Nieuws

Rekenkamer: 'Oxfam Novib deelde niet alle gegevens over wantoestanden'

De Algemene Rekenkamer is in 2012 niet volledig geïnformeerd door Oxfam Novib over de misdragingen van personeel van Oxfam Great Britain (Oxfam GB). De Rekenkamer stelt echter op basis van de nieuwe informatie weer vast dat er geen sprake was van fraude met Nederlands hulpgeld.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer. Op verzoek van Oxfam Novib en op aandringen van de Rekenkamer heeft de externe accountant van Oxfam GB in 2012 specifiek de bestedingen van de medewerkers die betrokken waren bij het wangedrag op Haïti gecontroleerd, om te kijken of er fraude was gepleegd met Nederlands hulpgeld. Het externe auditrapport van Oxfam GB over 2011 en een onderzoeksrapport van Oxfam GB naar de misdragingen werden in 2012 gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Algemene Rekenkamer. Die kwamen destijds op basis van deze documenten tot de conclusie dat er geen fraude was gepleegd.

Landendirecteur

Naar nu blijkt ontbrak er informatie over de rol en betrokkenheid van de landendirecteur van Oxfam GB in de documenten die Oxfam Novib aan de Rekenkamer had gestuurd. In april 2012 ontving de Rekenkamer van Oxfam Novib een samenvattende, geanonimiseerde versie van een onderzoeksrapport dat de interne auditafdeling en de HR-afdeling van Oxfam GB had uitgevoerd naar aanleiding van de misdragingen. Mid-februari van dit jaar heeft Oxfam GB het volledige onderzoeksrapport openbaar gemaakt.

"Vergelijking van het ons indertijd toegestuurde rapport en het nu openbaar gemaakte rapport leerde ons dat er in 2012 meer is weggelaten dan alleen referenties naar individuele personen, en dat alle publieke uitingen indertijd niet volledig recht deden aan de werkelijke gang van zaken. Daarom hebben wij onlangs Oxfam Novib gevraagd waarom er in 2012 voor is gekozen ons een onvolledige versie van het onderzoeksrapport van Oxfam GB te geven. Oxfam Novib heeft ons laten weten dat zij in 2012 de versie naar ons heeft doorgestuurd zoals zij die van Oxfam GB heeft ontvangen. Wij constateren nu dat wij indertijd niet over de volledige informatie beschikten, met name waar het ging om de rol en betrokkenheid van de landendirecteur", aldus de Rekenkamer.

Geen fraude

De Rekenkamer zegt te betreuren indertijd niet te hebben beschikt over het volledige interne rapport van Oxfam GB, waar wij zelf geen onderzoeksbevoegdheid hebben. "Desalniettemin blijft ook met de informatie uit dit recent gepubliceerde rapport onze conclusie staan dat er geen Nederlands hulpgeld is misbruikt of oneigenlijk gebruikt", schrijft de Rekenkamer.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.