Nieuws

KPMG: 'Aangepaste IFRS 17 standaard moet verzekeraar aanzetten tot actie'

De veranderingen die de International Accounting Standards Board (IASB) heeft aangebracht aan IFRS 17, de verslaggevingsstandaard voor verzekeringscontracten, moet verzekeraars wereldwijd aanzetten tot nieuwe actie en het gemakkelijker maken om de standaard in te voeren.

Dat zegt Frank van den Wildenberg, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van IFRS. IFRS 17 beoogt meer transparantie te verschaffen over de winstgevendheid van het bedrijf, een betere vergelijkbaarheid met andere verzekeraars mogelijk maken en meer inzicht te verschaffen in hun financiële gezondheid.

"Voor verzekeraars die op dit moment wat projectmoe dreigen te raken, zijn de voorgestelde wijzigingen een goed moment om te bepalen hoe ver zij gevorderd zijn en de invoering nieuw leven in te blazen", aldus Van den Wildenberg. "Bedrijven die vaststellen dat zij nog geen zinvolle vooruitgang hebben geboekt, moeten dit moment zien als een wake up call. De wijzigingen bieden hierbij enig soelaas, maar de invoering van IFRS 17 is nog steeds een complexe en belangrijke exercitie die aanzienlijke inspanningen vereist."

Oplossing

Sinds IFRS 17 in 2017 werd uitgegeven, heeft de IASB de implementatie gevolgd en zoveel mogelijk ondersteund. Volgens Van den Wildenberg heeft men veel geleerd over de zorgen die de invoering met zich meebrengt. Als gevolg hiervan heeft de IASB op zeven belangrijke gebieden veranderingen aangebracht om de invoering gemakkelijker te maken. Bovendien is de ingangsdatum van IFRS 17 met één jaar verlengd tot 1 januari 2022.

Hoewel de meeste andere bedrijven die IFRS moeten toepassen, verplicht waren om vanaf 2018 onder IFRS 9 te rapporteren over hun financiële activa en financiële verplichtingen, kregen verzekeraars die aan bepaalde criteria voldeden, een vrijstelling. In eerste instantie tot 1 januari 2021, maar nu tot 1 januari 2022. Hiermee komt de ingangsdatum in lijn met de nieuwe voorgestelde ingangsdatum van IFRS 17.

Van den Wildenberg: "Daar mogen verzekeringsmaatschappijen heel blij zijn. Het extra jaar geeft hen de noodzakelijke tijd om de invoering van IFRS 17 te voltooien. Bovendien bieden de recente aanpassingen praktische oplossingen voor belangrijke uitdagingen die veel bedrijven zijn tegengekomen. Hierbij gaat het onder meer om het administreren van commissies die betaald zijn om nieuwe business binnen te halen, het reëel waarderen van verzekeringscontracten die ook beleggingsmogelijkheden bieden voor polishouders en het doorgronden van de invloed van het herverzekeren van verliesgevende activiteiten."

Bredere impact

De impact van de wijzigingen en van IFRS 17 in het algemeen beperkt zich volgens Van den Wildenberg overigens niet tot de verslaggeving. Van den Wildenberg: "Er zijn ook belangrijke gevolgen voor de data en de IT-systemen van verzekeraars. Door de aangebrachte veranderingen zouden verzekeraars een aantal van de huidige, aanzienlijke uitdagingen kunnen vermijden, zoals het opnieuw moeten analyseren van alle data waarover zijn beschikken en het aanpassen van hun IT-systemen. Dat neemt niet weg dat het cruciaal is dat bedrijven zich realiseren dat de invoering van IFRS 17 een enorme uitdaging blijft die veranderingen vereist in de wijze waarop zij data verzamelen, in hun systemen, hun processen en hun controles."

Ook de banken krijgen met de veranderingen te maken. "Ook zij zullen blij zijn dat de wijzigingen hen in staat stellen om IFRS 9 te blijven toepassen op bepaalde soorten creditcards en leningen die ook dekking bieden voor verzekeringen. De oorspronkelijke IFRS 17-regels zou de banken hebben verplicht om de verslaglegging op deze producten toe te passen. Dit zou voor een hele grote last gezorgd hebben, zo vlak na het updaten van hun systemen en processen aan de eisen van IFRS 9 vorig jaar", aldus Van den Wildenberg.

De IASB heeft verzekeraars en andere belanghebbenden gevraagd om voor 25 september 2019 te  reageren op de wijzigingen zodat IFRS 17 halverwege 2020 gefinaliseerd kan zijn. Van den Wildenberg: "Het is van groot belang dat verzekeraars, beleggers, analisten en andere gebruikers van de financiële informatie de impact van de wijzigingen beoordelen en terugkoppelen aan IASB. En het is van groot belang dat verzekeraars het extra jaar goed gebruiken en het tempo van de invoering opvoeren. Alleen op deze manier zijn zij in staat de invoering op tijd af te ronden met systemen en processen die getest zijn en resultaten die zowel het management van de bedrijven als investeerders begrijpen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.