aandacht gevraagd voor de wens om digitaal te kunnen stemmen en zo meer leden bij de besluitvorming te betrekken.

De huidige Wet op het accountantsberoep gaat uit van stemmen tijdens de ledenvergadering zelf, dus is een wetswijziging nodig. Dat traject is nu in gang gezet; de NBA hoopt dat ook die wetswijziging in 2020 gerealiseerd kan zijn.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.