Nieuws

Minister: met accountantssector om tafel om regeldruk in zorg te verlagen

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) wil dat accountants een rol krijgen in de gesprekken over de voorgenomen vermindering van de lastendruk in de zorg. Dat zei hij op 31 januari in de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD).

In het regeerakkoord zijn zogenaamde schrapsessies aangekondigd waarin het ministerie met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders om de tafel gaat om te komen tot minder bureaucratie en onnodige regels in de zorg.

Aangezien de accountant ook een belangrijke schakel is in de verantwoordingsketen in de zorgsector en zijn specifieke, maatschappelijk relevante kennis in wil zetten voor verbetering, stelde De Vries voor om ook de accountant een rol te geven in het traject om tot verlaging van de lastendruk te komen. Hierop zegde Bruins toe om de accountantssector uit te nodigen om mee te denken over de uitkomsten van de schrapsessies.

Horizontaal toezicht

In het debat werd door verschillende partijen benadrukt dat meer ruimte voor horizontaal toezicht kan bijdragen aan een beperking van administratieve lasten en accountantskosten. Bij horizontaal toezicht werken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen om, op basis van vertrouwen en transparantie, de rechtmatigheid aan de voorkant te waarborgen.

Bruins stelde dat er goede ervaringen zijn met horizontaal toezicht in ziekenhuizen en dat men zal onderzoeken of deze vorm van toezicht ook in andere sectoren binnen de zorg kan worden toegepast.

Waarschuwing door accountants

Aanleiding voor het debat ‘lastendruk in de zorg’ was de toename van de accountantskosten voor zorginstellingen in 2016 met 12 procent. Tijdens het debat benadrukte Kamerlid Vera Bergkamp (D66), evenals de minister, dat niet accountants de oorzaak zijn van de stijging van de accountantskosten, maar dat dit het gevolg is van de toegenomen administratieve lastendruk.

De NBA (onder andere de sectorcommissie Coziek) heeft de afgelopen jaren verschillende malen haar zorgen uitgesproken over de toenemende regeldruk, complexe regelgeving zoals de WNT, en decentralisaties en de daardoor stijgende administratie- en accountantskosten.

Gerelateerd

Afbeelding Opinie

Doelmatige zorg centraal bij kwaliteitskader verpleeghuizen

Er verandert veel in de verpleeghuiszorg. Verpleeghuizen werken hard aan de uitvoering van het kwaliteitskader, waarin is vastgelegd waaraan goede verpleeghuiszorg moet voldoen. De minister heeft daarvoor kwaliteitsgelden ter beschikking gesteld. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) houdt toezicht op de juiste besteding van de kwaliteitsgelden. Maar over hoe we dat doen lijkt onduidelijkheid te bestaan.

x 1 16 7 Jeroen Straten en Rianne Vulto

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.