Nieuws

Recordbedrag aan verdacht verklaarde transacties

In 2017 heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) 40.546 transacties met een totale waarde van bijna 6,7 miljard euro verdacht verklaard. Dat is het hoogste bedrag sinds de oprichting van de organisatie.

In 2017 ontving de FIU-Nederland ruim 360.000 meldingen van ongebruikelijke transacties, een afname van veertien procent ten opzichte van 2016. Dat was echter een uitzonderlijk jaar vanwege de zeer grote aantallen nameldingen, aldus de FIU-Nederland. Op de langere termijn ziet de organisatie een stabiele toename in het aantal ontvangen ongebruikelijke transacties. 

De in de wet aangewezen instellingen, zoals banken, handelaren, casino's, makelaars en vrije beroepsbeoefenaren, moeten transacties bij de FIU-Nederland melden waarbij het vermoeden bestaat dat deze een verband hebben met witwassen of de financiering van terrorisme. De FIU-Nederland analyseert en onderzoekt deze meldingen en verklaart deze verdacht als daar een aanleiding voor bestaat. 

Recordbedrag

In 2017 heeft de FIU-Nederland 40.546 transacties verdacht verklaard en overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. De verdacht verklaarde transacties hebben een totale waarde van bijna 6,7 miljard euro en variëren van aard en omvang. De verdachte transacties kunnen onder meer informatie bieden voor de start van een opsporingsonderzoek of als bewijs voor bijvoorbeeld het bestaan van relaties binnen een crimineel netwerk. 

Cryptocurrencies

De FIU-Nederland zag in 2017 het gebruik van cryptocurrencies toenemen. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties gerelateerd aan cryptocurrencies steeg over de laatste vijf jaar van driehonderd in 2013 naar circa vijfduizend in 2017. 

De wereldwijde toenemende mate van aandacht voor dit onderwerp kan er aan hebben bijgedragen dat er in 2017 meer onderzoek op dit onderwerp werd verricht, aldus de FIU-Nederland. "Mede doordat meldende instellingen zoals payment service providers en banken steeds meer grip krijgen op het herkennen van ongebruikelijke cryptocurrency-gerelateerde transacties neemt het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties op dit gebied de laatste jaren toe." De FIU-Nederland waarschuwt daarbij dat de toename van het aantal meldingen niet per definitie hoeft te duiden op een algehele criminalisering ten aanzien van cryptocurrencies. 

Terrorismefinanciering

In 2017 werden 3.139 transacties verdacht verklaard op basis van een mogelijk verband met het financieren van terrorisme, onderzoeken naar contraterrorisme of een verbinding met een uitreis naar gebieden waar Islamitische Staat actief was. Ook zag de FIU-Nederland dat bij het analyseren van aan terrorisme geassocieerde transacties, dat er in sommige gevallen sprake was van geldstromen die ook te maken hadden met andere criminele activiteiten. 

Accountants

Accountants meldden in 2017 in totaal 1.155 ongebruikelijke transacties, ruim honderd minder dan een jaar eerder. In 2017 werden 238 door accountants gemelde transacties verdacht verklaard.

» Jaaroverzicht 2017 FIU-Nederland

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.