Nieuws

NBA-bestuur publiceert visie op accountantsberoep

Het NBA-bestuur heeft zijn visie op het accountantsberoep gepubliceerd. In oktober 2017 presenteerde de beroepsorganisatie al het consultatiedocument ‘Een beroep met toekomst’. In de definitieve versie zijn de ontvangen reacties verwerkt.

In het visiedocument benadrukt het bestuur de pluriformiteit van het beroep en stelt vijf thema’s centraal: maatschappelijke relevantie, onomstreden kwaliteit, vernieuwende kracht, een lerend beroep en een sterk merk.

Reacties

Op het eerdere consultatiedocument ontving de NBA 25 reacties van commissies, afdelingen, leden en belangstellenden. Die reacties zijn verwerkt in de definitieve visie van het NBA-bestuur. De gekozen thema’s en ambities worden in brede zin onderschreven. In veel reacties wordt wel aangedrongen op uitwerking in een concrete agenda met operationele doelstellingen.

Zo wordt veel belang gehecht aan de uitwerking van een goede kwaliteitsnorm en de beheersing hiervan. Ook wordt meer aandacht gevraagd voor duurzaamheid, fraude, internationale en digitale ontwikkelingen en voor gedrags- en cultuurverandering. Ook wordt gewezen op gewenste wijzigingen in het opleidingsmodel en op de concurrentie van administratiekantoren voor de samenstelpraktijk.

Meerjarenplan

In de afgelopen periode hebben zes teams van externe stakeholders, (bestuurs-)leden en NBA-medewerkers op basis van het visiedocument een reeks van concrete activiteiten en projecten geformuleerd en daarbij prioriteiten benoemd. Deze longlist vormt de basis voor een meerjarenplan voor de periode 2019-2022, dat begin april wordt voorgelegd aan het NBA-bestuur.

Op de ledenvergadering van 18 juni aanstaande kunnen de NBA-leden stemmen over de NBA-begroting 2019 en het bijhorende meerjarenplan.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.