Nieuws

Rijksoverheid wil alleen nog e-facturen

Met ingang van 1 augustus accepteren de meeste organisaties binnen de Rijksoverheid enkel nog e-facturen. De overheid blijft zelf echter achter bij het versturen van elektronische facturen, terwijl de meeste boekhoudsoftware van ondernemers hier wel klaar voor is.

De verplichting tot e-facturatie geldt sinds 2017 bij nieuwe contracten tussen leveranciers en de Rijksoverheid en is onder meer een gevolg van de Europese richtlijn 2014/55/EU, waarin een Europese standaard is opgenomen voor e-facturen. E-facturatie is bij de Rijksoverheid daardoor een vast onderdeel van de inkoopvoorwaarden. Dit geldt voor alle ministeries met hun kerndirecties en agentschappen. Het overgrote deel  van de gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen eisen inmiddels ook e-facturatie in hun inkoopvoorwaarden.

"Om ondernemers de kans te geven zich voor te bereiden op deze nieuwe manier van factureren werd tot op heden niet streng gecontroleerd. Veel bedrijven zijn inmiddels overgestapt naar e-facturatie. En steeds meer organisaties binnen de Rijksoverheid accepteren alleen nog maar e-facturen en zenden facturen die per e-mail (zoals Word- of PDF bestanden) of per post worden ontvangen retour", aldus de Rijksoverheid.

Omdat sommige ondernemers nog niet bekend zijn met e-facturatie heeft de overheid een online adviestool ontwikkeld: de e-factuurwijzer. Bent u leverancier van de Rijksoverheid en nog niet overgestapt op e-facturatie? Met de e-factuurwijzer ontdekt u in 5 minuten wat u als ondernemer moet doen om e-facturen te kunnen verzenden naar de Rijksoverheid.

Overheid blijft achter

Gerard Bottemanne van GBNED liet in april 2018 weten dat de overheid zelf echter nog ver achterloopt met elektronisch factureren. "Een belangrijke conclusie is dat we in Nederland nu ruim tien jaar bezig zijn om elektronisch factureren in te voeren binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid (waaronder semi-overheid) en dat elektronisch facturen versturen vanuit diezelfde overheid en grote organisaties de nodige aandacht behoeft en nog niet op grote schaal van de grond lijkt gekomen", aldus Bottemanne destijds.

Die situatie is volgens Bottemanne vandaag de dag nog nagenoeg ongewijzigd, ondanks dat de meeste boekhoudsoftware van ondernemers e-facturen gewoon aankan. "Denk aan gemeentelijke heffingen en andere diensten die door de (semi)overheid in rekening gebracht worden aan ondernemers. Het is natuurlijk mooi als een ondernemer een factuur elektronisch kan versturen aan de overheid. Maar het levert diezelfde ondernemer geen enkel voordeel op ten opzichte van de oudere werkwijze met een digitale factuur in PDF-formaat", aldus Bottemanne. Op enkele positieve uitzonderingen is de ruwe inschatting van Bottemanne dat 98 procent van alle facturen vanuit overheden nog gewoon op papier of als PDF per email worden gezonden aan ondernemers. "De Rijksoverheid verplicht e-factureren door haar afnemers en doet daar zelf nauwelijks tot niets aan", aldus Bottemanne.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.