Nieuws

NBA ondersteunt hervorming van internationale standard setting

Onlangs heeft de NBA gereageerd op het rapport van de Monitoring Group 'Stengthening the governance and oversight of the international audit-related standard-setting boards in the public interest'. Hierin pleit de Monitoring Group ervoor dat standard setting boards, waaronder de IAASB en de IESBA, van de IFAC worden losgekoppeld en hervormd, waarbij meer nadruk moeten komen te liggen op een multi-stakeholderbenadering. De NBA steunt de voorstellen op hoofdlijnen, maar plaatst er ook een aantal kanttekeningen bij.

De Monitoring Group is samengesteld uit een aantal stakeholdergroepen (waaronder IOSCO, IFIAR, Financial Stability Board, de Europese Commissie en de Wereldbank) en wordt voorgezeten door Gerben Everts (AFM), met als doel de governance rond de totstandkoming van de internationale accountancystandaarden periodiek door te lichten.

In haar reactie op het consultatiedocument spreekt de NBA op hoofdlijnen haar steun uit voor de hervormingen die door de Monitoring Group worden voorgesteld. Het gaat om een ingrijpende verandering en om die reden vindt de NBA het belangrijk dat in het transitieproces de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht wordt.

De NBA steunt het voorstel om de internationale standardsetting voor audit en assurance onder te brengen in een (onafhankelijke) multi-stakeholder board, waarin in voldoende mate accountants vertegenwoordigd zijn. Daarbij past ook een op de multi-stakeholderbenadering gebaseerde financiering.

De beroepsorganisatie pleit nadrukkelijk voor behoud van één samenhangende set van standaarden voor de verschillende markt- en productsegmenten, van toepassing op zowel beursfondsen als mkb-ondernemingen.

Ook steunt de NBA het voorstel voor een verdere professionalisering van het standard-settingproces, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds een board die de strategie bepaalt en anderzijds de staf die de technische uitwerking voor haar rekening neemt.

Tenslotte is de NBA voorstander van een toezichtsorgaan dat namens alle stakeholders toezicht houdt op het functioneren van de board, maar dat geen invloed heeft op de technische agenda en geen vetorecht op de standard setting heeft.

De NBA heeft via haar vertegenwoordigers een bijdrage geleverd aan de consultatiereacties van de Europese koepels Accountancy Europe en EEFA en ondersteunt de inbreng van beide koepels.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.