Nieuws

VNG: 'Meer zorgen gemeenten over vinden van accountant'

Gemeenten maken zich flink meer zorgen dan in 2017 en 2018 over het vinden van een accountant voor controle van de gemeentelijke jaarrekening. Dat blijkt uit een recente enquête van de VNG naar beschikbaarheid van accountants, zo meldt de gemeentekoepel.

Van de 162 gemeenten/respondenten zegt 35 procent zich zorgen te maken. Dit was de afgelopen twee jaren rond de 20 procent. De zorgen die gemeenten noemen zijn onder andere: moeizame procedures, flink gestegen kosten, stijging van de controledruk, slechts één inschrijver en afname van ervaringsgraad. "Vaak komen de zorgen ook door geluiden in het netwerk / buurgemeenten", aldus de VNG. "De enquêteresultaten ondersteunen verder dat de signalen over de terugtreding van de grote accountantskantoren actueel blijven."

Volgens de gemeentekoepel is een mogelijke verklaring van de stijging dat er procentueel meer respondenten een contract hebben dat tot en met controlejaar 2018 loopt. "Ze moeten dus nog werkzaamheden verrichten om voor het komend controlejaar (2019) een accountant te vinden."

"Belangrijk punt is dat de meerderheid van de gemeenten zich echter geen zorgen maakt. Vaak geven die in de toelichting aan net een nieuw contract of nog een langlopend contract te hebben. Ook gaven ze aan dat er diverse inschrijvingen waren of dat er een positieve marktverkenning is gedaan. Echter zij geven ook aan dat de kosten flink gestegen zijn en het een overspannen markt is."

Het is de derde keer dat de VNG een enquête over de beschikbaarheid van accountants heeft gehouden onder gemeenten en zal dat ook volgend jaar weer doen. "De VNG blijft aandacht vragen voor de problematiek in brede zin. Onder andere via een bestuurlijk overleg tussen de VNG en NBA na de zomer en in de Commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO)."

Gerelateerd

Afbeelding Nieuws

BDO: sociaal domein zet financiële positie gemeenten onder druk

Nederlandse gemeenten hebben steeds meer moeite om rond te komen. De gemiddelde solvabiliteit, het financiële kengetal voor de mate waarin gemeenten in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, ging als gevolg van de recessie van 42 procent in 2009 naar 35 procent in 2017. Hoewel er sinds 2015 sprake is van een lichte opleving vanwege economisch herstel, is de verwachting dat de solvabiliteit van gemeenten vanaf 2018 verder afneemt.

x 0

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.