Nieuws

Rekenkamer EU slaat alarm over toezicht op ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) moet alle documenten rond bankentoezicht beschikbaar stellen, zodat de bank beter kan worden gecontroleerd. De Europese Rekenkamer roept daartoe op in een brief aan het Europees Parlement.

De ECB in Frankfurt is terughoudend met het vrijgeven van documenten; pogingen van de rekenkamer om betere toegang te krijgen zijn vastgelopen. Het baart de rekenkamer zorgen dat zij daardoor haar werk niet goed kan doen, terwijl het toezicht op banken gepaard gaat met financiële risico's.

De rekenkamer vraagt de volle steun van het Europees Parlement en de lidstaten en roept hen op de regels zo nodig te wijzigen, om duidelijk te maken dat de controleurs toegang krijgen tot elk document dat zij nodig achten. "We willen niet het monetaire beleid controleren", aldus rekenkamervoorzitter Klaus-Heiner Lehne, "maar het is essentieel dat we over alle bevoegdheden beschikken om de toezichtsactiviteiten van de ECB te controleren".'

Lehne somt in de brief drie gevallen op waarin de ECB toegang weigerde tot belangrijke informatie. Het laatste geval dateert van een jaar geleden, toen de ECB documenten voor een rapport over de crisisbeheersingsrol van de bank niet afstond, terwijl die volgens de rekenkamer noodzakelijk waren.

De ECB is verantwoordelijk voor het toezicht op de ongeveer 130 grote banken in de lidstaten van de eurozone. De controle op deze toezichtsfunctie ligt bij de Europese Rekenkamer.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.